Αναγγελία δραστηριοποίησης μαθητευόμενου δύτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση73eb0fac-7725-4481-b3d7-ecd82d4d3b2a 527888

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση λιμενικής αστυνομίας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

37,93 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης-αναγγελίας από ενδιαφερόμενο σε Λιμενική Αρχή, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίησή του ως μαθητευόμενου δύτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση λιμενικής αστυνομίας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση ως μαθητευόμενος δύτης, ανακαλείται οποτεδήποτε εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά την αναγγελία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία δραστηριοποίησης μαθητευόμενου δύτη.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωση της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο μαθητευομένων δυτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ηλικιακές Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι, ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών έως εβδομήντα (70) ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), μετά από εκπαίδευσή τους από, εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό, Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 5 (Β΄ 858/94), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της πργ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273).

       Ναι Ναι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην είναι είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και να μην έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Όχι Όχι

      • 7 Ιατρικές Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό καταβολής ποσού 5,00 € υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 2 Άδεια μαθητευομένου δύτη 2.93 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3142

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αυτοδύτη Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αυτοδύτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), μετά από εκπαίδευσή τους από, εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό, Παρόχου Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αυτοδύτη το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αυτοδύτη το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 5 (Β΄ 858/94), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της πργ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273). Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 5 (Β΄ 858/94), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της πργ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει: (1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. (2) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει: (1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. (2) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για τη δραστηριοποίησή του ως δύτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2133.1/38725 2020 2625 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 10.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202625

      • Υπουργική Απόφαση 4 Αριθμ. 2133.1/43711 2019 2396 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202396

      • Υπουργική Απόφαση 4 Αριθμ. 3131.1/20 1995 978 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200978

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ.2133.1/56004/2020 2020 3975 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203975

      • Υπουργική Απόφαση 2020 3066 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2133.1/38725/2020/17-6-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2625/29-6-2020 (τ.Β΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203066

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης-αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών έως εβδομήντα (70) ετών, υποβάλλουν αίτηση-αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης-αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών έως εβδομήντα (70) ετών, υποβάλλουν αίτηση-αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 4 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος από την Λιμενική Αρχή τήρησης των προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Λιμενική Αρχή τήρησης των προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του μαθητευόμενου δύτη, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νόμιμων προϋποθέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση ως μαθητευόμενος δύτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει, στο πρόσωπο που υπέβαλε την αναγγελία, σχετική βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση του ως μαθητευόμενου δύτη.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η εκάστοτε Λιμενική Αρχή απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο τη δραστηριότητα του ως μαθητευόμενος δύτης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.