Απονομή κύριας σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76f31117-ce4d-4b54-ad3f-74cce701573f 358604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημοσίου τομέα., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 9 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή κύριας σύνταξης σε τακτικό δημόσιο υπάλληλο/λειτουργό ή στρατιωτικό που κατέστη σωματικά ή διανοητικά ανίκανος/η και η ανικανότητα προς εργασία δεν οφείλεται στην Υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημοσίου τομέα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται με την αίτηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού μετά τη λύση της υπαλληλικής του/της σχέσης (απόλυση/αποστράτευση από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας). Η υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Απονομή κύριας σύνταξης λόγω ανικανότητας.

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης για τους υπαλλήλους/λειτουργούς είναι συγκεκριμένο, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» και υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή κύριας σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή κύριας σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός να έχει απολυθεί/αποστρατευθεί από την υπηρεσία του για σωματική ή διανοητική ανικανότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός να έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία ο/η δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός κρίνεται ανίκανος/η για εργασία. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία ο/η δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός κρίνεται ανίκανος/η για εργασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία ο/η στρατιωτικός κρίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του/της. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία ο/η στρατιωτικός κρίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του/της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8520

      • 3 Απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού συμβουλίου με την οποία αποφασίζεται η απόλυση του/της υπαλλήλου/λειτουργού λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας. Απόφαση

       Απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού συμβουλίου με την οποία αποφασίζεται η απόλυση του/της υπαλλήλου/λειτουργού λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 ΦΕΚ Αποστρατείας λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία. Νομοθετικό κείμενο

       ΦΕΚ Αποστρατείας λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο για τους στρατιωτικούς. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 5895

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση, οποία αποτελεί συγκεκριμένο έντυπο και είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό , διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν/αυτήν. Συγκεκριμένα δηλώνεται αν ο χρόνος του/της χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα, αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση, αν εργάζεται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης), αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας) κ.α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, οποία αποτελεί συγκεκριμένο έντυπο και είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό , διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν/αυτήν. Συγκεκριμένα δηλώνεται αν ο χρόνος του/της χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα, αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση, αν εργάζεται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης), αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας) κ.α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλιση σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς πέραν του Δημοσίου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλιση σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς πέραν του Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός είχε προηγούμενο χρόνο ασφάλισης σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης και επιθυμεί την προσμέτρηση του σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • 7 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού. Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 8 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων για προσαύξηση της σύνταξης. (εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3964

      • 9 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σποδών). Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σποδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου σπουδών για προσαύξηση της σύνταξης, εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 10 Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας. (εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 8619

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή την καταβολή του σε δόσεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 25, 26, 54 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 3 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα σύνταξης- Προϋποθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Νόμος 3 2227 1994 129 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα σύνταξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100129

      • Νόμος 153 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Συλλογικά όργανα. Υπηρεσιακά συμβούλια. Είδη και αρμοδιότητες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 107 3584 2007 143 Α

       Περιγραφή Αυτοδίκαιη θέση σε αργία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100143

      • Νόμος 17 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Αναγνωριζόμενες υπηρεσίες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 2 παραγ. 2α 4151 2013 103 Α

       Περιγραφή Κατάργηση των Επιτροπών των άρθρων 14 και 66 του π.δ. 169/2007

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100103

      • Νόμος 19 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 17 παραγ. 3 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 48 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός και της υποβληθείσας σε αυτήν αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου των υποβληθέντων απαιτούμενων δικαιολογητικών από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενημερώνεται σχετικά η Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή ο/η ίδιος/α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επεξεργασία των φακέλων ακολουθεί την σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας του/της αποχωρούντος/σας υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού (το οποίο συνοδεύει την αίτηση, τα δικαιολογητικά και το Δ.Α.Υ.Κ.) στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ύπαρξης χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος αν από τα στοιχεία του Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού, στρατιωτικού ή τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη προηγούμενου χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον προκύψει χρόνος ασφάλισης σε άλλο/α ταμείο/α αναζητείται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης από τα τέως ταμεία κύριας ασφάλισης που έχουν την αρμοδιότητα της πιστοποίησης του χρόνου αυτού.

       Σημειώσεις Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται εφόσον ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός επιθυμεί την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν έχει ζητήσει την αποποίηση του χρόνου αυτού.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων κανονισμού και καταβολής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον κανονισμό σύνταξης στον/στην υπάλληλο λειτουργό ή στρατιωτικό, ο/η οποίος απολύθηκε/αποστρατέυθηκε από την Υπηρεσία του λόγω ανικανότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος ύπαρξης αίτησης αναγνώρισης χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου στο παρελθόν ή κατά την αίτηση συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης αναγνώρισης χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις όπου ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός έχει αιτηθεί την αναγνώριση χρόνου (τέκνων, σπουδών, στρατιωτικής θητείας κ.τ.λ.) και πληρούνται οι ισχύουσες κατά το νόμο προϋποθέσεις εκδίδεται σχετική απόφαση στην οποία αναφέρεται το είδος, το διάστημα και το ποσό της αναγνώρισης.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραπομπή στην Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Παραπομπή του/της υπαλλήλου/λειτουργού στην Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) προσδιορισμό του ποσοστού ανικανότητας του/της και για την καταβολή επιδόματος εφόσον το δικαιούται.

       Σημειώσεις Οι στρατιωτικοί παραπέμπονται στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του οικείου κλάδου, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση πράξης κανονισμού σύνταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί οι τυχόν αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη με την οποία κανονίζεται το ποσό και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 10 Πληρωμή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης πιστώνεται η σύνταξη στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή συνταξιοδοτικής πράξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της συνταξιοδοτικής πράξης στην οποία αναγράφεται ο υπολογισμός, το ποσό και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξης και ενημερωτικού συνοδευτικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.