Αναστολή Εκτέλεσης Πειθαρχικής Ποινής για απογεγραμμένους ναυτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f22aac8-a5c5-4466-bb54-600389f366f5 350910

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.) κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση και απευθύνεται σε πειθαρχικά τιμωρηθέντες Έλληνες απογεγραμμένους ναυτικούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής δύναται να κατατεθεί και μέσω Λιμενικής Αρχής ή Κ.Ε.Π. από τον πειθαρχικά τιμωρηθέντα ναυτικό ή από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναστολή Εκτέλεσης Πειθαρχικής Ποινής του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναστολή Εκτέλεσης Πειθαρχικής Ποινής για απογεγραμμένους ναυτικούς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πειθαρχικό Μητρώο Ναυτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Στον ναυτικό να έχει επιβληθεί από το Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού πειθαρχική ποινή έως έξι (6) μήνες.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να έχει ασκηθεί έφεση εμπρόθεσμα από τον ενδιαφερόμενο ναυτικό εντός ενός μηνός από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης του Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.).

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Στο ναυτικό να μην έχει επιβληθεί από το Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.) πειθαρχική ποινή για αδικήματα των άρθρων 205 (Παράνομος απουσία μέλους πληρώματος εν ώρα φυλακής), 207 (Λιποταξία), 208 (Μη προσέλευση προς ανάληψη υπηρεσίας), 213 (Στάση), 214 (Βιαιοπραγία) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/73 Α΄ 261), για τη διάπραξη των οποίων κατάσχεται το ναυτικό φυλλάδιο (άρθρο 265 του ν.δ. 187/73)

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο ναυτικός να είναι ναυτολογημένος ή να επίκειται άμεση ναυτολόγησή του που αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου ή φωτοαντίγραφο του ναυτικού του φυλλαδίου με την ναυτολόγησή του

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου (σελίδες 4 και 5 με τα ατομικά στοιχεία του ναυτικού και οι σελίδες της ναυτολόγησής του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής. Έγγραφο

       Αντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου (σελίδες 4 και 5 με τα ατομικά στοιχεία του ναυτικού και οι σελίδες της ναυτολόγησής του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Πρωτότυπη βεβαίωση της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου από την οποία επιβεβαιώνεται η ναυτολόγηση του ναυτικού στο πλοίο Βεβαίωση

       Πρωτότυπη βεβαίωση της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου από την οποία επιβεβαιώνεται η ναυτολόγηση του ναυτικού στο πλοίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Εξουσιοδότηση προς τον πληρεξούσιο του ναυτικού δικηγόρο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση προς τον πληρεξούσιο του ναυτικού δικηγόρο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι τα ανωτέρω είναι αληθή και αιτούμαι την Αναστολή της υπ΄αριθμ. ....................................................... Απόφασης Α΄ ΠΣΕΝ που εκδικάσθηκε την......................................................................(αναγράφεται η ημερομηνία εκδικάσεως της υπόθεσης). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι τα ανωτέρω είναι αληθή και αιτούμαι την Αναστολή της υπ΄αριθμ. ....................................................... Απόφασης Α΄ ΠΣΕΝ που εκδικάσθηκε την......................................................................(αναγράφεται η ημερομηνία εκδικάσεως της υπόθεσης).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 269 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681/17 2017 3446 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 610 Β/22-2-18) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180200610) : Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/Β΄/2012).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203446

      • 1 Παραλαβή αίτησης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.) από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας Γ΄ (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄)

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Επεξεργασία της αίτησης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής Α΄ Π.Σ.Ε.Ν. και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Έκδοση απόφασης αναστολής εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής Α΄ Π.Σ.Ε.Ν. από τον Διευθυντή του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.