Απονομή πολεμικής σύνταξης σε χήρα σύζυγο και ορφανά

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf8b4f99d-53e8-427c-a845-00b5449f6cc4 488870

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

36 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση της πολεμικής σύνταξης που ελάμβανε ο θανών στα δικαιούχα μέλη της οικογένειάς του, δηλαδή στον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, στα ανήλικα ή ανίκανα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και στην/στον διαζευγμένη/ο σύζυγο ή/και στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, υπό προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την μεταβίβαση της πολεμικής σύνταξης που ελάμβανε ο θανών στα δικαιούχα μέλη της οικογένειάς του.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της σιωπηρής απόρριψης στο Αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση πολεμικής σύνταξης στα μέλη της οικογένειας του πολεμικού συνταξιούχου

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή πολεμικής σύνταξης σε χήρα σύζυγο και ορφανά


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οικογενειακές Να μη έχει τελεστεί άλλος γάμος για τον επιζώντα σύζυγο ή συναφθεί άλλο σύμφωνο συμβίωσης για το έτερο μέρος.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Τριετής (3ετής) ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης ή πενταετής (5ετής), εάν κατά τη χρονική στιγμή τέλεσης του γάμου/σύναψης του συμφώνου συμβίωσης, ο θανών ελάμβανε την πολεμική σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 3 Άλλο Δεν υφίσταται η προϋπόθεση της χρονικής προθεσμίας για την κρίση του δικαιώματος εάν ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη.

       Ναι Ναι

      • 4 Άλλο Δεν υφίσταται η προϋπόθεση της χρονικής προθεσμίας για την κρίση του δικαιώματος εάν κατά τη διάρκεια του γάμου/συμφώνου συμβίωσης γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 5 Άλλο Δεν υφίσταται η προϋπόθεση της χρονικής προθεσμίας για την κρίση του δικαιώματος εάν η χήρα σύζυγος/το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

       Ναι Ναι

      • 6 Ηλικιακές Τα τέκνα να είναι ανήλικα.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Σε περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας.

       Ναι Ναι

      • 8 Αναπηρίας Σε περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, να έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η ανικανότητά τους κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

       Ναι Ναι

      • 9 Εισοδηματικές Το ετήσιο εισόδημα των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που απέκτησαν το δικαίωμα σε σύνταξη πριν την 21.07.2010 να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.640€.

       Ναι Ναι

      • 10 Ηλικιακές Η/Ο διαζευγμένη/ος σύζυγος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της/του.

       Όχι Όχι

      • 11 Αναπηρίας Η/Ο διαζευγμένη/ος σύζυγος ή να είναι ανίκανη/ος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

       Ναι Ναι

      • 12 Άλλο Ο/Η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

       Όχι Όχι

      • 13 Χρονικής προθεσμίας Για την περίπτωση της μεταβίβασης στην/στον διαζευγμένη/ο σύζυγο, δέκα (10) έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 14 Άλλο Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 15 Εισοδηματικές Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα της/του διαζευγμένης/νου συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον Ο.Γ.Α..

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο στον όποιο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, εάν η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία και να αναγράφεται ότι ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου). Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο στον όποιο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, εάν η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία και να αναγράφεται ότι ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 3 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 5 Βεβαίωση της σχολής σε περίπτωση που φοιτούν τα τέκνα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση της σχολής σε περίπτωση που φοιτούν τα τέκνα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 6 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας. Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 10 Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 11 Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, στην περίπτωση του διαζευγμένου/νης συζύγου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση λύσης γάμου ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία αποτυπώνει την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, στην περίπτωση του διαζευγμένου/νης συζύγου.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 168 2007 209 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100209

      • Νόμος 8 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Οροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 4 3232 2004 48 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα σύνταξης διαζευγμένου συζύγου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100048

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μεταβίβασης σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων κανονισμού και καταβολής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης της πολεμικής σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πράξης μεταβίβασης ή απορριπτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση πράξης μεταβίβασης ή απορριπτικής πράξης

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.