Απονομή Σύνταξης Γήρατος από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση585c1417-e9a9-4ce0-af26-d94bc0651b28 585141

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας έως 3 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. και αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου που θεμελιώνουν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση και τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης είναι ο χρόνος για τον οποίο καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση.

Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ο φάκελος του ασφαλισμένου διαβιβάζεται στους προηγούμενους ασφαλιστικούς φορείς.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το χρόνο απάντησης από άλλα Ταμεία.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης προς το Τμήμα Παροχών του Ταμείου κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.

Στην ιστοσελίδα του Ταμείου, διατίθενται οδηγίες σχετικά με την Ηλεκτρονική αίτηση σύνταξης

https://www.teayet.gr/sites/default/files/2022-03/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ειδικοί κωδικοί χρήστη σε πλατφόρμα του Ταμείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατά της απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανής προσφυγή εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στον ασφαλισμένο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Σύνταξης Γήρατος από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος δικαιούται συνταξιοδότηση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό και στον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου μας και έχει συμπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης και απαιτείται προηγούμενη εγγραφή και είσοδο με προσωπικούς κωδικούς. Τα Δικηγορικά γραφεία και τα Γραφεία Διεκπεραιώσεων πρέπει να κάνουν μια φορά εγγραφή με τα στοιχεία του γραφείου και με την είσοδο στο σύστημα θα καταθέτουν διαφορετική αίτηση για κάθε αιτούντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκε και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και η ημερομηνία οριστικής διακοπής της εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση του τελευταίου Εργοδότη Βεβαίωση

       Βεβαίωση του τελευταίου Εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η ιδιότητα και ο χρόνος απασχόλησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεων) του ενδιαφερομένου Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεων) του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 4 Απόφαση συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα Απόφαση

       Απόφαση συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του Βιβλιαρίου Τραπέζης Βιβλιάριο

       Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του Βιβλιαρίου Τραπέζης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν διατίθεται Βιβλιάριο Τραπέζης, υποβάλλεται βεβαίωση IBAN.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 6 Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3964

      • 8 Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/enemerose-ekkatharises-deloses-phorologias-eisodematos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Κανονισμός Απόφαση Δ.Σ. 33η /4/30-8-2021 2021

       Περιγραφή Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Ταμείου

       Νομικές παραπομπές https://www.teayet.gr/kanonismoi

      • Κανονισμός Απόφαση Δ.Σ. 3η/18-01-2021 2021

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών Ταμείο

       Νομικές παραπομπές https://www.teayet.gr/kanonismoi

      • Νόμος 4 4225 2014 2 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. και Ταμείων του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100002

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5054/113 2013 410 Β

       Περιγραφή Έγκριση καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.ΑΥ.Ε.Τ.- Ν.Π.Ι.Δ.)», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200410

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για απονομή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα παραλαμβάνει την αίτηση για επεξεργασία αυτής.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση σε αρμόδια μονάδα του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η πρωτοκόλληση και η χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα γίνεται ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση Αίτησης από το τμήμα Παροχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση επεξεργάζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν είναι πλήρης από δικαιολογητικά και αν πρέπει να γίνουν ενέργειες αναζήτησης χρόνου από άλλα Ταμεία (Διαδοχική)

       Όχι Όχι


      • 4 Ελλιπή δικαιολογητικά και αποστολή Email στον Ασφαλισμένο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που με την υποβολή της αίτησης, δεν έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά τα πλήρη δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εξεταστεί η αίτηση, γίνεται επικοινωνία μέσω e-mail με τον αιτούντα για τη αποστολή αυτών ηλεκτρονικά εκ μέρους του.

       Ναι Ναι


      • 5 Πλήρη φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών ούτως ώστε να διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 7 Ασφάλιση μόνο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης μόνο στο ΤΕΑΥΕΤ, ο φάκελος δίνεται στο αρμόδιο Τμήμα για την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος μόνο στο ΤΕΑΥΕΤ και δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε άλλα Ταμεία.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαδοχική-Αναμονή Αναζήτησης χρόνου από αλλά Ταμεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο Ταμείο, γίνεται η αναζήτηση του χρόνου αυτού με επικοινωνία με το άλλο Ταμείο ταχυδρομικά.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το χρόνο απάντησης από το άλλο Ταμείο.

       Ναι Όχι


      • 9 Καταμέτρηση χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρεί στην καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τα στοιχεία του ασφαλιστικού βίου που μας έχει δώσει ο ασφαλισμένος

       Όχι Όχι


      • 10 Εξέταση προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εφόσον είναι πλήρη τα προηγούμενα βήματα προχωρεί στην εξέταση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης βάσει των καταστατικών του διατάξεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Μη πλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης - Κλήση σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως ασφαλισμένου για την απονομή της παροχής, πριν την έκδοση της διοικητικής πράξης, το Ταμείο καλεί τον θιγόμενο σε ακρόαση. Το δικαίωμα της ακρόασης συνίσταται στην παροχή δυνατότητας στον ασφαλισμένο να αναπτύξει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του, εντός μηνός από της κοινοποίησης σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του ανωτέρω χρόνου, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα. Πράξη με την οποία απορρίπτεται αίτηση απονομής παροχής, χωρίς προηγούμενη ακρόαση του αιτούντος είναι ακυρωτέα.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή απόφασης απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο έγχαρτα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά ανάλογα με την επιλογή που έχει κάνει κατά την αίτησή του. Στο σχετικό έγγραφο κοινοποίησης γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα δικαστικής προσβολής της απόφασης και στη σχετική προθεσμία αυτής.

       Ναι Ναι


      • 13 Πλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα χορήγησης σύνταξης, πραγματοποιείται ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης σύνταξης.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση απόφασης απονομής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Παροχών συντάσσει τη σχετική απόφαση για παροχή σύνταξης. Η απόφαση υπογράφεται από τον Εισηγητή, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών και το Διευθυντή του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 15 Αποστολή απόφασης στον ασφαλισμένο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση για χορήγηση της σύνταξης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο έγχαρτα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά ανάλογα με την επιλογή που έχει κάνει κατά την αίτησή του. Στο σχετικό έγγραφο κοινοποίησης γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα δικαστικής προσβολής της απόφασης και στη σχετική προθεσμία αυτής.

       Ναι Όχι


      • 16 Καταβολή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον το Ταμείο έχει εκδώσει εγκριτική απόφαση, σε μηνιαία βάση, παράγεται μέσω του συστήματος συντάξεων αρχείο με συγκεκριμένη γραμμογράφηση, το οποίο αποστέλλεται στη ΔΙΑΣ. Η σύνταξη καταβάλλεται την πρώτη ημέρα κάθε μηνός.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.