Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία του ίδιου ΠΥΣΠΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1dca4081-ba83-4921-a7c8-30757ed38ee6 199394

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 13 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο εντός του ιδίου ΠΥΣΠΕ και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός του ιδίου ΠΥΣΠΕ

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο mail της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Έκδοση πρόσκλησης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ύπαρξη λειτουργικού κενού σε σχολείο του οικείου ΠΥΣΠΕ στον κλάδο/ειδικότητα του αιτούντος εκπαιδευτικού

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποσπαστούν μόνο εφόσον έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα, ανεξαρτήτως αν την έχουν υπηρετήσει

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποσπαστούν μόνο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και όχι άλλης περιοχής του ίδιου ΠΥΣΠΕ κατά την υποχρεωτική διετία παραμονής στην περιοχή διορισμού τους

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση σπουδών των τέκνων Βεβαίωση

       Βεβαίωση σπουδών των τέκνων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βεβαίωση σπουδών για όσα τέκνα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού. Τα τέκνα του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, να βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή να φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Η βεβαίωση πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση υπηρέτησης του συζύγου του αιτούντος εκπ/κού Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση υπηρέτησης του συζύγου του αιτούντος εκπ/κού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βεβαίωση υπηρεσίας του/της συζύγου ότι είναι υπάλληλος του δημοσίου ή υπάλληλος ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπάλληλος του υπόλοιπου δημόσιου τομέα ή άμισθος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός προκειμένου ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να λάβει μόρια συνυπηρέτησης. Η βεβαίωση της υπηρεσίας του/της συζύγου πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

       Όχι 8181

      • 3 Βεβαίωση υπηρέτησης του συζύγου του αιτούντος εκπ/κού Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση υπηρέτησης του συζύγου του αιτούντος εκπ/κού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Από την βεβαίωση να προκύπτει ότι ο Δήμος που ζητά την απόσπαση ο εκπ/κός είναι ο ίδιος με την έδρα υπηρέτησης του/της συζύγου ως μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων όλων των σωμάτων, του Λιμενικού Σώματος , Καταστημάτων Κράτησης,ΕΚΑΒ, ιερέων και διακόνων της Ανατολ. Ορθοδ. Εκκλ. που υπηρετούν ως δάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, ως δικαστικού λειτουργού ή προσωπικού του ΝΣΚ, ως μέλους ΔΕΠ και ΕΔΙΠ ή είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ σε άγονες και προβληματικές περιοχές ή σε περιοχές που εντάσσονται στην Γ Ζώνη , προκειμένου ν αποσπαστούν κατά προτεραιότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Επαγγελματικές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8181

      • 4 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 5 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του/της συζύγου ότι είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερος επαγγελματίας. Η βεβαίωση πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να προκύπτει από αυτή ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η απόσπαση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ότι είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να λάβει μόρια συνυπηρέτησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

       Όχι 7210

      • 6 Βεβαίωση εργοδότη / μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργοδότη / μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών σε συνδυασμό με μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9703

      • 7 Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε περίπτωση απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, προκειμένου να λάβει ο εκπ/κός μόρια συνυπηρέτησης Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε περίπτωση απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, προκειμένου να λάβει ο εκπ/κός μόρια συνυπηρέτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας ή απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα λαμβάνεται υπόψη στην απαιτούμενη διετία. Ωστόσο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για απόσπαση του εκπαιδευτικού πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

       Όχι 9040

      • 8 Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 9 Αριθμός Επιτροπής και Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Αριθμός Επιτροπής και Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας ή πολυτεκνίας (στην περίπτωση τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). Στην ηλεκτρονική αίτηση ο εκπαιδευτικός αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», και συμπληρώνει τα πεδία «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και δεν αποστέλλει τη βεβαίωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Οικογενειακές

       Όχι 1458

      • 10 Γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) σε ισχύ Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένεια

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 8520

      • 11 Ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ανήλικων τέκνων Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ανήλικων τέκνων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση άγαμου εκπαιδευτικού. Επίσης, κατατίθεται και από διαζευγμένο εκπαιδευτικό, όταν δεν προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στην απόφαση του διαζυγίου, προκειμένου να λάβουν μόρια τέκνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8972

      • 12 Απόφαση διαζυγίου ή λύσης συμβίωσης, καθώς και απόφαση ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων Απόφαση

       Απόφαση διαζυγίου ή λύσης συμβίωσης, καθώς και απόφαση ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απόφαση διαζυγίου ή λύσης συμβίωσης καθώς και απόφαση ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να λάβει μόρια γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1127

      • 13 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον αιτούντα προκειμένου να λάβει μόρια γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3531

      • 14 Βεβαίωση εντοπιότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση εντοπιότητας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου στον οποίο ζητείται η απόσπαση, προκειμένου να λάβει μόρια συνυπηρέτησης .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 15 Βεβαίωση εκλογής ή ανάληψης καθηκόντων ως περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωπος των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου που ζητά την απόσπαση Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκλογής ή ανάληψης καθηκόντων ως περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωπος των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου που ζητά την απόσπαση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών εκπαιδευτικός έχει εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωπος των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου που ζητά την απόσπαση, προκειμένου να αποσπαστεί κατά προτεραιότητα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 168 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 ως προς την περίοδο υποβολής αιτήσεων και τις προϋποθέσεις μοριοδότησης τέκνου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 151,137 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Περιγράφει τις κατηγορίες εργαζομένων συζύγων εκπ/κών για τις οποίες ο εκπ/κός αποσπάται κατά προτεραιότητα λόγω συνυπηρέτησης καθώς και τις περιοχές που θεωρούνται άγονες και προβληματικές και εντάσσονται στην Ζώνη Γ και στις οποίες υπηρετούν μέλη ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, νοσηλευτικού και λοιπού ιατρικού προσωπικού, σύζυγοι αιτούντων αποσπαση εκπ/κών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 27 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Οι εκπ/κοί, σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ μπορούν ναποσπαστούν κατά προτεραιότητα λόγω συνυπηρέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Νόμος 7 4071 2012 85 Α

       Περιγραφή Οι εκπ/κοί που έχουν εκλεγεί περιφ/κοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι, μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων μπορούν ναποσπαστούν κατά προτεραιότητα σε σχολείο της έδρας που έχουν εκλεγεί

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100085

      • Νόμος 94 4055 2012 51 Α

       Περιγραφή Οι εκπ/κοί που είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών μπορούν ναποσπαστούν κατά προτεραιότητα σε σχολεία της περιφέρειας του Δικαστηρίου που υπηρετεί ο σύζυγος, λόγω συνυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100051

      • Νόμος 34 3896 2010 207 Α

       Περιγραφή Συμπληρώνει τις περιοχές που θεωρούνται άγονες και προβληματικές και εντάσσονται στην Ζώνη Γ και στις οποίες υπηρετούν μέλη ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, νοσηλευτικού και λοιπού ιατρικού προσωπικού, σύζυγοι αιτούντων απόσπαση εκπ/κών, προκειμένου ναποσπαστούν κατά προτεραιότητα για λόγους συνυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100207

      • Νόμος 30,31 3848 2010 71 Α

       Περιγραφή Καμία απόσπαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν καλυφθεί πρώτα το σχετικό λειτουργικό κενό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

      • Νόμος 19 2386 1996 43 Α

       Περιγραφή Οι εκπ/κοί που είναι σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ μπορούν ν αποσπαστούν κατά προτεραιότητα λόγω συνυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100043

      • Νόμος 16 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών για την κάλυψη λειτουργικών κενών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • Προεδρικό Διάταγμα 100 1997 94 Α

       Περιγραφή Ορίζονται προϋποθέσεις και διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης , διατάξεις που εφαρμόζονται αναλογικά και στις αποσπάσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 4,6,7,8,12,13,16 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Περιγράφει τη διαδικασία των μεταθέσεων η οποία εφαρμόζεται αναλογικά και στις αποσπάσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • Υπουργική Απόφαση 5 17045/ΓΓ1 2021 6273 Β

       Περιγραφή Περιγράφει τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας εκπ/σης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206273

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πρόσκληση εκδίδεται από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν, από θέσεις στελεχών, αποσπάσεις σε φορείς και σε άλλα ΠΥΣΠΕ, άδειες κλπ., κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός του ιδίου ΠΥΣΠΕ στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χειρόγραφα ή ψηφιακά με mail

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων και τα αντίστοιχων δικαιολογητικών σε ό,τι αφορά στη μοριοδότηση κριτηρίων απόσπασης, στην ένταξη σε ειδική κατηγορία ή στην ένταξη στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις γίνεται από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τα όσα αναφέρονται στην νομοθεσία και στην εγκύκλιο των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ που εφαρμόζεται αναλογικά

       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν στις ιστοσελίδες τους / Διευθύνσεις τους πίνακες με τα μόρια απόσπασης κάθε εκπαιδευτικού

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική έκβαση ανακοίνωσης πινάκων μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη ενστάσεων κατόπιν αρνητικής έκβασης ανακοίνωσης των πινάκων μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς επί των πινάκων μοριοδότησης

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση των ενστάσεων από τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα οικεία ΠΥΣΠΕ εξετάζουν τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών και προβαίνουν σε διόρθωση των πινάκων με τα μόριά τους σε περίπτωση δικαίωσης

       Όχι Όχι


      • 8 Απόφαση από το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της οικείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση πρακτικού ή βεβαίωσης πράξης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του οικείου ΠΥΣΠΕ (Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) αποτυπώνεται σε Πράξη η οποία διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης για τη σύνταξη Απόφασης/Διοικητικής Πράξης

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση Απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΠΕ από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται

       Όχι Όχι


      • 11 Ανάρτηση της απόφασης αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα της οικείας Δ/νσης Α/θμιας εκπ/σης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της οικείας Δ/νσης Α/θμιας εκπ/σης αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.