Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3aea9360-1791-4f07-a68b-7bd2e24bbd5f 987748

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5 + (
1
)

Κόστος

10,5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών το οποίο έχει κλαπεί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην Αρχή έκδοσης (Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, Τμήμα Ασφαλείας, Αστυνομικό Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Αστυνομίας, κατά περίπτωση) του τόπου κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

Σημειώσεις

Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής


      Μητρώα που τηρούνται

      Ταυτότητες Ελλήνων πολιτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Πρέπει να έχει εκδοθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας στον αιτούντα το οποίο έχει κλαπεί και η κλοπή του έχει δηλωθεί στην αρμόδια αστυνομική, λιμενική ή προξενική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 1 Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου(Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.) 0.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2043

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1894

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος από το Πληροφοριακό Σύστημα "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών. Αίτηση

       Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος από το Πληροφοριακό Σύστημα "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του πιστοποιητικού γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Ένας (1) μάρτυρας για βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος. Μάρτυρας

       Ένας (1) μάρτυρας για βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Μάρτυρας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ενήλικος με ταυτοποιητικό έγγραφο σε ισχύ. Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5111

      • 3 Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός και μητρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός και μητρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προαιρετικό - Φυλάσσεται σε φωτοαντίγραφο από την Αρχή Έκδοσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4746

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αναγραφή των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, κατά παρέκλιση του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αναγραφή των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, κατά παρέκλιση του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Προαιρετικό - Συμπληρώνεται στη Αρχή έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 5 Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS. Βεβαίωση

       Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προαιρετικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 6 Μία (1) Ψηφιακή φωτογραφία πρόσφατης λήψης. Φωτογραφία

       Μία (1) Ψηφιακή φωτογραφία πρόσφατης λήψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ICAO-9303.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νομοθετικό Διάταγμα 127 1969 29 Α

       Περιγραφή Περί της αποδεικτικής ισχύος των Δελτίων Ταυτότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100029

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8200/0-297647 2018 1476 Β

       Περιγραφή Έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201476

      • Απόφαση 8200/0-109568 2023 824 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8200/0-297647/ 10.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200824

      • 1 Προγραμματισμός ραντεβού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού (id.gov.gr), το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού για την εξυπηρέτησή του, επιλέγοντας αρχή έκδοσης και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που παρέχεται από την πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο αστυνομικό ή πολιτικό υπάλληλο, καθώς επίσης γίνεται και έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση στοιχείων και συμπλήρωση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται αναζήτηση με τα στοιχεία του αιτούντος στο Πληροφοριακό Σύστημα "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρώνονται και υπογράφονται όλες οι απαραίτητες αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη βιομετρικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λήψη φωτογραφίας, δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων, ψηφιακής υπογραφής.

       Όχι Όχι


      • 5 Ψηφιακή αποστολή διακαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ψηφιακά στην Υπηρεσία εκτύπωσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιστροφή του εκτυπωμένου Δελτίου ταυτότητας στην Αρχή έκδοσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστροφή του εκτυπωμένου Δελτίου ταυτότητας από την Αρχή εκτύπωσης (Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας) στην Αρχή έκδοσης.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση Δελτίου ταυτότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του κατόχου από την Αρχή έκδοσης και επίδοση του Δελτίου Ταυτότητας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.