Αποφάσεις Επαναδιορισμού Δικηγόρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e87266a-d4fc-4974-8076-d795cbc41232 801199

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 +
  (1)

  Κόστος

  3.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στον επαναδιορισμό δικηγόρων. Δικηγόρος που παραιτήθηκε από το δικηγορικό λειτούργημα, δύναται να επαναδιορισθεί, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε 5 χρόνια από την παραίτησή του ή και μετά την πάροδο της πενταετίας υπό την προϋπόθεση ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή με τη νομική επιστήμη και πρακτική. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Δεν επιτρέπεται επαναδιορισμός δικηγόρου που απώλεσε τη δικηγορική ιδιότητα λόγω καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο για τα αδικήματα του άρθρου 6 του Κώδικα ή στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή οριστικής παύσης από το ανώτατο πειθαρχικό.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση με συνημμένα έγγραφα


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αποφάσεις επαναδιορισμού δικηγόρων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Δικηγόρος, που παραιτήθηκε από το δικηγορικό λειτούργημα, δύναται να επαναδιορισθεί, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε 5 χρόνια από την παραίτησή του ή και μετά την πάροδο της πενταετίας υπό την προϋπόθεση ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή με τη νομική επιστήμη και πρακτική


        Όχι Όχι

       • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν επιτρέπεται επαναδιορισμός δικηγόρου που απώλεσε τη δικηγορική ιδιότητα, λόγω καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο για τα αδικήματα του άρθρου 6 του Κώδικα ή στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή οριστικής παύσης από το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο.


        Όχι Όχι

       • 1 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ 3 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2032

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι : α) δεν έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων, β) δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 του Κώδικα Δικηγόρων και γ) δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο άρθρο 142 παρ.1 περ. ε του Κώδικα Δικηγόρων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι : α) δεν έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων, β) δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 του Κώδικα Δικηγόρων και γ) δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο άρθρο 142 παρ.1 περ. ε του Κώδικα Δικηγόρων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Κατατίθεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Κατατίθεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 3 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ήταν γραμμένος ο δικηγόρος Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ήταν γραμμένος ο δικηγόρος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών από Δικηγορικό Σύλλογο μετά από αίτηση του αιτούντος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 4 Απόφαση διοικητικού συμβουλίου της ολομέλειας του δικηγορικού συλλόγου εάν έχει παρέλθει η πενταετία επαναδιορισμού Απόφαση

        Απόφαση διοικητικού συμβουλίου της ολομέλειας του δικηγορικού συλλόγου εάν έχει παρέλθει η πενταετία επαναδιορισμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο εκ νέου διορισμός και μετά από την πάροδο της πενταετίας είναι δυνατός, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή με τη νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προκύπτει από τον οργανισμό της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, ή το καθηκοντολόγιο ή το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • Νόμος 27 4194 2013 208 Α

        Περιγραφή Κώδικας Δικηγόρων Α 27: Επαναδιορισμός Δικηγόρου Το άρθρο τροποποιήθηκε με το Άρθρο 9 του Ν. 4745/2020

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100208

       • 1 Κατάθεση αίτησης, πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση σε Προϊστάμενο τμήματος-Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή περίληψης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 5 Δημοσίευση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Όχι


       • 6 Ανακοίνωση της απόφασης στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και κοινοποίηση στο δικηγόρο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.