Ανανέωση Άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση607630f1-31b0-4e6f-a695-eec0eea5bb2c 922866

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις και γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Ισχύει για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ανανεώνεται.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη μοτοποδηλάτου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή να φοιτά σε πανεπιστήμιο ή σχολείο της χώρας για τουλάχιστον έξι μήνες συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος του οχήματος. Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι Νομικό πρόσωπο υποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση. Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει τα εκάστοτε προβλεπόμενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και τις εισφορές υπέρ τρίτων.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 12€ συν τα οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων ετών (προσαρμόζεται ανάλογα με το έτος της τελευταίας ανανέωσης) 12 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 1789

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛΑΣ). 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6193

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη ή και του εκπροσώπου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη ή και του εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος και είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και έγγραφο εγγραφής ή μόνιμης διαμονής Πολίτη κράτους – μέλους Ε.Ε.. Ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και αφορά την Άδεια Διαμονής ή τη Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση/ανανέωση Άδειας Διαμονής. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μοτοποδηλάτου που αφορά η άδεια κυκλοφορίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μοτοποδηλάτου που αφορά η άδεια κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφο Δ.Ε.Κ.Ο., Ε1 κλπ. Απαιτείται σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9347

      • 4 Η υφιστάμενη αδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου. Άδεια κυκλοφορίας

       Η υφιστάμενη αδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 5 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 6 Απόδειξη πληρωμής/παράβολο 12€ + τα οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών Ηλεκτρονικό παράβολο

       Απόδειξη πληρωμής/παράβολο 12€ + τα οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου - Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1789", 12€ (και τα οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 7 Απόδειξη πληρωμής/παράβολο 2€ Ηλεκτρονικό παράβολο

       Απόδειξη πληρωμής/παράβολο 2€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.) - Τύπος Παραβόλου: κωδικός "6193", Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛ.ΑΣ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 8 Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και Εταιρία. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και Εταιρία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για εταιρία (Νομικό πρόσωπο) με το πρακτικό και τη διάρκεια, το ΦΕΚ δημοσίευσής του ή η εγγραφή στο ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9338

      • Νόμος 88, 90 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

      • Υπουργική Απόφαση 2513/2/218-ιδ΄ 2011 1917 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201917

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2513/2/13-δ’ 2022 134 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200134

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011 . ( Άδειες Οδήγησης )

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 7 126 2006

       Περιγραφή Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=FI

      • Νόμος 3542 2007

       Περιγραφή Tροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100050

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/91/22107/10 2010 2136 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αρ. ΔΙΑΔΠ/Ε/941/23.01.2003 (ΦΕΚ 54/ Β/23.01.2003) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030200054) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει για διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202136

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου υποβάλλεται είτε στο Αστυνομικό Τμήμα είτε στο Τμήμα Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή στο ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Η αίτηση για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr με την χρήση των κωδικών TAXISnet.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών γίνεται άμεσα από το Αρμόδιο Τμήμα του Αστυνομικού Τμήματος ή του Τμήματος Τροχαίας στο οποίο υποβλήθηκε.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

       Ναι Ναι


      • 6 Μη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ανανέωσής της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου, το οποίο μπορεί να συμβεί εφόσον δεν έχει υποβληθεί η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ώστε να απευθυνθεί στη σωστή αστυνομική υπηρεσία.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.