Αρχική έκδοση δελτίου ταυτότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbed5ecb3-fbcd-4dae-a9a3-961e9535aa3a 707544

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 6

  Κόστος

  0.16

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας σε Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και αιτούνται την έκδοση δελτίου ταυτότητας για πρώτη φορά.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  Παρατηρήσεις

  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην Αρχή έκδοσης (Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα) του τόπου κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα.

  Διάρκεια Ισχύος

  10 Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

  Σημειώσεις

  Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση ταυτότητας, Ταυτότητα

       Επίσημος τίτλος

       Αρχική έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας


       Μητρώα που τηρούνται

       Ταυτότητες Ελλήνων πολιτών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης.


        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.


        Όχι Όχι

       • 1 Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας (Παρέχεται από την Αρχή Έκδοσης) 0.16 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Όχι

       • 1 Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης. Φωτογραφίες

        Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων 0,036x0,036 του μέτρου και πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονίζουν τη μορφή του αιτούντος, κατά μέτωπο, μέχρι του στήθους και ασκεπή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 2 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Αίτηση

        Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του πιστοποιητικού γέννησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • 3 Ένας (1) μάρτυρας για βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος. Μάρτυρας

        Ένας (1) μάρτυρας για βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5111

       • 4 Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743. Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προαιρετικό - Φυλάσσεται σε φωτοαντίγραφο από την Αρχή Έκδοσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 4746

       • 5 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αναγραφή των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, κατά παρέκλιση του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αναγραφή των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, κατά παρέκλιση του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Προαιρετικό. Συμπληρώνεται στη Αρχή έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 7320

       • 6 Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS. Βεβαίωση

        Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προαιρετικό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

        Όχι 9703

       • Νομοθετικό Διάταγμα 127 1969 29 Α

        Περιγραφή Περί της αποδεικτικής ισχύος των Δελτίων Ταυτότητας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100029

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/19/53 2005 1440 Β

        Περιγραφή Τύπος , δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201440

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/19/53−κγ΄ 2014 2339 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β΄ 1440).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202339

       • 1 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο αστυνομικό ή πολιτικός υπάλληλο, καθώς επίσης γίνεται και έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου.

        Όχι Όχι


       • 2 Αναζήτηση στοιχείων και συμπλήρωση αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πραγματοποιείται αναζήτηση με τα στοιχεία του αιτούντος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρώνονται και υπογράφονται όλες οι απαραίτητες αιτήσεις.

        Όχι Όχι


       • 3 Εκτύπωση και υπογραφή δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκτυπώνεται το δελτίο ταυτότητας, επικολλάται η φωτογραφία, υπογράφεται από τον αιτούντα, τον συντάξα και τον Διοικητή της Υπηρεσίας και εν συνεχεία ενσωματώνεται με την ειδική δίφυλλη πλαστική ύλη.

        Όχι Όχι


       • 4 Επίδοση δελτίου στον αιτόντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το δελτίο ταυτότητας επιδίδεται στον πολίτη.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.