Ανανέωση Άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση607630f1-31b0-4e6f-a695-eec0eea5bb2c 922866

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις/Τμήματα Τροχαίας της χώρας, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 4

  Κόστος

  14.04
  -
  2.04

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις και γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Ισχύει για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ανανεώνεται.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη μοτοποδηλάτου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή να φοιτά σε πανεπιστήμιο ή σχολείο της χώρας για τουλάχιστον έξι μήνες συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

        Όχι Όχι

       • 2 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος του οχήματος. Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι Νομικό πρόσωπο υποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση. Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.


        Όχι Όχι

       • 3 Οικονομικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει τα εκάστοτε προβλεπόμενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και τις εισφορές υπέρ τρίτων.

        Όχι Όχι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η κατοχή κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 1 12€ συν τα οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων ετών (προσαρμόζεται ανάλογα με το έτος της τελευταίας ανανέωσης) 12 € -

        Κωδικός e-παραβόλου 1789

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛΑΣ). 2.04 €

        Κωδικός e-παραβόλου 6193

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μοτοποδηλάτου που αφορά η άδεια κυκλοφορίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μοτοποδηλάτου που αφορά η άδεια κυκλοφορίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφο Δ.Ε.Κ.Ο., Ε1 κλπ. Απαιτείται σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 9347

       • 4 Η υφιστάμενη αδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου. Άδεια κυκλοφορίας

        Η υφιστάμενη αδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9039

       • Νόμος 88, 90 2696 1999 57 Α

        Περιγραφή Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

       • Υπουργική Απόφαση 2513/2/218-ιδ΄ 2011 1917 Β

        Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201917

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2513/2/13-δ’ 2022 134 Β

        Περιγραφή Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200134

       • Προεδρικό Διάταγμα 7 51 2012 101 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011 . ( Άδειες Οδήγησης )

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 7 126 2006

        Περιγραφή Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=FI

       • Νόμος 3542 2007

        Περιγραφή Tροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100050

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης με φυσικό τρόπο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου υποβάλλεται είτε στο Αστυνομικό Τμήμα είτε στο Τμήμα Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή στο ΚΕΠ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


        Περιγραφή Η αίτηση για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr με την χρήση των κωδικών TAXISnet.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών γίνεται άμεσα από το Αρμόδιο Τμήμα του Αστυνομικού Τμήματος ή του Τμήματος Τροχαίας στο οποίο υποβλήθηκε.

        Όχι Όχι


       • 5 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

        Ναι Ναι


       • 6 Μη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Σε περίπτωση μη ανανέωσής της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου, το οποίο μπορεί να συμβεί εφόσον δεν έχει υποβληθεί η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ώστε να απευθυνθεί στη σωστή αστυνομική υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου Πρόσβαση μέσω www.gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.