Απονομή σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe03534c6-47a7-49e5-9932-c351499d91e4 616410

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης σε λογοτέχνες - καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Συγκεκριμένα σε:

  α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφους φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικούς συγγραφείς - ιστοριογράφους και σεναριογράφους. β. Μεταφραστές θεατρικών έργων και θεατρικούς συγγραφείς. γ. Εικαστικούς καλλιτέχνες, σκηνογράφους, φωτογράφους, σκιτσογράφους και γελοιογράφους. δ. Μουσουργούς, αρχιμουσικούς, ερμηνευτές και λυρικούς καλλιτέχνες. ε. Συνθέτες, στιχουργούς, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής. στ. Σκηνοθέτες και ηθοποιούς. ζ. Χορογράφους και χορευτές και

  η. Λαϊκούς καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυλόγλυπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριονετών και της παντομίμας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Κατάθεση ποσού

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Απονομή σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηκοότητας Ελληνική υπηκοότητα ή Έλληνες το γένος

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Προσφορά διακεκριμένων υπηρεσίων στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών για την οποία αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Όχι Όχι

       • 3 Ηλικιακές Οι δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

        Όχι Όχι

       • 4 Αναπηρίας Οι δικαιούχοι εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω, να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

        Ναι Ναι

       • 5 Ασφαλιστικές Οι δικαιούχοι να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 720 ευρώ από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

        Όχι Όχι

       • 6 Εισοδηματικές Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά το έτος 2002, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.

        Όχι Όχι

       • 7 Εισοδηματικές Να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια ΔΟΥ από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

        Όχι Όχι

       • 1 Φάκελος στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της εννεαμελούς Επιτροπής για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών και η γραπτή εισήγηση του προσώπου που είχε ορισθεί εισηγητής για την υπόθεση. Άλλο

        Φάκελος στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της εννεαμελούς Επιτροπής για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών και η γραπτή εισήγηση του προσώπου που είχε ορισθεί εισηγητής για την υπόθεση.


        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Ο φάκελος συγκροτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατόπιν αποστέλλεται από αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών.


        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό δεν περιέχεται στο φάκελο, οπότε και αυτεπαγγέλτως περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να το καταθέσει/αποστείλει είτε χειροκίνητα, είτε ψηφιακά.


        Όχι

       • 3 Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους. Αποδεικτικό εισοδήματος

        Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που τα Εκκαθαριστικά δεν περιέχονται στο φάκελο, οπότε και αυτεπαγγέλτως περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών, αναζητούνται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να τα καταθέσει/αποστείλει είτε χειροκίνητα, είτε ψηφιακά.


        Όχι

       • 4 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας. Πιστοποιητικό υγείας

        Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο σε περίπτωση αναπηρίας. Σε περίπτωση που η Γνωμάτευση δεν περιέχεται στο φάκελο, οπότε και αυτεπαγγέλτως περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να την καταθέσει/αποστείλει είτε χειροκίνητα, είτε ψηφιακά.


        Όχι

       • 5 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση        Όχι

       • 7 Μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα για τυχόν άλλες συντάξεις που λαμβάνει, για κάθε μήνα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δικαιούχου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και της έναρξης καταβολής της σύνταξής του ως λογοτέχνη - καλλιτέχνη. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

        Μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα για τυχόν άλλες συντάξεις που λαμβάνει, για κάθε μήνα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δικαιούχου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και της έναρξης καταβολής της σύνταξής του ως λογοτέχνη - καλλιτέχνη.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 8 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι από την οποία να προκύπτει δηλωθέν εισόδημα από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη. Αποδεικτικό εισοδήματος

        Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι από την οποία να προκύπτει δηλωθέν εισόδημα από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 9 Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι. Αποδεικτικό εισοδήματος

        Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 10 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • 11 Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.amka.gr/AMKAGR/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • Νόμος 4 4151 2013 103 Α
       • Νόμος 1 3075 2002 297 Α
       • 1 Εξέταση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής της σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση Απόφασης απονομής σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη ή έκδοση απορριπτικού εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης απονομής σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη ή έκδοση απορριπτικού εγγράφου.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.