Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση319cd819-1e71-41e7-a249-8c22fedd9dde 319819 Announcement of Commencement of Operation of a Floating Reception Facility for Petroleum Residues

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

11

Κόστος

88,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων».


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

    NACE

    • 74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κάθε πλωτή ευκολία εφοδιάζεται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ισχύος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με ετήσια υποχρεωτική θεώρηση. Το Π.Γ.Ε. συνοδεύεται απαραίτητα από το συμπλήρωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η πλωτή ευκολία θα πρέπει να τηρεί επίσης βιβλίο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή και διαγραμμισμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το βιβλίο αυτό θα συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο της πλωτής ευκολίας θα διατηρείται στην πλωτή ευκολία για τρία χρόνια μετά την τελευταία εγγραφή και θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τη Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Πρέπει να έχει τηρηθεί η τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Κάθε πλωτή ευκολία θα διαθέτει σχέδιο άμεσης ενέργειας (CONTINGENCY PLAN) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης. Το πιο πάνω σχέδιο θα ικανοποιεί την Αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας λειτουργεί η ευκολία. Στο σχέδιο θα προβλέπεται μεταξύ των άλλων, και ο τρόπος απομάκρυνσης του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος από τη θέση λειτουργίας του.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Κάθε πλωτή ευκολία πρέπει να φέρει τον προβλεπόμενο στον Κανονισμό εξοπλισμό προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο, που καθορίζεται με απόφαση της Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Κάθε πλωτή ευκολία πρέπει να είναι επανδρωμένη με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά αριθμό και προσόντα, σύνθεση πληρώματος.

       Όχι Όχι

      • 9 Τεχνικές Θα πρέπει να υπάρχει εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία έναρξης πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. 88.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3070

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε) σε φωτοαντίγραφο, της πλωτής ευκολίας υποδοχής Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε) σε φωτοαντίγραφο, της πλωτής ευκολίας υποδοχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Ογκομετρικοί πίνακες πλωτού διαχωριστήρα σε φωτ/φο (Εκδίδεται από ναυπηγό και θεωρείται από το ΚΕΕΠ) Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Ογκομετρικοί πίνακες πλωτού διαχωριστήρα σε φωτ/φο (Εκδίδεται από ναυπηγό και θεωρείται από το ΚΕΕΠ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Βιβλίο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων. Βιβλία

       Βιβλίο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εγκεκριμένο από το ΚΕΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 4 Πρακτικό καταλληλότητας από αρμόδια τελωνειακή αρχή σε φωτοαντίγραφο. Έγκριση

       Πρακτικό καταλληλότητας από αρμόδια τελωνειακή αρχή σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 5 Σχέδιο άμεσης ενέργειας για αντιμετώπιση ρύπανσης. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Σχέδιο άμεσης ενέργειας για αντιμετώπιση ρύπανσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συντάσσεται από Ναυπηγό και θεωρείται από το Λιμεναρχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 6 Πιστοποιητικό Αστικής Ευθύνης (CLC) σε φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αστικής Ευθύνης (CLC) σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από Γρ. Π.ΘΑ.Π. Λιμεναρχείου, αφού ελεγχθεί το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε φωτοαντίγραφο. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 8 Επιθεώρηση από εμπειρογνώμονες του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Επιθεώρηση από εμπειρογνώμονες του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 9 Απόφαση ΔΝΕΡ 1ο του ΥΝΑΝΠ για την ειδική σύνθεση πληρώματος, σε φωτοαντίγραφο. Απόφαση

       Απόφαση ΔΝΕΡ 1ο του ΥΝΑΝΠ για την ειδική σύνθεση πληρώματος, σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 10 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας της πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαϊκών καταλοίπων σε φωτοαντίγραφο. Εγχειρίδιο χρήσης

       Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας της πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαϊκών καταλοίπων σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συντάσσεται από Ναυπηγό και θεωρείται από το Λιμεναρχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του πλοιάρχου ότι τα παραπάνω υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του πλοιάρχου ότι τα παραπάνω υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 743 1977 319 Β

       Περιγραφή Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770200319

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 1998 58 Α

       Περιγραφή Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) δεκαπέντε (15) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/41/09/2009 2009 412 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200412

      • Υπουργική Απόφαση 040/2014 2014 3212 Β

       Περιγραφή Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203212

      • Υπουργική Απόφαση 2122/30/2003 2003 700 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 34 «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200700

      • Υπουργική Απόφαση 3221.2/2/89 1989 435 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200435

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της λιμενικής Αρχής της περιοχής στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ-EKE, ο υπάλληλος υποδοχής προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εάν είναι πλήρη, διαβιβάζει το φάκελο στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ για την έκδοση της βεβαίωσης παραλαμβάνει την αίτηση, εξετάζει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι ορθά, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν ή να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά (η ενημέρωση γίνεται συνήθως τηλεφωνικά).

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτόπιος Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κλιμάκιο από επιθεωρητές του Γραφείο ΠΘΑΠ πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στο πλοίο για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των αντιρρυπαντικών μέσων που πρέπει να διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ εκδίδει θετική εισήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και η διεκπεραίωση της αίτησης τερματίζεται.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΠΘΑΠ υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Τομεάρχη Λιμενικής Αστυνομίας προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Τομεάρχης Λιμενικής Αστυνομίας προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Υπολιμενάρχη προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τη Βεβαίωση από την οικεία Λιμενική Αρχή, στο Γραφείο της ΠΘΑΠ, με τον τρόπο που έχει επιλέξει στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει τη βεβαίωση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.