Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια και Πλωτά Ναυπηγήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση52c3e43c-18b9-4018-be03-1f6c0614ee1b 949405 Announcement of the Operation of Receiving Oil Residues by Tankers and Floating Crafts

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

11

Κόστος

500 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια και Πλωτά Ναυπηγήματα και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνση Δήλωση με θέμα: "Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια και Πλωτά Ναυπηγήματα".


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια και Πλωτά Ναυπηγήματα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα δεξαμενόπλοια πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας, ανάλογα με την κατηγορία τους, στο οποίο αναγράφεται ειδική εντολή/οδηγία για το είδος των πετρελαιοειδών καταλοίπων που επιτρέπεται να παραλαμβάνουν (καταλοίπων φορτίου ή λειτουργικών καταλοίπων).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τα δεξαμενόπλοια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα για το είδος και την κατηγορία τους πιστοποιητικά που βρίσκονται σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Πρέπει να υπάρχει σε ισχύ έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του δεξαμενοπλοίου και χερσαίας ευκολίας υποδοχής ή πλωτού διαχωριστήρα, για την εν συνεχεία παράδοση των πετρελαιοειδών καταλοίπων στις ευκολίες αυτές.

       Όχι Όχι

      • 6 Περιβαλλοντικές Τα δεξαμενόπλοια πρέπει να φέρουν τον προβλεπόμενο στον Κανονισμό εξοπλισμό προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο, που καθορίζεται με απόφαση της Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας της πλωτής ευκολίας από ΥΝΑΝΠ / ΔΕΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 8 Φορολογικές Πρέπει να τηρείται η τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία παραλ. πετρελαιοειδών καταλ. από Δ/Ξ και Πλωτά Ναυπ/τα 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3073

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α) ανάλογα την κατηγορία του στο οποίο να αναγράφεται ειδική εντολή/οδηγία με το είδος των πετρελαιοειδών καταλοίπων που δύναται να παραλαμβάνει. Πιστοποιητικό

       Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α) ανάλογα την κατηγορία του στο οποίο να αναγράφεται ειδική εντολή/οδηγία με το είδος των πετρελαιοειδών καταλοίπων που δύναται να παραλαμβάνει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας, σε φωτοαντίγραφο Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας, σε φωτοαντίγραφο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 3 Πιστοποιητικό καταμέτρησης, σε φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταμέτρησης, σε φωτοαντίγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, σε φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPPC), σε φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPPC), σε φωτοαντίγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία με αναγνωρισμένη χερσαία ευκολία υποδοχής ή πλωτού διαχωριστήρα για την τελική διάθεση των καταλοίπων Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία με αναγνωρισμένη χερσαία ευκολία υποδοχής ή πλωτού διαχωριστήρα για την τελική διάθεση των καταλοίπων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 7 Πιστοποιητικό Αστικής Ευθύνης (CLC), σε φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αστικής Ευθύνης (CLC), σε φωτοαντίγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα (ΠΠΡΛ), σε φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα (ΠΠΡΛ), σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Βεβαίωση καταλληλότητας εύκαμπτων σωλήνων, οι οποίες πιστοποιούνται από: 1. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή αρμόδιας Αρχής της χώρας κατασκευής 2. Ανεξίτηλη σφραγίδα του κατασκευαστή πάνω στη σωλήνωση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση καταλληλότητας εύκαμπτων σωλήνων, οι οποίες πιστοποιούνται από: 1. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή αρμόδιας Αρχής της χώρας κατασκευής 2. Ανεξίτηλη σφραγίδα του κατασκευαστή πάνω στη σωλήνωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας Δεξαμενών παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων. Εγχειρίδιο χρήσης

       Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας Δεξαμενών παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του πλοιάρχου ότι τα παραπάνω υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του πλοιάρχου ότι τα παραπάνω υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Νόμος 743 1977 319 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100319

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 1998 58 Α

       Περιγραφή Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/41/2009 2009 412 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727 2003 1909 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201909

      • Υπουργική Απόφαση 040/2014 2014 3212 Β

       Περιγραφή Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203212

      • Υπουργική Απόφαση 3221.2/2/89 1989 435 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200435

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της λιμενικής Αρχής της περιοχής στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος υποδοχής προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εάν είναι πλήρη, διαβιβάζει το φάκελο στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ για την έκδοση της βεβαίωσης παραλαμβάνει την αίτηση, εξετάζει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι ορθά, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν ή να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά (η ενημέρωση γίνεται συνήθως τηλεφωνικά).

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτόπιος Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κλιμάκιο από επιθεωρητές του Γραφείου ΠΘΑΠ πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στο πλοίο για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των αντιρρυπαντικών μέσων που πρέπει να διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ εκδίδει θετική εισήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και η διεκπεραίωση της αίτησης τερματίζεται.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΠΘΑΠ υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Τομεάρχη Λιμενικής Αστυνομίας προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Προσυπογραφή Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Τομεάρχης Λιμενικής Αστυνομίας προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Υπολιμενάρχη προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπολιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Λιμενάρχη προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 12 Έλεγχος Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις υπογράφει τη βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τη Βεβαίωση από την οικεία Λιμενική Αρχή, στο Γραφείο της ΠΘΑΠ, με τον τρόπο που έχει επιλέξει στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 14 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει τη βεβαίωση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.