Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση155a4958-4a40-44ae-b7be-e26b16e809d2 937664

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ -Διεύθυνση Ασφάλισης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, ως χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1358/83 όπως ισχύει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ -Διεύθυνση Ασφάλισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησης στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή υποβάλλει το αίτημα αναγνώρισης ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας Μη Μισθωτών ασφαλισμένων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης όχι όμως μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την περίπτωση της υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης η οποία υποβάλλεται ψηφιακά ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό τύπου Α Στρατολογικού Γραφείου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό τύπου Α Στρατολογικού Γραφείου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο εφόσον ο ασφαλισμένος δηλώσει στην αίτησή του το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων και το Στρατιωτικό Αριθμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: αν έχει αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ή άλλο χρόνο σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα και αν έχει ασφαλιστεί σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα για το χρονικό διάστημα που αιτείται. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: αν έχει αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ή άλλο χρόνο σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα και αν έχει ασφαλιστεί σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα για το χρονικό διάστημα που αιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 30 του ν.4670/20 αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν.4387/2016 και επήλθαν επιμέρους μεταβολές, με κυριότερη τη μεταβολή στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις η εισφορά εξαγοράς υπολογιζόταν με βάση το μηνιαίο εισόδημα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Με τις ως άνω διατάξεις καταργήθηκε το άρθρο 3 του ν.1358/83 που έδινε τη δυνατότητα αναγνώρισης στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου.Επίσης καταργήθηκε η έκπτωση του ποσοστού 50% επί του ποσού της εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και εφεξής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 40 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Με τις ως άνω διατάξεις αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του ν.3863/2010 που είχε αντικατασταστήσει το άρθρο 40 του ν.2084/1992 για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν μείωση του ποσού εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας κατά 30% στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010 από 1/12011 - 31/12/2014 και κατά 50% σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και εφεξής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Εγκύκλιος 38 2021

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων μεταξύ των οποίων και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας για μη μισθωτούς ασφαλισμένους από 1/1/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%93%CE%9E46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%A3%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ Ψ1ΓΞ46ΜΑΠΣ-ΦΣΕ

      • Εγκύκλιος 31 2017

       Περιγραφή Ορθή επανακοινοποίηση των περιπτώσεων Β και Γ του κεφαλαίου 6.Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς μη μισθωτών της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A5%CE%9A4?inline=true

       ΑΔΑ ΩΓΑΛ465ΧΠΙ-ΥΚ4

      • Εγκύκλιος 29 2017

       Περιγραφή Με την ως άνω εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης αυτών, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9E%CE%99465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9A%CE%A5%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ 6ΥΞΙ465ΧΠΙ-ΚΥΟ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης με συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία στην Τοπική Διεύθυνση του τόπου της επαγγελματικής έδρας ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης και αίτημα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση.Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει και υπογράφει την Εγκριτική/ Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.