Αναγγελία Έναρξης Κυκλοφορίας Απορριμματοφόρου Πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10f87078-91b8-493f-bc26-89938027bfb0 965693 Announcement of the Start of Circulation of a Waste-Receiving Ship

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβαλλόντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

88,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης κυκλοφορίας απορριμματοφόρου πλοίου και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβαλλόντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: "Αναγγελία Έναρξης Κυκλοφορίας Απορριμματοφόρου Πλοίου".


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Κυκλοφορίας Απορριμματοφόρου Πλοίου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Με τον όρο πλοίο ή φορτηγίδα ή πλωτό γενικά ναυπήγημα υποδοχής απορριμμάτων νοείται κάθε πλοίο ή φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγημα, που έχει κατάλληλα κατασκευασθεί ή διασκευασθεί για να παραλαµβάνει από τα πλοία τα απορρίµατά τους

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Το πλοίο ή φορτηγίδα ή γενικά πλωτό ναυπήγημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και µόνο για την παραλαβή και µεταφορά απορριµµάτων και όχι για άλλες µεταφορές (τροφοεφοδίων κ.λπ.).

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Ο χερσαίος χώρος, που θα γίνεται η τελική εναπόθεση των απορριµµάτων να είναι κατάλληλος.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Καταλληλότητα του σκάφους για την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία έναρξης πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλ. 88.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3070

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο εγγράφου εθνικότητας του πλοίου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο εγγράφου εθνικότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πιστοποιητικό από Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ) του ΥΝΑΝΠ, που θα αναφέρει ότι το πλοίο, φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγημα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για τη δραστηριότητα αυτή. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό από Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ) του ΥΝΑΝΠ, που θα αναφέρει ότι το πλοίο, φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγημα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για τη δραστηριότητα αυτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υπεύθυνου του πλοίου ή φορτηγίδας ή γενικά πλωτού ναυπηγήματος, ότι αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και μεταφορά απορριμμάτων και όχι για άλλες μεταφορές (τροφοεφοδίων κ.λπ.). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υπεύθυνου του πλοίου ή φορτηγίδας ή γενικά πλωτού ναυπηγήματος, ότι αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και μεταφορά απορριμμάτων και όχι για άλλες μεταφορές (τροφοεφοδίων κ.λπ.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Βεβαίωση από αρμόδιο Ο.Τ.Α.. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από αρμόδιο Ο.Τ.Α..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση για την ύπαρξη και καταλληλότητα του χερσαίου χώρου όπου θα γίνεται η τελική εναπόθεση των απορριμμάτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση για την ύπαρξη και καταλληλότητα του χερσαίου χώρου όπου θα γίνεται η τελική εναπόθεση των απορριμμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τις κατά τόπους Περιφέρειες/Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Νόμος 743 1977 319 Β

       Περιγραφή Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770200319

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 1998 58 Α

       Περιγραφή Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) δεκαπέντε (15) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/41/09 2009 412 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727 2003 1909 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201909

      • Υπουργική Απόφαση 040/2014 2014 3212 Β

       Περιγραφή Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203212

      • Υπουργική Απόφαση 3221.2/2/89 1989 435 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200435

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της λιμενικής Αρχής της περιοχής στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ, ο υπάλληλος υποδοχής προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εάν είναι πλήρη, διαβιβάζει το φάκελο στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ για την έκδοση της βεβαίωσης παραλαμβάνει την αίτηση, εξετάζει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι ορθά, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν ή να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά (η ενημέρωση γίνεται συνήθως τηλεφωνικά).

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ εκδίδει θετική εισήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και η διεκπεραίωση της αίτησης τερματίζεται. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΠΘΑΠ υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Τομεάρχη Λιμενικής Αστυνομίας προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΠΘΑΠ υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Τομεάρχη Λιμενικής Αστυνομίας προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών/ υπογραφή εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Τομεάρχης Λιμενικής Αστυνομίας προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Υπολιμενάρχη προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπολιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Λιμενάρχη προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις υπογράφει τη βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τη Βεβαίωση από την οικεία Λιμενική Αρχή, στο Γραφείο της ΠΘΑΠ, με τον τρόπο που έχει επιλέξει στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 13 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αιτών παραλαμβάνει τη βεβαίωση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.