Ανανέωση Άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση607630f1-31b0-4e6f-a695-eec0eea5bb2c 922866

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις/Τμήματα Τροχαίας της χώρας, ΚΕΠ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  14.04

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις και γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Ισχύει για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ανανεώνεται.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  9 - 12 Μήνες

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη μοτοποδηλάτου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή να φοιτά σε πανεπιστήμιο ή σχολείο της χώρας για τουλάχιστον έξι μήνες συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

        Όχι Όχι

       • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος III της 2006/126/ΕΚ.

        Όχι Όχι

       • 3 Οικονομικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει τα εκάστοτε προβλεπόμενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήμου και τις εισφορές υπέρ τρίτων.

        Όχι Όχι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η κατοχή κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 1 12€ συν τα οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων ετών 12 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1789

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛΑΣ). 2.04 €

        Κωδικός e-παραβόλου 6193

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μοτοποδηλάτου που αφορά η άδεια κυκλοφορίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μοτοποδηλάτου που αφορά η άδεια κυκλοφορίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφο Δ.Ε.Κ.Ο., Ε1 κλπ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Η υφιστάμενη αδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου. Άδεια

        Η υφιστάμενη αδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 88, 90 2696 1999
       • Υπουργική Απόφαση 2513/2/218-ιδ΄ 2011 1917 Α

        Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL87eRSME-Rrlz3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRPPQ961xK8baklN3FuO2U MxboTtsgpAuGDHtAXSVi-

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2513/2/13-δ’ 2022 134 Β

        Περιγραφή Ηλεκτρονική υπηρεσία για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8SzKdMKJot955MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZXLjRYllJ6vUBJMrY7qdRUSVZUf5EQZRJjxkwpVDlnS

       • Προεδρικό Διάταγμα 7 51 2012 51 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011 . ( Άδειες Οδήγησης )

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYBN5hf4tAEhYQu 60aZwbjdfLr99ICaMqjU5ULCG90S

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 7 126 2006

        Περιγραφή Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=FI

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης με φυσικό τρόπο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου υποβάλλεται είτε στο Αστυνομικό Τμήμα είτε στο Τμήμα Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή στο ΚΕΠ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης


        Περιγραφή Η αίτηση για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr με την χρήση των κωδικών TAXISnet.

        Ναι Ναι


       • 4 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών γίνεται άμεσα από το Αρμόδιο Τμήμα του Αστυνομικού Τμήματος ή του Τμήματος Τροχαίας στο οποίο υποβλήθηκε.

        Όχι Όχι


       • 5 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.

        Ναι Ναι


       • 6 Μη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Σε περίπτωση μη ανανέωσής της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου, το οποίο μπορεί να συμβεί εφόσον δεν έχει υποβληθεί η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ώστε να απευθυνθεί στη σωστή αστυνομική υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου Πρόσβαση μέσω www.gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.