Απονομή σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe03534c6-47a7-49e5-9932-c351499d91e4 616410

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης σε λογοτέχνες - καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Συγκεκριμένα σε:

α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφους φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικούς συγγραφείς - ιστοριογράφους και σεναριογράφους.

β. Μεταφραστές θεατρικών έργων και θεατρικούς συγγραφείς.

γ. Εικαστικούς καλλιτέχνες, σκηνογράφους, φωτογράφους, σκιτσογράφους και γελοιογράφους.

δ. Μουσουργούς, αρχιμουσικούς, ερμηνευτές και λυρικούς καλλιτέχνες.

ε. Συνθέτες, στιχουργούς, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής.

στ. Σκηνοθέτες και ηθοποιούς.

ζ. Χορογράφους και χορευτές και

η. Λαϊκούς καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυλόγλυπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριονετών και της παντομίμας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Αίτηση για απονομή σύνταξης σε λογοτέχνες - καλλιτέχνες


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Ελληνική υπηκοότητα ή Έλληνες το γένος

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προσφορά διακεκριμένων υπηρεσίων στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών για την οποία αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Οι δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Αναπηρίας Οι δικαιούχοι εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω, να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Ναι Ναι

      • 5 Ασφαλιστικές Οι δικαιούχοι να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 720 ευρώ από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 6 Εισοδηματικές Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά το έτος 2002, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 7 Εισοδηματικές Να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια ΔΟΥ από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

       Όχι Όχι

      • 1 Φάκελος στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της εννεαμελούς Επιτροπής για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών και η γραπτή εισήγηση του προσώπου που είχε ορισθεί εισηγητής για την υπόθεση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φάκελος στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της εννεαμελούς Επιτροπής για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών και η γραπτή εισήγηση του προσώπου που είχε ορισθεί εισηγητής για την υπόθεση.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο φάκελος συγκροτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατόπιν αποστέλλεται από αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό δεν περιέχεται στο φάκελο, οπότε και αυτεπαγγέλτως περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να το καταθέσει/αποστείλει είτε χειροκίνητα, είτε ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που τα Εκκαθαριστικά δεν περιέχονται στο φάκελο, οπότε και αυτεπαγγέλτως περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών, αναζητούνται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να τα καταθέσει/αποστείλει είτε χειροκίνητα, είτε ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 4 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας. Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), σε περίπτωση αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο σε περίπτωση αναπηρίας. Σε περίπτωση που η Γνωμάτευση δεν περιέχεται στο φάκελο, οπότε και αυτεπαγγέλτως περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να την καταθέσει/αποστείλει είτε χειροκίνητα, είτε ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 5511

      • 5 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα για τυχόν άλλες συντάξεις που λαμβάνει, για κάθε μήνα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δικαιούχου στο Υπουργείο Πολιτισμού και της έναρξης καταβολής της σύνταξής του ως λογοτέχνη - καλλιτέχνη. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα για τυχόν άλλες συντάξεις που λαμβάνει, για κάθε μήνα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δικαιούχου στο Υπουργείο Πολιτισμού και της έναρξης καταβολής της σύνταξής του ως λογοτέχνη - καλλιτέχνη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 8 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι από την οποία να προκύπτει δηλωθέν εισόδημα από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι από την οποία να προκύπτει δηλωθέν εισόδημα από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 9 Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος για ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 10 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 11 Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.amka.gr/AMKAGR/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Νόμος 4 4151 2013 103 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3075/2002.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100103

      • Νόμος 1 3075 2002 297 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδότηση λογοτεχνών - καλλιτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100297

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής της σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης απονομής σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης απονομής σύνταξης λογοτέχνη - καλλιτέχνη

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση απορριπτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.