Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcaf60e02-900d-4d81-b694-35626cd39399 374832

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες, ΚΕΠ, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση αντιγράφου της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής της.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,


       • 1 Ταυτοπροσωπίας Σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της Ειδικής Αδειας Οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία, απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Σε περίπτωση μη ισχύουσας Ειδικής Αδειας Οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Το αντίγραφο της ειδικής άδειας χορηγείται είτε από την Υπηρεσία που τη χορήγησε είτε από την Υπηρεσία από την οποία έγινε η αρχική έκδοση.


        Όχι Όχι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Στην περίπτωση της υποβολή της αίτησης ψηφικά απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.) Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 3 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδείκνυεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για υπήκοο τρίτης χώρας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 4 Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπου ταυτότητας. Φωτογραφίες

        Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 5 Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής Αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Βεβαίωση

        Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής Αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 6 Η παλαιά φθαρμένη ειδική άδεια Άλλο

        Η παλαιά φθαρμένη ειδική άδεια

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι 7475

       • Υπουργική Απόφαση 18369 1984 403 Β

        Περιγραφή Διαδικασία Εξετάσεων,απαιτούμενα δικαιολογητικά Ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200403

       • Προεδρικό Διάταγμα 14 243 1987 104 Α

        Περιγραφή Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή (ταξί-αγοραία) που στην άδεια κυκλοφορίας τους γράφεται ως έδρα τους διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100104

       • Προεδρικό Διάταγμα 14 244 1987 104 Α

        Περιγραφή Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί-αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100104

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.102118/1438/Φ.4.1 2018 6100 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β’ 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206100

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Gov.gr Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.