Απονομή Επικουρικής Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa7bcf0ed-9cb2-4805-a8f8-383dcc297209 810873

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απονομή επικουρικής σύνταξης στους νόμιμους δικαιούχους (συγγενείς) λόγω θανάτου συνταξιούχου. Περιγράφεται η διαδικασία από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης μεταβίβασης και την καταβολή του ποσού της σύνταξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης (Θάνατος Συνταξιούχου)

Σημειώσεις

Κάθε δικαιούχος πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα με εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνταξιούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Απόφαση μεταβίβασης σύνταξης κύριου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Αφορά τους ασφαλισμένους στο π.ΤΕΑΑ, π.ΤΕΑΠΥΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2633

      • Νόμος 12 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 84 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • 1 Λήψη αίτησης μεταβίβασης λόγω θανάτου συνταξιούχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/οι δικαιούχος/οι υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Δρομολόγηση αίτησης μεταβίβασης σε αρμόδια Διεύθυνση Επικουρικής Σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης μεταβίβασης σε αρμόδια Διεύθυνση Επικουρικής Σύνταξης.

       Σημειώσεις Για τους ασφαλισμένους του π.ΕΤΕΑΜ, δρομολογείται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Για τους ασφαλισμένους του π.ΕΤΑΑ, δρομολογείται στη Γ ή Δ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. Για τους λοιπούς ασφαλισμένους του π.ΕΤΕΑΕΠ, δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής.

       Όχι Όχι


      • 3 Αυτόματη έκδοση απόφασης μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.

       Σημειώσεις Αφορά τους ασφαλισμένους του π.ΕΤΕΑΜ και π.ΕΤΑΑ, όπου έχει εκδοθεί η απόφαση μεταβίβασης του κύριου Φορέα. Σε περίπτωση όπου δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του κύριου φορέα, η αίτηση είναι σε αναμονή μέχρι την ενημέρωση του συστήματος με την έκδοση αυτής.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.

       Σημειώσεις Αφορά τους λοιπούς ασφαλισμένους του π.ΕΤΕΑΕΠ και τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΕΑΜ και π. ΕΤΑΑ που για κάποιο λόγο δεν μπορεί η απόφαση να εκδοθεί αυτοματοποιημένα. Σημείωση: Μέχρι την έκδοση ενιαίου κανονισμού, ισχύουν τα ποσοστά για τους δικαιούχους που προβλέπονται από τα καταστατικών των π.Φορέων.

       Ναι Όχι


      • 5 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης μεταβίβασης λόγω θανάτου συνταξιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή επικουρικών συντάξεων.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου μπορεί τον πρώτο μήνα να καταβληθεί η τρέχουσα σύνταξη και τον επόμενο μήνα να καταβληθούν και τυχών αναδρομικά ποσά συντάξεων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.