Αναγγελία Ίδρυσης Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ή Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30bc2a8b-8675-40ad-993a-64c2e7ce9059 109184 Announcement of the Establishment of a Training School for Operators of Speed-boats or Sea Mopeds

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 12

Κόστος

530 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία για την ίδρυση σχολής εκπαίδευσης χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή θαλασσίων μοτοποδηλάτων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θέμα: «Αναγγελία για την ίδρυση σχολής εκπαίδευσης χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή θαλασσίων μοτοποδηλάτων».

Σημειώσεις

Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 50 ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Ίδρυσης Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ή Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για τα αδικήματα: ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. (Α΄ Στάδιο - Ενσωματώνεται στο έντυπο: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων O ενδιαφερόμενος δεν πρέπει δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. (Α΄ Στάδιο - Ενσωματώνεται στο έντυπο: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986).

       Όχι Όχι

      • 5 Πτωχευτικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) δεν πρέπει να έχει τεθεί ή να έχει υποβάλει αίτηση να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος και ο εκπαιδευτής που έχει προσληφθεί, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 7 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του κτιριακή εγκατάσταση εμβαδού τουλάχιστον 25 τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων και ο χώρος αυτός να είναι κύριας χρήσης και να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό και επαρκή φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (5 καθίσματα για εκπαιδευόμενους, 1 πίνακα διδασκαλίας, 2 τουλάχιστον σωσίβιες ζώνες, εκ των οποίων η μία θα είναι εφοδιασμένη με ράβδο ψυχρού χημικού φωτός μόνιμα δεμένη με λεπτό σκοινί μήκους ενός μέτρου, 2 παιδικά σωσίβια, 2 βεγγαλικά χεριού, 2 ρουκέτες ερυθρού αστέρος, 2 φωτοβολίδες αλεξίπτωτου, 2 καπνογόνα, 2 φακούς ναυσιπλοΐας για κάθε χρώμα (λευκός, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος), 1 άγκυρα, 1 πλωτή άγκυρα, 1 φαρμακείο με απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό για την παροχή Α’ βοηθειών, Φορητούς πυροσβεστήρες (αφρού σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα CO2 από έναν), 1 πλευστική συσκευή, 1 κυκλικό σωσίβιο με αυτόματη συσκευή φωτισμού, 2 διπαράλληλους κανόνες, 2 διαβήτες (κουμπάσο), 2 ναυτικούς χάρτες, 1 μαγνητική πυξίδα και 2 πίνακες σημάτων διάσωσης) (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 9 Ασφαλιστικές Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής ή οιουδήποτε προστεθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 10 Ιδιοκτησιακές Ιδιοκτησία ή αποδεικτικό μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων θεωρημένο από την εφορία (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει λάβει μέτρα στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 12 Εκπαιδευτικές Θεωρητική και πρακτική άσκηση 12 τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων (6 ωριαία θεωρητικά, τουλάχιστον 45 λεπτών έκαστο και 6 ωριαία πρακτικά εκ των οποίων τα δύο πραγματοποιούνται σε ανοικτή θάλασσα εκτός από τα όρια εισόδου του λιμένα). Τα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνουν συνοπτικά: 1. Βασικές γνώσεις Ναυτικού Δικαίου 2. Διεθνείς Κανονισμοί προς αποφυγή συγκρούσεων 3. Γενικός Κανονισμός Λιμένα για μικρά σκάφη 4. Π.Δ. 31/2018 (Α΄ 61) Βασικές γνώσεις ναυτιλίας (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 13 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει 2 τουλάχιστον επαγγελματικά σκάφη (πολυεστερικά φουσκωτά με γάστρα (Rigid Inflatable Boat - RIB). Καθ’ ένα εξ’ αυτών πρέπει: 1. Να είναι ολικού μήκους 5 - 10 μέτρων 2. Να είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ 3. Να είναι Εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης (Quick stop) 4. Να πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας CE (Υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης σκάφους και μηχανής) 5. Να φέρουν στις αμφότερες πλευρές τους ενδείξεις «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - Training Boat» 6. Να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Να μην έχει παρέλθει 15ετία από την αρχική εγγραφή τους στα ΒΕΜΣ. Αν έχει παρέλθει επιτρέπεται η δραστηριοποίησή τους με την προϋπόθεση υποβολής σε ετήσια βάση Βεβαίωσης Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού ή διπλωματούχου πτυχιούχου μηχανικού ή πτυχιούχου ναυπηγού, όπου προκύπτει ότι οι προωστικοί κινητήρες εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχύοντων κανονισμών και διατάξεων και δραστηριοποιούνται με ικανοποιητική κατάσταση (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 14 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος εφόσον είναι ο ίδιος και εκπαιδευτής ή ο εκπαιδευτής, οφείλει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας ταχυπλόου σκάφους (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 15 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή δικαιούχος άσκησης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη στην Ελλάδα (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 16 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, όπου για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 17 Ηλικιακές Για τον εκπαιδευτή, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ενδιαφερόμενο, πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 55ο. Σε περίπτωση που είναι ίδιο πρόσωπο με τον ενδιαφερόμενο, ισχύει το ίδιο και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, όπου για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 18 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος και ο εκπαιδευτής (εφόσον είναι διαφορετικά πρόσωπα) είναι πολίτης κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή υπήκοος τρίτων χωρών υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό ελληνομάθειας πρώτου τουλάχιστον επιπέδου (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 19 Ασφαλιστικές Για τα σκάφη πρέπει να υπάρχει ασφαλιστήριο ως εκπαιδευτικά (Α΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 20 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Β΄ Στάδιο).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) Η διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561 500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής, του Διευθυντή και οποιουδήποτε προστεθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής, του Διευθυντή και οποιουδήποτε προστεθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Τίτλος ιδιοκτησίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος ιδιοκτησίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πρόγραμμα εκπαίδευσης. Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 5 Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών κυριότητας των σκαφών ή των εγγράφων εθνικότητας και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας (Α.Ε.Π. - Π.Γ.Ε.). Πιστοποιητικό

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών κυριότητας των σκαφών ή των εγγράφων εθνικότητας και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας (Α.Ε.Π. - Π.Γ.Ε.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 7 Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ικανότητας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ικανότητας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα και του ενδιαφερόμενου ή και του εκπαιδευτή. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα και του ενδιαφερόμενου ή και του εκπαιδευτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Στην περίπτωση νομικού προσώπου πιστοποιητικό (εντός εξαμήνου) ή βεβαίωση από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία περί νόμιμης εκπροσώπησης και ευκρινή φωτοαντίγραφα του καταστατικού της εταιρείας και του συνόλου τυχών τροποποιήσεων αυτού, που να προβλέπει εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Στην περίπτωση νομικού προσώπου πιστοποιητικό (εντός εξαμήνου) ή βεβαίωση από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία περί νόμιμης εκπροσώπησης και ευκρινή φωτοαντίγραφα του καταστατικού της εταιρείας και του συνόλου τυχών τροποποιήσεων αυτού, που να προβλέπει εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • 11 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου των σκαφών, ως εκπαιδευτικών. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου των σκαφών, ως εκπαιδευτικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Α΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό Β΄ Σταδίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Υπουργική Απόφαση Κ3-7134 2006 989 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κατωτάτων ορίων κάλυψης της αστικής ευθύνης του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200989

      • Υπουργική Απόφαση 3131.1/03/99 1999 444 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 "Ταχύπλοα ταχυκίνητα (σκάφη) και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990200444

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της Λιμενικής Αρχής ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης την αίτηση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γραμματείας και Πληροφορικής πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αιτούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει και υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν αντί για Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων το στέλεχος του Γραφείο Γενικής Αστυνομίας συντάσσει έγγραφο απόρριψης με σαφή και αναλυτική αιτιολογία.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι ορθά, στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας προωθεί το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει να προσέλθει στο Λιμεναρχείο με σκοπό να παραλάβει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 10 Επίδοση Βεβαίωσης στη Δ.Ο.Υ. και στην υγειονομική υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επιδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων στη Δ.Ο.Υ. και στην υγειονομική υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.