Αναγγελία κυκλοφορίας στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed079dea-6fe5-43e1-a349-84877e94ce07 796543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

1,47 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία κυκλοφορίας στον λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του και απευθύνεται σε εργαζόμενους στον λιμένα ή σε συναφείς ναυτιλιακές εργασίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την έκδοση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων κυκλοφορίας στον λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του, προϋπόθεση είναι η ιδιότητα του αιτούντος ως εργαζομένου στον λιμένα ή σε συναφείς ναυτιλιακές εργασίες.

Τελευταία ενημέρωση

19/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο αίτησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία κυκλοφορίας στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν έχει καταδικαστεί ο ενδιαφερόμενος αμετάκλητα για τα αδικήματα κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίου, εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών,αλιείας με δυναμίτιδα και για παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος ή έχει καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων κυκλοφορίας στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του, προϋπόθεση είναι η ιδιότητα του αιτούντος ως εργαζομένου στο λιμένα ή σε συναφείς ναυτιλιακές εργασίες.

       Όχι Όχι

      • 1 «Άδεια κυκλοφορίας εντός ζώνης λιμένα & ανόδου επί πλοίων εργ/νου» 1.47 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3126

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Άδεια οδήγησης οχήματος

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1158

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8181

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι: «(1) Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίου, εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών,αλιείας με δυναμίτιδα και για παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. (2) Υποβάλω την παρούσα αίτηση προκειμένου να εισέλθω σε λιμένα ή/ και να ανέλθω σε πλοίο για να ασκήσω το επάγγελμα ......................................., σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκησή του.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Δύο φωτογραφίες Φωτογραφία προσώπου

       Δύο φωτογραφίες

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681 2017 3446 Β

       Περιγραφή Εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι εκάστοτε ισχύουσες συναφείς εργατικές και επαγγελματικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203446

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Υ.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αναγγελία κυκλοφορίας στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του από τη Λιμενική Αρχή για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη κυκλοφορία στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος αναγγελίας κυκλοφορίας στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Λιμενική Αρχή για το εάν συγκεντρώνονται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη κυκλοφορία στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Διοικητική Αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την κυκλοφορία στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που προέβη στη σχετική αναγγελία, εφόσον συγκεντρώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα, βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την κυκλοφορία στον λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.