Αναγγελία Εγκατάστασης Πλωτών Ναυπηγημάτων ή Μόνιμης Αγκυροβολίας Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηecb9c2e8-58e9-4201-beb4-d09f95a7d756 991257 Announcement of Installation of Floating Craft or Permanent Mooring of Ships and Establishment of Shops of Sanitary Interest on Them

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 10

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

65 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντoς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) του ενδιαφερόμενου - Δικαιολογητικό πρώτης φάσης

Σημειώσεις

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) του ενδιαφερόμενου - Δικαιολογητικό πρώτης φάσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 65 ημερών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για την έκδοση από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα άδειας ίδρυσης/ εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε είδους καταστήματος ή επιχείρησης ή εγκατάστασης, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί.

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Εγκατάστασης Πλωτών Ναυπηγημάτων ή Μόνιμης Αγκυροβολίας Πλοίων και Ίδρυση Επ' Αυτών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Φυσικό /Νομικό Πρόσωπο)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Δεύτερο Στάδιο: Κυριότητα πλωτού ναυπηγήματος ή πλοίου

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Δεύτερο Στάδιο: Έγγραφα που ορίζεται να έχει το πλοίο ή το πλωτό ναυπήγημα για λόγους ασφαλείας

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Δεύτερο Στάδιο: Στη περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την κυριότητά του πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα θα πρέπει να το δηλώσει

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Δεύτερο Στάδιο: Έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλεια του πλοίου και τις εξόδους διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών

       Όχι Όχι

      • 7 Εταιρικού δικαίου Δεύτερο Στάδιο: Απόδειξη ότι ο φορέας εκμετάλλευσης έχει παραχωρήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον αιτούντα, θαλάσσιο χώρο για τη μόνιμη αγκυροβολία του πλοίου ή την εγκατάσταση του πλωτού ναυπηγήματος, με σκοπό τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επ’ αυτού.

       Όχι Όχι

      • 8 Υπηκοότητας Δεύτερο Στάδιο: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι Έλληνας ή αλλοδαπός υπήκοος κρατών - μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. πλην Ελβετίας) ή νομικό πρόσωπο με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. πλην Ελβετίας

       Όχι Όχι

      • 9 Εταιρικού δικαίου Δεύτερο Στάδιο: Στην περίπτωση νομικού προσώπου κατά περίπτωση νομιμοποιητικά εγγράφων περί νομικού προσώπου (καταστατικό της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης)

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Δεύτερο Στάδιο: Κάθε νόμιμα αγκυροβολημένο πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, ανεξάρτητα της χωρητικότητας αυτού και εφόσον λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούται να εφοδιάζεται με βιβλίο επιθεωρήσεων γυμνασίων όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 121/79

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεύτερο Στάδιο: Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, βιασμό, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, των διατάξεων για τη παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή τοξικών, ναρκωτικών, διαβρωτικών, χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών ή ουσιών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936, όπως ισχύει, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Δεύτερο Στάδιο: Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

       Όχι Όχι

      • 13 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεύτερο Στάδιο: Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να είναι φυγόδικος ή φυγόποινος

       Όχι Όχι

      • 1 Ίδρυση - λειτουργία καταστήματος επί αγκυροβολίας πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων. 880.41 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ δήμων σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 61167/17-12-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2438/Β/2007) το ύψος του ποσού καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης (σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους είναι 185€ ενώ στις υπόλοιπες πόλεις 75€): 75 € - 185 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 4 Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Πρώτο Στάδιο: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του εν ισχύ Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε) Πιστοποιητικό

       Πρώτο Στάδιο: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του εν ισχύ Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Δεύτερο Στάδιο: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού κυριότητας του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Δεύτερο Στάδιο: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού κυριότητας του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Δεύτερο Στάδιο: Φωτοαντίγραφο αδειών ναυπήγησης ή μετασκευής του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος Άδεια

       Δεύτερο Στάδιο: Φωτοαντίγραφο αδειών ναυπήγησης ή μετασκευής του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Δεύτερο Στάδιο: Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μίσθωση του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Δεύτερο Στάδιο: Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μίσθωση του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Δέυτερο Στάδιο: Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων σε τρία (3) αντίτυπα, θεωρημένο από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων - αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Λιμενική Αρχή εξέταση της αίτησης από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Δέυτερο Στάδιο: Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων σε τρία (3) αντίτυπα, θεωρημένο από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων - αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Λιμενική Αρχή εξέταση της αίτησης από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Δεύτερο Στάδιο: Αντίγραφο της πράξης παραχώρησης θαλάσσιου χώρου και της απόφασης έγκρισής του φορέα εκμετάλλευσης λιμένα, όταν αυτή απαιτείται. Άδεια χρήσης

       Δεύτερο Στάδιο: Αντίγραφο της πράξης παραχώρησης θαλάσσιου χώρου και της απόφασης έγκρισής του φορέα εκμετάλλευσης λιμένα, όταν αυτή απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 7 Δεύτερο Στάδιο: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Δεύτερο Στάδιο: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 8 Δεύτερο Στάδιο: Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του προσώπου που εκμεταλλεύεται το Κ.Υ.Ε. Πιστοποιητικό υγείας

       Δεύτερο Στάδιο: Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του προσώπου που εκμεταλλεύεται το Κ.Υ.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 9 Δεύτερο Στάδιο:Φωτοαντίγραφα των κατά περίπτωση νομιμοποιητικών εγγράφων περί νόμιμου προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Δεύτερο Στάδιο:Φωτοαντίγραφα των κατά περίπτωση νομιμοποιητικών εγγράφων περί νόμιμου προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεύτερο Στάδιο: Εφόσον έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε φυσικό πρόσωπο ή πρόκειται για νομικό πρόσωπο στο νόμιμο εκπρόσωπο του, πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Δεύτερο Στάδιο: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν: 1 .έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, βιασμό, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, των διατάξεων για τη παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή τοξικών, ναρκωτικών, διαβρωτικών, χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών ή ουσιών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936, όπως ισχύει, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 2 .ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3 .δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Δεύτερο Στάδιο: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν: 1 .έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, βιασμό, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, των διατάξεων για τη παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή τοξικών, ναρκωτικών, διαβρωτικών, χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών ή ουσιών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936, όπως ισχύει, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 2 .ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3 .δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10551 2007 246 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200246

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2123/03 2001 269 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200269

      • Εγκύκλιος 8 2014

       Περιγραφή Αγορανομικοί έλεγχοι - Ενέργειες Λιμενικών οργάνων - Κυρώσεις κατά παραβατών Μ.Ε.Α.


      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.3131/17/96 1997 178 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200178

      • Άλλο 22/VII 2012

       Περιγραφή Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρώτο Στάδιο: Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της Λιμενικής Αρχής την αίτηση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρώτο Στάδιο: Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής πρωτοκολλεί την αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση

       Όχι Όχι


      • 5 Πρώτο Στάδιο: Επίδειξη Αριρθμού Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το πρωτόκολλο που έλαβε η αίτηση του στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας

       Όχι Όχι


      • 6 Πρώτο Στάδιο: Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 7 Πρώτο Στάδιο: Επανέλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον καλούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Πρώτο Στάδιο: Υποβολή απόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα (ελλιπή) δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρώτο Στάδιο: Σύνταξη Σχεδίου Εγγράφου Απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και συντάσσει σχέδιο εγγράφου απόψεων σχετικά με το αν είναι υπέρ ή κατά για την εγκατάσταση πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και για την ίδρυση επ’ αυτών Κ.Υ.Ε. επί του συγκεκριμένου σημείου και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Πρώτο Στάδιο: Υπογραφή Σχεδίου Εγγράφου Απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το προωθεί στην Ιεραρχία του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Πρώτο Στάδιο: Υπογραφή Σχεδίου Εγγράφου Απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το επιστρέφει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Πρώτο Στάδιο: Αποστολή Σχεδίου Εγγράφου Απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απόψεων με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας και στη Διεύθυνση Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών- Πρώτο Στάδιο.

       Όχι Όχι


      • 13 Πρώτο Στάδιο: Πρωτοκόλληση Σχεδίου Εγγράφου Απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι γραμματείες των προαναφερθέντων Διευθύνσεων πρωτοκολλούν το σχετικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 14 Πρώτο Στάδιο: Σύνταξη Εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Λιμενικής Αστυνομίας και Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών και Λιμενικής Αστυνομίας συντάσσουν έγγραφο με το οποίο συμφωνούν ή όχι τις απόψεις τις Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 15 Πρώτο Στάδιο: Αποστολή Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Λιμενικής Αστυνομίας και Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 16 Δεύτερο Στάδιο: Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείο Γενικής Αστυνομίας παραλαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον καλούντα να έρθει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δευτέρου σταδίου.

       Όχι Όχι


      • 17 Δεύτερο Στάδιο: Υποβολή Συνόλου Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 18 Δεύτερο Στάδιο: Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών (εφόσον δεν διαπιστωθεί τηλεφωνικά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο).

       Όχι Όχι


      • 19 Δεύτερο Στάδιο: Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών και το στέλνει για έλεγχο στην Ιεραρχία του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας (έως και Λιμενάρχης).

       Όχι Όχι


      • 20 Δεύτερο Στάδιο: Σύνταξη και Υπογραφή Βεβαίωσης Νόμιμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δεύτερο Στάδιο: Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει και υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων το υπογράφει και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν αντί για Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων το στέλεχος του Γραφείο Γενικής Αστυνομίας συντάσσει έγγραφο απόρριψης της αίτησης με σαφή και αναλυτική αιτιολογία.

       Όχι Όχι


      • 21 Δεύτερο Στάδιο: Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων το υπογράφει και το προωθεί στην Ιεραρχία του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 22 Δεύτερο Στάδιο: Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων το υπογράφει και το επιστρέφει το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 23 Δεύτερο Στάδιο: Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επικοινωνεί τηλεφωνικά και τον ενημερώνει να προσέλθει στο Λιμεναρχείο με σκοπό να παραλάβει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 24 Δεύτερο Στάδιο: Παράδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δεύτερο Στάδιο: Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας παραδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο και του επιστρέφει τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.

       Όχι Όχι


      • 25 Δεύτερο Στάδιο: Επίδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επιδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων στη Δ.Ο.Υ. και στην υγειονομική υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.