Απονομή πολεμικής σύνταξης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf17018c8-0e31-4459-964d-43f64f8f3edf 280717

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης σε πολίτες οι οποίοι κατά τη συμμετοχή τους σε πόλεμο για την υπεράσπιση της χώρας ή την προάσπιση της δημοκρατίας, υπέστησαν συνεπεία τραύματος ή νοσήματος μόνιμη μείωση, κατά ορισμένο ποσοστό, της ικανότητάς τους για εργασία. Απευθύνεται σε πολίτες που πολέμησαν ή συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση, στις οικογένειες όσων κατά τη συμμετοχή τους στον πόλεμο σκοτώθηκαν/ πέθαναν ή εξαφανίσθηκαν καθώς και σε λοιπές συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών (πχ αγωνιστών κατά της Δικτατορίας, ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για εργασία από τρομοκρατική πράξη κλπ)

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Πολεμική σύνταξη απονέμεται: 1) Σε στρατιωτικούς (αξιωματικούς και οπλίτες) οι οποίοι τραυματίστηκαν ή έγιναν ανίκανοι από νόσημα που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε σε πόλεμο ή επιστράτευση (1912 - 1923 και 28.10.1940 - 31.12.1950), καθώς και στις οικογένειες των ανωτέρω που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν στους πολέμους ή πέθαναν εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή ασθένειας απότοκης της υπηρεσίας τους στους πολέμους ή στις επιστρατεύσεις (1912 - 1923 και 28.10.1940 - 31.12.1950). 2) Σε πολίτες που χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα από τη Στρατιωτική Αρχή ή τη Χωροφυλακή ή την Αστυνομία Πόλεων και έγιναν ανίκανοι εξαιτίας τραυμάτων που προκλήθηκαν στις σχετικές συγκρούσεις ή συμπλοκές, ατυχημάτων ή βίαιων περιστατικών, που έχουν άμεση σχέση με τις ενέργειες των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την εμπέδωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας κατά την περίοδο 15.08.1945 - 31.12.1950. 3) Σε Δημοσίους Υπαλλήλους και Αιρετούς που έγιναν ανίκανοι εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων. 4) Σε Έλληνες πολίτες από τον άμαχο πληθυσμό που είχαν συμπληρωμένο το 14ο έτος της ηλικίας τους και τραυματίστηκαν από 28.10.1940 και μετέπειτα. 5) Σε παθόντες κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις (1944 - 1949). 6) Σε στρατιωτικούς οι οποίοι ανήκαν σε Μονάδες των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έδρασαν στο εξωτερικό (Κορέα) με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατέστησαν ανίκανοι εξαιτίας τραυμάτων, ατυχημάτων ή οποιουδήποτε νοσήματος που οφείλονται στην υπηρεσία τους στο εξωτερικό. 7) Στις οικογένειες όσων κατά το διάστημα της κατοχής μετέβησαν στη Μέση Ανατολή και αφού κατατάχθηκαν στις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις και εκπαιδεύτηκαν εθελοντικά σε ειδικές σχολές κατασκοπείας, αλεξιπτωτιστών, δολιοφθοράς κ.λ.π., στάλθηκαν με ειδική αποστολή στην Ελλάδα και λόγω της δράσης τους κατά την εκτέλεση της αποστολής αυτής είχαν συλληφθεί από τους κατακτητές και εκτελέσθηκαν. 8) Στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που έπαθαν από τραύμα ή νόσο που προξενήθηκε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εθνική Αντίσταση και εξαιτίας της δράσης τους αυτής. 9) Σε στρατιωτικούς οι οποίοι έγιναν ανίκανοι εξαιτίας οποιουδήποτε παθήματος, όπως τραύματος, νοσήματος ή άλλου περιστατικού που προήλθε από οποιαδήποτε πολεμική δράση ή ενέργεια, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διατεταγμένης υπηρεσίας τους στην Κύπρο. 10) Στους αγωνιστές κατά της Δικτατορίας. 11) Στους ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για εργασία από τρομοκρατική πράξη. (Ειδικά για την περίπτωση των οικογενειών της ανωτέρω περ.7 και ως προς τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά για την μεταβίβαση της σύνταξης, βλ. και τα δικαιολογητικά στη διαδικασία με τον τίτλο Απονομή πολεμικής σύνταξης σε χήρα σύζυγο και ορφανά).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την απονομή πολεμικής σύνταξης

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αιτών τραυματίστηκε ή έπαθε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Κατά της σιωπηρής απόρριψης μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Κατάθεση ποσού

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Απονομή μηνιαίας, ισόβιας, τιμητικής και προσωπικής σύνταξης στους πολίτες εκείνους που πολεμώντας για την ελευθερία της πατρίδας και τη Δημοκρατία, είτε μέσα από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε μέσα από τις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης, είτε ως απλοί πολίτες υπέστησαν συνεπεία τραύματος ή νοσήματος διαρκή μείωση, κατά ορισμένο ποσοστό, της ικανότητάς τους για εργασία, καθώς και στις οικογένειες όσων από αυτούς σκοτώθηκαν ή εκτελέσθηκαν ή πέθαναν ή εξαφανίσθηκαν

       Επίσημος τίτλος

       Απονομή πολεμικής σύνταξης


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Αναπηρίας Διαρκής μείωση της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 10% για τους ανάπηρους πολέμου και 25% για τους λοιπούς.

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Η ανικανότητα να οφείλεται στην υπηρεσία κατά τον πόλεμο, στη δράση στην Εθνική Αντίσταση και τα άλλα γεγονότα που θεμελιώνουν δικαίωμα πολεμικής σύνταξης.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 168 2007 209 Α
       • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης ή φακέλου ο οποίος έχει διαβιβασθεί από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης απονομής πολεμικής σύνταξης ή του φακέλου ο οποίος έχει διαβιβασθεί από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, για τις περιπτώσεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου καθώς και για τις περιπτώσεις των αγωνιστών κατά της Δικτατορίας.

        Σημειώσεις Για τις συντάξεις των ανάπηρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου καθώς και των αγωνιστών κατά της Δικτατορίας η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου όπου έδρασε ή κατοικούσε ο παθών κατά το χρόνο που συνέβησαν τα γεγονότα για τα οποία ζητά τη συνταξιοδότηση.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραπομπή της αίτησης απονομής πολεμικής σύνταξης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις περιπτώσεις των στρατιωτικών και του άμαχου πληθυσμού, αντίστοιχα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραπομπή της αίτησης απονομής πολεμικής σύνταξης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος και να τηρηθεί, όπου απαιτείται, η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία (ανακρίσεις, πόρισμα).

        Σημειώσεις Ο φάκελος, μετά τη συμπλήρωσή του, επιστρέφει προκειμένου να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσων χορήγησης πολεμικής σύνταξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης πολεμικής σύνταξης.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης ή έκδοση απορριπτικής πράξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης ή έκδοση απορριπτικής πράξης.

        Όχι Όχι


       • 1 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τις περιπτώσεις παθόντων σε πόλεμο. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τις περιπτώσεις παθόντων σε πόλεμο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/taxis login redirect

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου. Δημοτικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 3 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το εάν έχει υποβληθεί ξανά στο παρελθόν ίδιο αίτημα. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το εάν έχει υποβληθεί ξανά στο παρελθόν ίδιο αίτημα.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση        Όχι

       • 4 Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα, από το οποίο να προκύπτουν οι περιστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες επήλθε ο πολεμικός τραυματισμός. Το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα, από το οποίο να προκύπτουν οι περιστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες επήλθε ο πολεμικός τραυματισμός. Το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκδόθηκε.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις των στρατιωτικών αρμόδιο υπουργείο είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τον άμαχο πληθυσμό είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης είναι οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ειδικά για τους Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης το πιστοποιητικό του ν. 1285/1982 θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι την 31.12.1989.


        Όχι

       • 5 Γνωμάτευση της οικείας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία προσδιορίζεται το είδος της βλάβης ή πάθησης που φέρει ο ανάπηρος πολέμου, το ποσοστό αναπηρίας του καθώς και τη σχέση της αναπηρίας με την υπηρεσία του στον πόλεμο ή την επιστράτευση. Πιστοποιητικό αναπηρίας

        Γνωμάτευση της οικείας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής με την οποία προσδιορίζεται το είδος της βλάβης ή πάθησης που φέρει ο ανάπηρος πολέμου, το ποσοστό αναπηρίας του καθώς και τη σχέση της αναπηρίας με την υπηρεσία του στον πόλεμο ή την επιστράτευση.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου        Όχι

       • 6 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 7 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 8 Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure string&challenge url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request id=5513144401809566019&authn try count=0&locale=en US&resource url=https%253A%252F%252Fwww1.aade.gr%252Ftaxisnet%252Fmytaxisnet

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.