Απονομή Εφάπαξ Παροχής Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα λόγω Γήρατος ή Οριστικής Αναπηρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe90ee260-1f51-4a06-90f3-da68a1491690 178657

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 36

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, από την αίτηση έως την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση παροχής ή την επιστροφή των εισφορών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απονομή εφάπαξ λόγω Γήρατος ή Οριστικής Αναπηρίας

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής, Ακαδημίας 58, Αθήνα 106 79 (ημιόροφος).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Η υποβολή της ένστασης από τον ασφαλισμένο μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα Γήρατος ή Οριστικής Αναπηρίας

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Εφάπαξ Παροχής Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα λόγω Γήρατος ή Οριστικής Αναπηρίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου φορέα ή απόφαση προσυνταξιοδοτικής παροχής.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ενεργό μητρώο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων- ΜΕΕΠ (ατομικό ή εταιρείας) κατά την παύση. Αφορά τους ασφαλισμένους στο π.ΤΠΕΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση απονομής σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας κύριου φορέα. Απόφαση

       Απόφαση απονομής σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας κύριου φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση του κύριου φορέα πρέπει να είναι οριστική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής παροχής. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση απονομής προσυνταξιοδοτικής παροχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από ταμείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έτυχε προσυνταξιοδοτικής παροχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2435

      • 3 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου μπορούν να καταθέσουν και οι Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα εναλλακτικά της αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2244

      • 5 Άδεια Παραμονής. Άδεια

       Άδεια Παραμονής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής, για αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός ζώνης Σένγκεν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4627

      • 6 Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού, το IBAN και το όνομα του δικαιούχου. Σημείωση: ο Λογαριασμός πρέπει να έχει πρώτο όνομα αυτό του δικαιούχου και να είναι ενεργός

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι. Η Υπηρεσία αυτεπάγγελτα εκδίδει φορολογική ενημερότητα για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο. Στην περίπτωση οφειλών οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπη βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 3461

      • 8 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της φορολογικής δήλωσης. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της φορολογικής δήλωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 9 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 7140

      • 10 Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης (ΠΑΗΕ). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης (ΠΑΗΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ. Το σχετικό δικαιολογητικό βρίσκεται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου που τηρείται στην Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • 11 Δελτία Ημερών Εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Δελτία Ημερών Εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • 12 Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν στην ασφάλισης στο π. ΕΤΕΜ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν στην ασφάλισης στο π. ΕΤΕΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 7210

      • 13 Φωτοαντίγραφα Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων π. ΙΚΑ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοαντίγραφα Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων π. ΙΚΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ Φωτοαντίγραφα Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων π. ΙΚΑ για το χρονικό διάστημα από 01/03/1999 έως τη διακοπή της απασχόλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • 14 Φωτοαντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΤΑΠΕΜ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοαντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΤΑΠΕΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΤΑΠΕΜ για το χρονικό διάστημα από 01/03/1999 έως τη διακοπή της απασχόλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 7210

      • 15 Βεβαίωση εργοδότη (ιδιωτικού τομέα). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση εργοδότη (ιδιωτικού τομέα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ. Βεβαίωση εργοδότη για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 01/03/1999 όπου θα αναφέρεται και η ειδικότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • 16 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κλείσει, θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου με τα στοιχεία της/των επιχείρησης/ων, το χρόνο ασφάλισης και την ειδικότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

       Ναι 7320

      • 17 Βεβαίωση εργοδότη (δημόσιου τομέα). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση εργοδότη (δημόσιου τομέα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π. ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ. Βεβαίωση εργοδότη (δημόσιου τομέα) για το χρονικό διάστημα απασχόλησης, την καταβολή εισφορών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και την ειδικότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • 18 Απόφαση Επικουρικής Σύνταξης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση Επικουρικής Σύνταξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους του π.ΤΑΠΕΜ/ΕΤΕΜ και π.ΤΕΑΥΕΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2435

      • 19 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους Δικηγόρους Αθηνών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 4441

      • 20 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά στους Δικηγόρους Αθηνών. Υπεύθυνη Δήλωση Δικηγόρου Αθηνών περί ύπαρξης ή μη ασυμβίβαστου ή αναστολής κατά τα έτη άσκησης της δικηγορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 21 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 4441

      • 22 Αντίγραφο Πρακτικού Ορκωμοσίας. Πρακτικό

       Αντίγραφο Πρακτικού Ορκωμοσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους Συμβολαιογράφους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8360

      • 23 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους Δικαστικούς Επιμελητές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8619

      • 24 Υπηρεσιακά Βιβλία Δικαστικού Επιμελητή. Βιβλία

       Υπηρεσιακά Βιβλία Δικαστικού Επιμελητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους Δικαστικούς Επιμελητές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9676

      • 25 Οριστική Έκθεση Ειρηνοδίκη. Έκθεση

       Οριστική Έκθεση Ειρηνοδίκη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Οριστική Έκθεση Ειρηνοδίκη θα πρέπει να είναι αναλυτική, κατ έτος και κατά μήνα. Αφορά στους Δικαστικούς Επιμελητές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 24

       Ναι 6631

      • 26 Βεβαίωση του αρμοδίου Νομομηχανικού για κατάθεση δήλωσης παύσεως ασκήσεως του εργολαβικού επαγγέλματος και του εργολαβικού πτυχίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του αρμοδίου Νομομηχανικού για κατάθεση δήλωσης παύσεως ασκήσεως του εργολαβικού επαγγέλματος και του εργολαβικού πτυχίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους του π.ΤΠΕΔΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 27 Πιστοποιητικό του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. από το οποίο να προκύπτουν τα εκδοθέντα στο όνομα του εξερχομένου εργολήπτη, εργολαβικά πτυχία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. από το οποίο να προκύπτουν τα εκδοθέντα στο όνομα του εξερχομένου εργολήπτη, εργολαβικά πτυχία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά ασφαλισμένους του π.ΤΠΕΔΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Επαγγελματικές

       Όχι 8619

      • 28 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά ασφαλισμένους του π.ΤΠΕΔΕ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αναστολής ισχύος του εργολαβικού πτυχίου του, λόγω υπαλληλικής ιδιότητας. Υπόδειγμα κειμένου που πρέπει να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση : «Ουδέποτε υπήρξα υπάλληλος με οποιαδήποτε έμμισθη σχέση εργασίας κατά τα χρονικά διαστήματα ισχύος των εργοληπτικών μου πτυχίων που αναφέρονται στο υπ αρίθμ................... πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι

      • 29 Φωτοτυπία του τελευταίου Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία του τελευταίου Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά ασφαλισμένους του π.ΤΠΕΔΕ, και ειδικότερα στους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που ουδέποτε είχαν ατομικό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2244

      • 30 Βεβαίωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης περί της πραγματικής άσκησης επαγγέλματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης περί της πραγματικής άσκησης επαγγέλματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους του π.ΤΠΕΔΕ. Βεβαίωση από ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΠΕΔΕ, ΣΤΕΗΤ, ΣΤΕΑΤ και οι τοπικοί εργοληπτικοί σύλλογοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 31 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους του π.ΤΑΞΥ. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου όπου θα δηλώνονται τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης και οι επωνυμίες των εργοδοτών που απασχολήθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 32 Βεβαίωση ΕΡΤ Α.Ε. για εφάπαξ παροχή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΕΡΤ Α.Ε. για εφάπαξ παροχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη (ΕΡΤ) αναφέρει τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης, την ειδικότητα και τις αποδοχές από το 2008.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 33 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους του ΟΣΕ οι οποίοι έχουν μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία. Η τελευταία Υπηρεσία του ασφαλισμένου εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 1244

      • 34 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Οι ασφαλισμένοι του ΟΣΕ οι οποίοι δεν έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει να καταθέσουν ΥΔ η οποία θα αναφέρει: " Δεν έχω λάβει στεγαστικό δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων". Οι ασφαλισμένοι που έχουν λάβει σχετικό δάνειο θα πρέπει να προσκομίσουν ΥΔ η οποία θα αναφέρει: "Έχω λάβει στεγαστικό δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο / το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και θα σας προσκομίσω βεβαίωση αποδεύσμεσης της οφειλής μου από το εφάπαξ βοήθημα." .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι

      • 35 Βεβαίωση αποδεύσμεσης/δέσμευσης οφειλής.

       Βεβαίωση αποδεύσμεσης/δέσμευσης οφειλής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ασφαλισμένοι του ΟΣΕ εάν έχουν λάβει και δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή από στεγαστικό δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αποδέσμευσης/δέσμευσης της οφειλής από την εφάπαξ παροχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι

      • 36 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π.ΤΣΜΕΔΕ. Υπόδειγμα κειμένου που πρέπει να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση : Δεν είμαι ασφαλισμέν……. από 1/1/2007 σε άλλο φορέα πρόνοιας για εφάπαξ βοήθημα, δεν έχω δικαιωθεί τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και δεν θα δικαιωθώ στο μέλλον από άλλο φορέα πρόνοιας (εκτός του ΤΠΕΔΕ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 37 Απόφαση αναγνώρισης χρόνου στον τέως ΕΛΠΠ. Απόφαση

       Απόφαση αναγνώρισης χρόνου στον τέως ΕΛΠΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους ασφαλισμένους στο π.ΤΣΜΕΔΕ. Απόφαση αναγνώρισης χρόνου στον τέως ΕΛΠΠ, η οποία έχει ληφθεί υπόψη στην απονομή της σύνταξης της Ειδικής Προσαύξησης (εκτός αναγνώρισης σπουδών, στρατού και τέκνων).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 1127

      • Νόμος 35 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Εφάπαξ παροχή

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100085

      • Νόμος 31 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Εφάπαξ παροχή

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100043

      • Εγκύκλιος Φ80020/οικ.12029/Δ16/310 2020

       Περιγραφή Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 «Αντικατάσταση άρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43).

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%A3%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A1%CE%958

      • Εγκύκλιος Φ80020/ 12293/Δ16.317 2020

       Περιγραφή Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%938%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%91%CE%9D%CE%A3

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, πρωτοκολλεί την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.

       Σημειώσεις Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής, Ακαδημίας 58, Αθήνα 106 79 (ημιόροφος).

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αίτησης σε εισηγητή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση για χορήγηση εφάπαξ παροχής μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, χρεώνεται σε εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταμέτρηση χρόνου ασφάλισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και καταμετρά τον χρόνο ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχής. Εάν υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης αναζητείται.

       Σημειώσεις Μαζί με την αίτηση για απονομή εφάπαξ παροχής, ο ασφαλισμένος έχει καταθέσει και δικαιολογητικά χρόνου ασφάλισης όπως ορίζονται από τον Φορέα. Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της αίτησης προκύψουν ελλιπή στοιχεία, μπορεί να ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

       Σημειώσεις Για τους ασφαλισμένους των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ που υπάρχουν οφειλές, γίνεται συμψηφισμός αυτών με παρακράτηση ποσού από τη δικαιούμενη επικουρική σύνταξη ή/και την εφάπαξ παροχή.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος φακέλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης επιστροφής ατομικών εισφορών.

       Σημειώσεις Ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή, που μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου δεν δικαιούνται κύρια σύνταξη, δύνανται με την απορριπτική απόφαση της κύριας ασφάλισης να δικαιωθούν επιστροφής των εισφορών τους.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής.

       Σημειώσεις Όταν ελεγχθεί ο ασφαλιστικός φάκελος και είναι πλήρης, εκδίδεται η απόφαση απονομής εφάπαξ παροχής.

       Ναι Όχι


      • 8 Καταβολή εφάπαξ παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση για την καταβολή της εφάπαξ παροχής αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή εφάπαξ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει οφειλές προς το Δημόσιο, του αποστέλλεται η απόφαση προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής από την αρμόδια υπηρεσία και να παρακρατηθεί η οφειλή από το ποσό της εφάπαξ παροχής.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.