Απόδοση κληρονομικών σε περίπτωση θανάτου επιδοματούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15cbeac3-a448-4329-8744-1dfa11d13b29 203405

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ, Κέντρα Κοινότητας, Διεύθυνση παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 18

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση που δύναται να υποβάλλουν οι νόμιμοι κληρονόμοι των θανόντων δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα ν.4387/2016, σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ν.1296/2012, όπως ισχύει, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής, επίδομα ομογενών) για να τους αποδοθούν τα ποσά τα οποία δικαιούνταν εν ζωή οι θανόντες, αλλά η έναρξη της καταβολής τους ήταν μεταγενέστερη του θανάτου τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση όλων των κληρονόμων για την απόδοση σε αυτούς των δικαιούμενων ποσών ή αίτηση ενός εξ αυτών και εξουσιοδοτήσεις των λοιπών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του ΟΠΕΚΑ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της πράξης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταβολή κληρονομικών στους νόμιμους κληρονόμους θανόντα δικαιούχου επιδόματος ή σύνταξης από τον ΟΠΕΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Απόδοση κληρονομικών σε περίπτωση θανάτου επιδοματούχου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Κληρονομικά ποσά θανόντων επιδοματούχων, δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτών όταν οι αιτήσεις χορήγησης των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης έχουν υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 22ας Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία ισχύος του ν. 4520/2018.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η απόδοση των κληρονομικών ποσών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν το πέρας 4 μηνών από τον θάνατο του κληρονομούμενου για τις περιπτώσεις των εξ αδιαθέτου κληρονόμων και 4 μήνες από το άνοιγμα της διαθήκης για τους εκ διαθήκης κληρονόμους (σύμφωνα με το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα).

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της θανόντος/θανούσης Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της θανόντος/θανούσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 3 ΑΦΜ κληρονόμων και κληρονομούμενου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΑΦΜ κληρονόμων και κληρονομούμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου των κληρονόμων Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου των κληρονόμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ προς είσπραξη ανά κληρονόμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 6 Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης ή αποποίησης και από ποιον της επαχθείσης κληρονομιάς. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης ή αποποίησης και από ποιον της επαχθείσης κληρονομιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ προς είσπραξη ανά κληρονόμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 7 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.       Σημειώσεις: Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ προς είσπραξη ανά κληρονόμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 8 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του υπεύθυνου είσπραξης από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του υπεύθυνου είσπραξης από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 9 Κληρονομητήριο. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Κληρονομητήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι που το προς είσπραξη ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά κληρονόμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 10 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής – ανακλήσεώς του κληρονομητηρίου. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη προσβολής – ανακλήσεώς του κληρονομητηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι που το προς είσπραξη ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά κληρονόμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 11 Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το προς είσπραξη ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά κληρονόμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • 12 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 13 Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 14 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 15 Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης ή αποποίησης και από ποιον της επαχθείσης κληρονομιάς. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης ή αποποίησης και από ποιον της επαχθείσης κληρονομιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 16 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 17 Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 18 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκ διαθήκης κληρονόμοι

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • Νόμος 45 παρ. 7 4520 2018 30 Α

       Περιγραφή Οποιαδήποτε παροχή, επίδομα, σύνταξη ή οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και οφείλεται σε αποβιώσαντα δικαιούχο καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού, ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την απόδειξη της κληρονομικής τους ιδιότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100030

      • Προεδρικό Διάταγμα 1813-1824 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Αστικός Κώδικας - Τρόπος επιμερισμού του ποσού στους δικαιούχους κληρονόμους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • 1 Υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση κληρονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στο Κέντρο Κοινότητας κάθε Δήμου ή στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας ή στο πρωτόκολλο των Περιφερειακών Διευθύνσεων, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του θανόντα, δια ζώσης ή ταχυδρομικά

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών καθώς και έλεγχος αν ο αιτών με βάση τη μερίδα του θανόντος στο πληροφοριακό μας σύστημα δικαιούται ή όχι κάποιο χρηματικό ποσό με κληρονομικές διαδικασίες

       Όχι Όχι


      • 4 Απορριπτική απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από τον έλεγχο προκύπτει ότι ο αιτών δεν δικαιούται να λάβει κληρονομικά και γίνεται αποστολή της απόφασης με απόδειξη και ο φάκελος ενσωματώνεται στο αρχείο απορριπτικών κληρονομικών.

       Ναι Ναι


      • 5 Αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο με το οποίο γίνεται η αναζήτηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και υπογράφεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο του Τμήματος, εν συνεχεία γίνεται πρωτοκόλλησή του και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 6 Υπολογισμός ποσού και σύνταξη πίνακα πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και το κληρονομικό ποσό μικρότερο των 1.000 ευρώ γίνεται η σύνταξη του πίνακα πληρωμής και ο οποίος υπογράφεται από την προϊστάμενη της Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Η πληρωμή του ποσού μπορεί να γίνει στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς 4 μήνες μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου και στην περίπτωση της εκ διαθήκης κληρονομιάς 4 μήνες μετά το άνοιγμα της διαθήκης δεδομένου ότι με βάση τον Αστικό Κώδικα η χορήγηση κληρονομικών ποσών στους κληρονόμους είναι επιτρεπτή μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Αστικός Κώδικας για την αποποίηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του πίνακα ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος του τμήματος και ζητά την έκδοση εντολής πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να γίνει η πληρωμή του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 8 Εντολή πληρωμής προς την τράπεζα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση εντολής πληρωμής και κατάθεση του κληρονομούμενου ποσού στον IBAN που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην αρχική του αίτηση.

       Σημειώσεις Η διαδικασία πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

       Όχι Ναι


      • 9 Σύνταξη εγγράφου προς ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν το ποσό προς είσπραξης από τον ΟΠΕΚΑ που δικαιούνταν να λάβει ο αποβιώσας υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο, τόσο στην περίπτωση των εξ αδιαθέτου όσο και εκ διαθήκης, κληρονόμων θα προσκομίζεται πιστοποιητικό από την ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομούμενου από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και έχει καταβληθεί ο αναλογούν φόρος.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή πιστοποιητικού από την ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την παραλαβή του πιστοποιητικού από το πρωτόκολλο, ο αρμόδιος υπάλληλος το συσχετίζει με το φάκελο.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος του Τμήματος και ζητά την έκδοση εντολής πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να γίνει η πληρωμή του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 12 Εντολή πληρωμής προς την τράπεζα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση εντολής πληρωμής και κατάθεση του κληρονομούμενου ποσού στον IBAN που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην αρχική του αίτηση.

       Σημειώσεις Η διαδικασία πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.