Απευθείας εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους δημότες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa4dc38d8-e397-4210-a9f7-05584dd785c7 553800

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε εκποίηση δημοτικών οικοπέδων και απευθύνεται σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους δημότες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους δημότες.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους δημότες


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δημότες που, κατά προτίμηση, κατοικούν στο δήμο που προβαίνει στην εκποίηση οικοπέδων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές Ετήσιο εισόδημα.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Αριθμός ανήλικων τέκνων.

       Ναι Ναι

      • 4 Ιατρικές Η κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας.

       Ναι Ναι

      • 5 Περιβαλλοντικές Καταστροφές από θεομηνίες.

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Λοιπές προϋποθέσεις μπορεί να καθοριστούν στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

       Ναι Ναι

      • 1 Εκκαθαριστικό σημείωμα. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό σημείωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έκδοση μέσω της aade.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης πραγματοποιείται από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Πιστοποιητικό υγείας. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Λοιπά δικαιολογητικά μπορεί να καθοριστούν στην σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά δικαιολογητικά μπορεί να καθοριστούν στην σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9102

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 187 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 225, 67, 83 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 225: Έλεγχος Νομιμότητας Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την πρόθεσή του να εκποιήσει απευθείας δημοτικά οικόπεδα σε άστεγους και οικονομικά αδύναμους δημότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του ν. 3463/2006.

       Σημειώσεις Α) Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β) Ανάρτηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης οικοπέδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, συντάσσει έκθεση εκτίμησης της αξίας των οικοπέδων που εκποιούνται.

       Σημειώσεις Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση καθορισμού του τιμήματος των οικοπέδων που εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του ν. 3463/2006.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμος, με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, το δημοτικό κατάστημα και τον τύπο, καλεί τους έχοντες δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την απευθείας εκποίηση δημοτικού οικοπέδου, να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν ως δικαιούχοι.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώρηση αίτησης ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο δήμο για την απευθείας εκποίηση οικοπέδου.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τις αιτήσεις, προκειμένου να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο τους δικαιούχους για την απευθείας εκποίηση οικοπέδου.

       Σημειώσεις Αν οι δικαιούχοι που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση μεταξύ αυτών.

       Όχι Όχι


      • 8 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τους δικαιούχους για την απευθείας εκποίηση οικοπέδου.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την απευθείας παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων στους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί δημόσια κλήρωση, εγκρίνονται και τα πρακτικά αυτής.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει την νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί απευθείας παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων στους δικαιούχους.

       Όχι Όχι


      • 11 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί απευθείας παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων στους δικαιούχους.

       Σημειώσεις Η απόφαση του δημοτικού συμβούλιου αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση απόρριψης, η απόφαση επιστρέφεται στο δήμο και δεν εκτελείται.

       Όχι Όχι


      • 12 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αίτησης του δικαιούχου προκειμένου να εξετάσει εάν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του νόμου εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ώστε να εγκρίνει τη οριστική μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου.

       Σημειώσεις Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει τη νομιμότητα της εγκριτικής απόφασης περί μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου στο δικαιούχο.

       Όχι Όχι


      • 14 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την απόφαση περί μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης, η απόφαση επιστρέφεται στο δήμο και δεν εκτελείται.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον δικαιούχο του οικοπέδου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.