Απονομή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5b0d911a-da05-4c2a-910d-60badfff3dae 370343

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, ΚΕΠ, ΗΔΙΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 15

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και ασφαλίζονται άμεσα ή έμμεσα, εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν, λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΗΔΙΚΑ

Παρατηρήσεις

Ο ΑΜΚΑ είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Η κατοχή ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική από το νόμο, από τον Οκτώβριο του 2009.

Η απονομή ΑΜΚΑ σε νεογέννητο, από τον Φεβρουάριο του 2020, γίνεται αυτεπάγγελτα, με την οριστικοποίηση της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Για την εξυπηρέτηση Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού που είναι δικαιούχοι ΑΜΚΑ, υπάρχει η δυνατότητα διασυνοριακής εξυπηρέτησης, μέσω ιστοσελίδας υποβολής αιτήσεων της ΗΔΙΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Η απονομή ΑΜΚΑ σε νεογέννητο, από τον Φεβρουάριο του 2020, γίνεται αυτεπάγγελτα, με την οριστικοποίηση της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο. Για την εξυπηρέτηση Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού που είναι δικαιούχοι ΑΜΚΑ, υπάρχει η δυνατότητα διασυνοριακής εξυπηρέτησης, μέσω ιστοσελίδας υποβολής αιτήσεων της ΗΔΙΚΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ΑΜΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή ΑΜΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών πρέπει να έχει τη μόνιμη και νόμιμη κατοικία του στην Ελλάδα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται στα ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Έλληνες υπήκοοι που δεν κατοικούν στη χώρα αλλά δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στη χώρα και θα εργασθούν. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 3 Ασφαλιστικές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Έλληνες που δεν κατοικούν στη χώρα, ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα κατά το παρελθόν, οι οποίοι επιθυμούν συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής τους με χρόνο που έχει πραγματοποιηθεί σε φορέα ασφάλισης χώρας της Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Διμερούς Κοινωνικής Ασφάλειας. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ ο οποίος καθορίζει και τα ανάλογα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 4 Ασφαλιστικές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που δεν κατοικούν στη χώρα, που συνταξιοδοτούνται από χώρα εκτός Ε.Ε.: με υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.), καταβάλλοντας εισφορά 8,5% επί του ποσού της σύνταξης τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 568,16 €. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 5 Ασφαλιστικές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Ομογενείς από Κωνσταντινούπολη και Αίγυπτο που δεν κατοικούν στη χώρα, που χρειάζονται Α.Μ.Κ.Α, προκειμένου να τους χορηγηθεί ειδική σύνταξη από τον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ). Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 6 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και πρόκειται να εργαστούν στη χώρα. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 7 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και άνεργοι Ευρωπαίοι πολίτες που πρόκειται να εγγραφούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 8 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Πολίτες τρίτων χωρών με εθνική θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4251/2014 με δικαίωμα εργασίας: - εποχικά εργαζόμενοι -αλιεργάτες -μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων -εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κ-μ της Ε.Ε ή του ΕΟΧ -εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση -αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού -φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους -πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλία όπως αυτό κυρώθηκε με το ν. 4353/2015 (Α΄173) -πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 9 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Πολίτες τρίτων χωρών παράτυπα διαμένοντες, που τελούν υπό αναβολή απομάκρυνσης και είναι κάτοχοι άδειας εργασίας. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ

       Ναι Ναι

      • 10 Οικογενειακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα και των οποίων η διαμονή καλύπτεται από την άδεια διαμονής του συντηρούντος γονέα, μέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 11 Εταιρικού δικαίου Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Πολίτες τρίτων χωρών χωρίς άδεια διαμονής- ιδρυτές εταιρειών μέσω των Υ.Μ.Σ. (Κ.Υ.Α Αριθμ. 63577/2018/ ΦΕΚ Β 2380). Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 12 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Πολίτες χωρών της Ε.Ε., που δεν κατοικούν στη χώρα, κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό με την έκδοση εργοσήμου. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 13 Εργασιακές Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και Μετακλητοί πολίτες τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 14 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και οι Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που διαθέτουν άδεια διαμονής. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 15 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Απονομή ΑΜΚΑ μπορούν να αιτηθούν και οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που διαθέτουν άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής. Η απονομή ΑΜΚΑ γίνεται μόνο στον ΕΦΚΑ

       Ναι Ναι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Έλληνες πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου με Δεκαετή Άδεια Διαμονής, επιδεικνύουν το Δελτίο Ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Διαβατήριο

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Έλληνες πολίτες, οι ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς (ΕΔΤΟ), οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου με Δεκαετή Άδεια Διαμονής επιδεικνύουν το Διαβατήριό τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση Ελλήνων ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο ΑΜΚΑ του ανηλίκου συνδέεται με τον ΑΜΚΑ του γονέα, εφόσον ο γονέας διαθέτει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, διαφορετικά o ανήλικος απογράφεται ως ανασφάλιστος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές, Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7358

      • 4 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ομογενείς επιδεικνύουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 5 Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή έντυπο Ε9 Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή έντυπο Ε9

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/diloseis-misthosis-akiniton

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ομογενείς επιδεικνύουν το μισθωτήριο της κατοικίας τους ή το Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2905

      • 6 Λογαριασμός ΔΕΚΟ Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Λογαριασμός ΔΕΚΟ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ομογενείς επιδεικνύουν ένα πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ για την απόδειξη της κατοικίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9347

      • 7 Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ομογενείς επιδεικνύουν το εκκαθαριστικό της εφορίας στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. εσωτερικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας, Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 8 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Ομογενείς, οι Ευρωπαίοι Πολίτες και οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου με δεκαετή άδεια διαμονής προσκομίζουν επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τη χώρα τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • 9 Άδεια Μόνιμης Διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη Άδεια διαμονής

       Άδεια Μόνιμης Διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/el/sdg/residence/residence-cards-for-union-citizens-and-their-family-members/general/competent-department-for-issuing-document-of-permanent-residence

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιδεικνύουν το Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη από την Αστυνομία για κάθε μέλος της οικογένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 10 Ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες και οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν εναλλακτικά να επιδείξουν Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, επίσημα μεταφρασμένη στην οποία να αναγράφεται το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 1275

      • 11 Άδεια Διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας Άδεια διαμονής

       Άδεια Διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας επιδεικνύουν την Άδεια Διαμονής τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται διαβατήριο. Τα τέκνα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα καλύπτονται από την άδεια διαμονής του συντηρούντος γονέα, έως ότου υποβληθεί η αίτηση για άδεια διαμονής και για αυτά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4178

      • 12 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Για τα τέκνα των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν ακόμη δική τους Άδεια Διαμονής, απαιτείται η επίδειξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Υπηκοότητας

       Όχι 9224

      • 13 Άδεια Διαμονής δεκαετούς ισχύος Άδεια διαμονής

       Άδεια Διαμονής δεκαετούς ισχύος

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, επιδεικνύουν την Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 14 Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Βεβαίωση

       Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορούν εναλλακτικά, να επιδείξουν την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 9703

      • 15 Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου ότι εκπροσωπεί τον αιτούντα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου ότι εκπροσωπεί τον αιτούντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω τρίτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7791/245/Φ80321 2009 596 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200596

      • Νόμος 153 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Καθιέρωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Εγκύκλιος 80320/42862/Δ18.2718 2019

       Περιγραφή Διευκρινίσεις ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%99465%CE%981%CE%A9-%CE%91%CE%99%CE%A5

       ΑΔΑ ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 63577 2018 2380 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202380

      • Εγκύκλιος 43 2013

       Περιγραφή Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%92%CE%9B4%CE%A54691%CE%A9%CE%93-%CE%96%CE%A7%CE%A4%22&page=0

       ΑΔΑ ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1,5 490 2020 404 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200404

      • Εγκύκλιος Φ80320/22183/Δ18.794 2020

       Περιγραφή 1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A86%CE%9B%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%99%CE%9E%CE%98%22&page=0

       ΑΔΑ Ψ6ΛΕ46ΜΤΛΚ-ΙΞΘ

      • Εγκύκλιος Φ.80320/1516/39/Δ.18. 2021

       Περιγραφή «2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολίτες του Η.Β. δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A0%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9F7%CE%A1%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ 9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-Ο7Ρ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4000/1/113 2020 4610 Β

       Περιγραφή Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204610

      • Απόφαση 4000/1/113 2020 4610 Β

       Περιγραφή Αρμόδιες Αρχές Έκδοσης Αδειας Διαμονής δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης Ηνωμένου Βασιλείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204610

      • 1 Προσέλευση σε ΚΕΠ/ΕΦΚΑ       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Ανεπιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 5 Επιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώρηση στοιχείων πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή αίτησης και απονομή ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Εκτύπωση Βεβαίωσης ΑΜΚΑ και παράδοση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.