Απαλλαγή από τη στράτευση ομογενών από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία που ήρθαν στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση962fdef5-1109-4d9f-922d-f7e91e7b38b7 981344

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργιζία, στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία και στην Τουρκία και ήλθαν στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν, εφόσον την 1η Ιανουαρίου 2017 είχαν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Απευθύνεται στην ανωτέρω κατηγορία ομογενών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης ομογενών από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία που ήρθαν στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν.

  Σημειώσεις

  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική ή δικαστική προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Απαλλαγή από τη στράτευση ομογενών από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία που ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος να έχει την ιδιότητα του ομογενούς, ανεξάρτητα από τη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Ο ενδιαφερόμενος να έχει διακόψει τη μόνιμη κατοικία του στις συγκεκριμένες χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λευκορωσία, στη Μολδαβία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Αλβανία, Τουρκία), να έχει έλθει στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας και έκτοτε να κατοικεί σε αυτή.

        Όχι Όχι

       • 3 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας του κατά την 1 Ιαν 2017 (έτος γέννησης έως και 1982).

        Όχι Όχι

       • 4 Χρονικής προθεσμίας Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μετά την εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων και μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας του ενδιαφερομένου.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 27 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Όπως το άρθρο 27 του ν.3421/2005 ισχύει μετά την αντικατάστασή του δυνάμει του άρθρου 24 του ν.4494/2017 (Α΄ 165).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8 GXM9SSu7KZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYtkz v6ieQGprQebV3k1Zabx6p0uzCRPtBHNLQbFU0K

       • Υπουργική Απόφαση 1 Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 61 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών. Όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/3/280118/Σ.23/11-1-11/Αποφ ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 111 Β΄). Οι υποπαράγραφοι δ και ε προστέθηκαν με το άρθρο 5 της Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/07-10-2014 Απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2822/21-10-2014, τ. Β’).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8rhVGUJriOULtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijCMjkXETkyZEQwCN2JGIek2qczozItB-pgI4iHP dlop

       • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45)

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στην ουσιαστική εξέταση του αιτήματος και των προϋποθέσεων υπαγωγής του ενδιαφερόμενου στις ισχύουσες διατάξεις (αποδοχή ή απόρριψη).

        Όχι Όχι


       • 4 Αποδοχή Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση στράτευσης και ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet, στο μενού "Υπηρεσίες-Πληροφορίες" → «Πληροφορίες για την απαλλαγή μου».

        Ναι Ναι


       • 5 Απόρριψη Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect), με τη χρήση κωδικών taxisnet, στο μενού "Υπηρεσίες-Πληροφορίες" → «Πληροφορίες για την απαλλαγή μου», αλλά και με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία και του γνωστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής εντός διμήνου από τότε που έλαβε αποδεδειγμένα γνώση της απόρριψης.

        Ναι Ναι       • 1 Απόφαση απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας από ομογενή. Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

        Απόφαση απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας από ομογενή.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/3.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η ιδιότητα του ομογενούς αποδεικνύεται από αποφάσεις ή από διαπιστωτικές πράξεις των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις οποίες απονέμεται η ελληνική ιθαγένεια ή διαπιστώνεται η κτήση της ή γίνεται εγγραφή σε μητρώο αρρένων, αλλά και από βεβαιώσεις των ως άνω φορέων ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, από τις οποίες διαπιστώνεται η κτήση της ιδιότητας αυτής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής της χώρας στην οποία κατοικούσε ο ενδιαφερόμενος, είτε απόσπασμα διαβατηρίου ή ταξιδιωτικών εγγράφων, είτε από επίσημη, νομότυπα μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση αρμόδιων υπηρεσιών της χώρας αυτής. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής της χώρας στην οποία κατοικούσε ο ενδιαφερόμενος, είτε απόσπασμα διαβατηρίου ή ταξιδιωτικών εγγράφων, είτε από επίσημη, νομότυπα μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση αρμόδιων υπηρεσιών της χώρας αυτής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/3.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται προς απόδειξη της διακοπής της μόνιμης κατοικίας στις ανωτέρω χώρες.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Πιστοποιητικό Δήμου ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Δήμου ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/3.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η έλευση του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα τεκμαίρεται από την εγγραφή τους σε δημοτολόγια οποιουδήποτε δήμου ή κοινότητας της χώρας ή την έκδοση ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Ως ημερομηνία έλευσης στην Ελλάδα θεωρείται αυτή της εγγραφής στα δημοτολόγια ή της έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/3.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γίνεται δεκτή, εφόσον δεν έχει παρέλθει μήνας από την έκδοσή της.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.