Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου υπαλλήλου ΝΠΔΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd6dc98c-cb74-4784-a11d-36a5be9e81ee 313511

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, Γενική Δ/νση Δημοσίου Τομέα - Β΄ Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομεα

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 13 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου σε συζύγους ή/και τέκνα μονίμων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του Δημοσίου (Ν. 3163/1955) και σε συζύγους ή/και τέκνα μονίμων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο (π. ΓΛΚ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Δ/νση Δημοσίου Τομέα - Β΄ Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομεα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Οι σύζυγοι ή/και τα τέκνα των θανόντων μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στην Υπηρεσία που υπηρετούσε ο ασφαλισμένος. Η αίτησή τους διαβιβάζεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.), προς την Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ .

Οι σύζυγοι ή/και τα τέκνα των θανόντων μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ υποβάλλουν την αίτησή τους απευθείας στη Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ .

Οι σύζυγοι ή/και τα τέκνα των θανόντων μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στις Τοπικές Διευθύνσεις τ. ΙΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απονομή Κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου - υπαλλήλου ΝΠΔΔ

Σημειώσεις

Η αίτηση των δικαιούχων λόγω θανάτου υπαλλήλου ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΙΚΑ συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, λαμβάνει αρ. πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ο δικαιούχος την τυπώνει και την υποβάλει εκ νέου στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η αίτηση των δικαιούχων λόγω θανάτου υπαλλήλου ΝΠΔΔ με κύριο συνταξιοδοτικό φορέα το π. ΓΛΚ γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο θανών ασφαλισμένος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Συνταξιοδοτικής Απόφασης (Ν. 4700/2020).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση συνταξιοδότησης, Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου υπαλλήλου ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΙΚΑ, Αίτηση για απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου υπαλλήλου ΝΠΔΔ με κύριο ασφαλιστικό φορέα το π. ΓΛΚ

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου υπαλλήλου ΝΠΔΔ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Τα δικαιοδόχα μέλη θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης 5 ετών (που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας), όπως αυτός ορίζεται από τον απονέμοντα Φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να μη έχει τελεστεί άλλος γάμος ή συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης για τον επιζώντα/διαζευγμένο σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Για τον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης η διάρκεια του γάμου/συμφώνου συμβίωσης να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη σύναψή τους μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει εάν κατά τη διάρκεια του γάμου/συμφώνου συμβίωσης γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 5 Οικογενειακές Η χρονική προϋπόθεση της διάρκειας του γάμου δεν ισχύει εάν κατά το χρόνο του θανάτου η χήρα σύζυγος/το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 6 Οικογενειακές Τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά) να είναι άγαμα.

       Όχι Όχι

      • 7 Ηλικιακές Τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά), να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Αναπηρίας Η ηλικιακή προϋπόθεση δεν ισχύει αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου τα τέκνα είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

       Ναι Ναι

      • 9 Χρονικές Για το διαζευγμένο σύζυγο η ελάχιστη διάρκεια του έγγαμου βίου είναι δέκα (10) έτη, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 10 Οικογενειακές Για το διαζευγμένο σύζυγο, o οποίος αιτείται τη σύνταξη, το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητάς του.

       Όχι Όχι

      • 11 Δικαστικές Ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η (πρώην σύζυγος), κατά τη στιγμή του/της θανάτου του/της, να κατέβαλλε ή να υποχρεούτο να καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 12 Εισοδηματικές Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της/του διαζευγμένης/νου συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον Ο.Γ.Α.. Προσοχή: οι προϋποθέσεις για τον διαζευγμένο/νη σύζυγο ισχύουν σωρευτικά.

       Όχι Όχι

      • 13 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους δικαιούχους σύνταξης θανάτου ασφαλισμένου - υπαλλήλου ΝΠΔΔ με ασφάλιση για κύρια σύνταξη στο π. ΙΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 2 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αφορά στους δικαιούχους σύνταξης θανάτου ασφαλισμένου - υπαλλήλου ΝΠΔΔ με ασφάλιση για κύρια σύνταξη στο π. ΓΛΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1244

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 4 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στα τέκνα και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας ΜΟΝΟ στην περίπτωση που κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η λήξη του δικαιώματος επέρχεται για τους ίδιους ως άνω λόγους καθώς και στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, δεν υφίσταται πλέον ανικανότητα για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 6 Σύμφωνο συμβίωσης. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Σύμφωνο συμβίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3139

      • 7 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία για κάθε ένα από αυτούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 8 Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία IBAN για κάθε ένα από αυτούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 9 Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης του θανόντος ασφαλισμένου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης του θανόντος ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 10 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από τον επιζώντα γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια των ανηλίκων* και περιλαμβάνει τα στοιχεία και τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των δικαιούχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 11 Αντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από τον επιζώντα γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια των ανηλίκων* και περιλαμβάνει τα στοιχεία και τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των δικαιούχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 2244

      • 12 Απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων

       Απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα θα πρέπει να κατατεθεί και η Απόφαση που αφορά την επιμέλεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι

      • 13 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 14 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από τη χήρα ή τα τέκνα μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 8619

      • 15 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών). Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 16 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χρόνου για προσαύξηση της σύνταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης, Συνταξιοδότησης

       Όχι 7320

      • Νόμος 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 19-27 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις - Ελεύθερη επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 1-109 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 111-113,354 4700 2020 127 Α

       Περιγραφή Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενδικο Βοήθημα της Έφεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100127

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφου Υπηρεσίας υπηρέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο θανών ασφαλισμένος και υποβλήθηκε η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης, στην περίπτωση συνταξιοδότησης με κύριο φορέα το π. ΓΛΚ. Πρωτοκόλληση της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης, στην περίπτωση συνταξιοδότησης με κύριο φορέα το π. ΙΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης για απονομή Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης για απονομή Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

       Σημειώσεις Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλεται ηλεκτρονικά, λαμβάνει αρ. πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος την τυπώνει και την υποβάλει εκ νέου στο φυσικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σύζυγοι ή/και τέκνα μονίμων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ με συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο (τ. ΓΛΚ) δεν συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση αλλά χειρόγραφη την οποία υποβάλλουν στην Υπηρεσία του υπαλλήλου η οποία τη διαβιβάζει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με το ΔΑΥΚ και το e-ΔΑΥΚ του υπαλλήλου.

       Ναι Όχι


      • 4 Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, καταγραφή χρόνων ασφάλισης, αναζήτηση θεμελιωτικού δικαιώματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι προυποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος η αίτηση απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική Απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 6 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

       Σημειώσεις Ο χρόνος απάντησης της αρμόδιας Τοπικής Δ/νσης διαφέρει ανά ασφαλισμένο.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης για την προσαύξηση της σύνταξης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτημα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, ενεργοποιείται σ΄αυτό το στάδιο. Η εξαγορά γίνεται με τις αποδοχές και το ποσοστό που ίσχυαν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη αίτηση, η εξαγορά πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών εξόδου. Στην περίπτωση της καταβολής του ποσού της εξαγοράς σε δόσεις μπορεί να παρακρατείται έως 1/4 του ποσού της σύνταξης.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης Απονομής Σύνταξης Θανάτου Ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγράφεται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης του θανόντος ασφαλισμένου καθώς και το θεμελιωτικό της σύνταξης δικαίωμα και εκδίδεται η Απόφαση Κύριας Συνταξης.

       Σημειώσεις Εκδίδονται τόσες αποφάσεις όσες και οι αιτήσεις των δικαιούχων. Στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης περιλαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκε, και τυχόν χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος και αποστολή προς πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τελικός έλεγχος της Απόφασης και αποστολή στην αρμόδια Δ/νση για πληρωμή.

       Σημειώσεις Τελικός έλεγχος Απόφασης Απονομής Κύριας Συνταξης από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης και αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση για εκτέλεση.

       Ναι Όχι


      • 10 Πληρωμή μηνιαίας Σύνταξης και τυχόν αναδρομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή μηνιαίας Σύνταξης και τυχόν αναδρομικών στους δικαιούχους.

       Σημειώσεις Η απόφαση για την καταβολή της κύριας σύνταξης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή Απόφασης Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Απόφασης/εων Απονομής Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου με συστημένη επιστολή στους δικαιούχους.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.