Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f3da31b-e8c1-4729-9bed-2b9bb9a1492d 991361 Private-use vehicle registration certificate copy

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 έως 5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας κλοπής ή φθοράς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

  Παρατηρήσεις

  Δεν εκδίδεται αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για όχημα που έχει κλαπεί. Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει υπηρεσιακό σημείωμα που χρησιμοποιείται για την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Η υπηρεσία μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) προσωρινά είναι διαθέσιμη για φυσικά πρόσωπα και για οχήματα που ανήκουν κατά 100% σε ένα ιδιοκτήτη.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

  Σημειώσεις

  Η υπηρεσία μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) προσωρινά είναι διαθέσιμη για φυσικά πρόσωπα και για οχήματα που ανήκουν κατά 100% σε ένα ιδιοκτήτη.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος του οχήματος.


        Όχι Όχι

       • 1 Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία ΟΕ ή ΕΕ υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • 2 ΦΕΚ σύστασης και ανακοινώσεων μελών του Δ.Σ για ΕΠΕ ή ΑΕ, με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        ΦΕΚ σύστασης και ανακοινώσεων μελών του Δ.Σ για ΕΠΕ ή ΑΕ, με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία ΕΠΕ ή ΑΕ υποβάλλεται και το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • 3 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος Άδεια

        Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατάθεση της φθαρμένης άδειας κυκλοφορίας, σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω φθοράς.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

        Όχι 4627

       • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται: " Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, δηλώνω ότι : (Για την περίπτωση απώλεις/κλοπής) : έχω χάσει/μου έχει κλαπεί η άδεια του με κυκλοφορίας …………………. Ε.Ι.Χ./Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή”

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 7320

       • 5 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης μέσω εκπροσώπου. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης μέσω εκπροσώπου. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε με φυσικό είτε με ψηφιακό τρόπο. Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 3070

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 313739 2021 5403 Β

        Περιγραφή Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μπορεί να υποβάλεται και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205403

       • Απόφαση Αριθ. οικ.47563/4181 2014 2254 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Πρότυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων για την διαδικασία υπάρχουν στις σελίδες 28289-28292

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

       • Νόμος 2 722 1977 299 Α

        Περιγραφή Καθορισμός του τύπου και της διαδικασίας χορήγησης άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100299

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Β ΣΤ26322 1977 1099 Β

        Περιγραφή Η χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιτρέπεται βάσει των τηρουμένων στο φάκελλο του οχήματος στοιχείων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770201099

       • Εγκύκλιος ΥΠΥΜΕ Α/οικ.38109/1950/23-6-20 2020

        Περιγραφή ∆ιαδικασία χορήγησης αντιγράφου στοιχείων κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9522465%CE%A7%CE%98%CE%9E-0%CE%A5%CE%91?inline=true

        ΑΔΑ 6Ε22465ΧΘΞ-0ΥΑ

       • 1 Εκκινηση διαδιακασιας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή σε ΚΕΠ        Ναι Όχι


       • 3 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 6 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 7 Διεύθυνση Μεταφορών        Ναι Όχι


       • 8 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 9 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 10 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 12 Παράδοση στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 13 Αποστολή της άδειας στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 14 Παραλαβή της άδειας και ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 15 Παράδοση άδειας κυκλοφορίας στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 16 Είσοδος στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 17 Αυθεντικοποίηση με κωδικούς taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 18 Επιλογή υπηρεσίας "Άδειες Κυκλοφορίας"

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 19 Επιλογή οχήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 20 Συμπλήρωση στοιχείων αιτούντος και υπεύθυνης δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 21 Επιλογή λόγου υποβολής αίτησης και υπηρεσίας εξυπηρέτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει αν υποβάλλει την αίτησή του λόγω απώλειας, λόγω φθοράς ή λόγω κλοπής, καθώς και την υπηρεσία από την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και να παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας.

        Ναι Όχι


       • 22 Επιλογή τρόπου παραλαβής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει αν θα παραλάβει αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή αν επιθυμεί την αποστολή της άδειας κυκλοφορίας μέσω courier. Για κάθε περίπτωση συμπληρώνει τα αντίστοιχα απαιτούμενα στοιχεία.

        Ναι Όχι


       • 23 Υποβολή αίτησης και λήψη επιβεβαιωτικού sms

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 24 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 25 Ενημέρωση του αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται με e-mail και sms ότι η άδειά του έχει εκδοθεί.

        Ναι Όχι


       • 26 Παράδοση της άδειας στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • Ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr Η υπηρεσία προσωρινά είναι διαθέσιμη για φυσικά πρόσωπα και για οχήματα που ανήκουν κατά 100% σε ένα ιδιοκτήτη.

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.