Απονομή κύριας σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση505fedc1-49f0-4469-88c3-e3245275971e 626651

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 10 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας σε μόνιμους Υπαλλήλους ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του Δημοσίου (Ν. 3163/1955) και σε μόνιμους υπαλλήλους ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο (π. ΓΛΚ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται με την αίτηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού μετά τη λύση της υπαλληλικής του/της σχέσης (απόλυση από την Υπηρεσία λόγω ανικανότητας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ (ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) με συνταξιοδοτικό φορέα το τ. ΓΛΚ υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν. Η αίτησή τους διαβιβάζεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.), προς την Β΄Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ

ΕΠΙΣΗΣ: Οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το τ. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στις Τοπικές Διευθύνσεις τ. ΙΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απονομής Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί, εκτυπώνεται και κατατίθεται από τον αιτούντα στο φυσικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Υπηρεσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στις Τοπικές Διευθύνσεις π. ΙΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΑΧ. ΕΠΙΣΗΣ: Το έντυπο της αίτησης για τους υπαλλήλους/λειτουργούς με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ είναι συγκεκριμένο, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» και υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης (Ν. 4700/2020).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση συνταξιοδότησης, Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα το τ. ΙΚΑ, Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα το τ. ΓΛΚ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή κύριας σύνταξης λόγω αναπηρίας υπαλλήλων ΝΠΔΔ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Αναπηρίας Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία ο/η δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός κρίνεται ανίκανος/η για εργασία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές ΦΕΚ απόλυσης λόγω ανικανότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Επαρκής χρόνος απασχόλησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας (ανικανότητα μη οφειλόμενη στην Υπηρεσία).

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ψηφιακά απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 5 Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 6 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε ασφαλισμένους - υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΙΚΑ. Για τη λήψη του πλήρους Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην Υπηρεσία προέλευσης την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 7 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ)

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αφορά σε ασφαλισμένους - υπαλλήλους ΝΠΔΔ με κύριο φορέα ασφάλισης το π. ΓΛΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι

      • 8 Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία ο/η δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός κρίνεται ανίκανος/η για εργασία. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία ο/η δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός κρίνεται ανίκανος/η για εργασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 9 ΦΕΚ απόλυσης λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία. Απόφαση

       ΦΕΚ απόλυσης λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 10 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 3709

      • 11 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου, αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου, αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών).       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 12 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υποβάλλεται εάν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • Νόμος 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 19-27 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις - Ελεύθερη επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 111-113,354 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενδικο Βοήθημα της Έφεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • 1 Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης κύριας σύνταξης λόγω αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης κύριας σύνταξης λόγω αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από τον αιτούντα της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Φιλελλήνων 13-15. Παραλαβή της ηλεκτρονικής αίτησης που εκτυπώθηκε και κατατέθηκε στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από την αρμόδια Δ/νση και χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο (τ. ΓΛΚ) δεν συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση αλλά χειρόγραφη την οποία υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους και η οποία τη διαβιβάζει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με το ΔΑΥΚ και το e-ΔΑΥΚ του υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης από την Β΄ Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της έντυπης πρωτοκολλημένης αίτησης από τη Β΄ Δ/νση Απονομής Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής και ηλεκτρονική χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αιτήσεων ασφαλισμένων με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το τ. ΓΛΚ, η χρέωση γίνεται χειροκίνητα.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, καταγραφή χρόνων ασφάλισης, αναζήτηση θεμελιωτικού δικαιώματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο αιτών δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα η αίτησή του απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική Απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 6 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

       Σημειώσεις Ο χρόνος απάντησης της αρμόδιας Τοπικής Δ/νσης διαφέρει ανά ασφαλισμένο.

       Ναι Όχι


      • 7 ΄Έκδοση Απόφασης απονομής κύριας Σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγράφεται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης του αιτούντα καθώς και το θεμελιωτικό της σύνταξης δικαίωμα και εκδίδεται η Απόφαση Κύριας Συνταξης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος και αποστολή προς πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τελικός έλεγχος και αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση για πληρωμή.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή μηνιαίας Σύνταξης και τυχόν αναδρομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση για την καταβολή της κύριας σύνταξης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.