Απονομή μερίσματος από το Μ.Τ.Α. στα μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων εν ενεργεία στρατιωτικών-μετόχων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση170c9223-8b59-45d6-9a18-0b0dd09dce41 950387

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 + (
7
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απονομή από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας μερίσματος στα μέλη των χηρευουσών οικογενειών μετόχων του Ταμείου. Τα μέλη αυτά δικαιούνται μέρισμα, εφόσον, λόγω θανάτου ή αφάνειας του μετόχου, δικαιωθούν κύριας σύνταξης από το συνταξιοδοτικό φορέα του θανόντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι χηρεύουσας οικογένειας είναι περισσότεροι του ενός, τότε το μέρισμα καταβάλλεται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία. Το μέρισμα των μελών της χηρεύουσας οικογένειας διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά στις περιπτώσεις που επέρχεται διακοπή καταβολής, προσωρινή ή οριστική, της σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Η συνταξιοδότηση εξ ιδίας υπηρεσίας, δικαιούχου χηρεύουσας οικογένειας δεν αίρει το δικαίωμα μερισματοδότησης και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την καταβολή μερίσματος σε αυτόν.

Το μέρισμα χορηγείται από την ημερομηνία που αρχίζει η καταβολή της κύριας σύνταξης. Για την ανεύρεση του ποσού του μερίσματος πολλαπλασιάζονται τα μερίδια που δικαιούται ο μερισματούχος με την τιμή του μεριδίου.

Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην ανωτέρω Διαδικασία συγκεντρώνονται και αποστέλλονται, υπηρεσιακά, στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με μέριμνα του Οικονομικού-Λογιστικού Κέντρου Αεροπορίας (ΟΛΚΑ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογενείας εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)

Σημειώσεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Μερίσματος από το ΜΤΑ σε μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων εν ενεργεία στρατιωτικών

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή μερίσματος από το Μ.Τ.Α. στα μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων εν ενεργεία στρατιωτικών-μετόχων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαίωμα λήψης κύριας σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του θανόντος στρατιωτικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Φύλλο Διακοπής Μισθού Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο Διακοπής Μισθού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για τυχόν μεταβολές του θανόντος/της θανούσης σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.ά Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για τυχόν μεταβολές του θανόντος/της θανούσης σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.ά

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για υπηρεσία του θανόντος/της θανούσης σε μονάδες εκστρατείας Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για υπηρεσία του θανόντος/της θανούσης σε μονάδες εκστρατείας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος του θανόντος/της θανούσης την 31-12-2010 Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος του θανόντος/της θανούσης την 31-12-2010

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του θανόντος/της θανούσης σε επόμενο βαθμό Νομοθετικό κείμενο

       Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του θανόντος/της θανούσης σε επόμενο βαθμό

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 7 Διαταγή διαγραφής του θανόντος/της θανούσης από τη δύναμη της ΠΑ Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαταγή διαγραφής του θανόντος/της θανούσης από τη δύναμη της ΠΑ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 8 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 9 Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος/της θανούσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος/της θανούσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 11 Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου Δήλωση

       Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/yp-dil-apogr-neoy-mer/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 12 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 13 Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 14 Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και οικείας Δ.Ο.Υ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και οικείας Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 15 Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου.\ Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου.\

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στον σύνδεσμο του ΜΤΑ https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/ypdil-ergas-sint-katast-ee-strat/. Εάν η υπεύθυνη δήλωση παραχθεί ηλεκτρονικά, τότε δηλώνεται μία από τις τρεις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο πρότυπο. Διαφορετικά αποστέλλεται η πρότυπη υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες, που αναγράφονται σε αυτή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Αναγκαστικός Νόμος 3, 9 1988 1939 414 Α
      • Νόμος 2913 2001 102 Α
      • 1 Συγκέντρωση και αποστολή δικαιολογητικών από τη Μονάδα της Π.Α. στο ΓΕΑ/ΟΛΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Λήψης αίτησης και δικαιολογητικών από ΓΕΑ/ΟΛΚΑ. Επεξεργασία και διαβίβασή τους στο Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Συνταξιοδοτικής Πράξης από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 6 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Καταχώριση στο σύστημα πληρωμών των μερισματούχων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.