Απόφαση Αποδοχής Διατήρησης Αυτοδίκαια Ανακληθείσας Απαλλοτρίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc20a657d-5332-4414-becc-49eb5ebbf353 265753

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης διατήρησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία είχε αυτοδίκαια αρθεί, κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων προς το Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διατήρηση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πρέπει να υποβληθεί εντός εξαμήνου από την παρέλευση της 18μηνης προθεσμίας, η οποία εκκινεί από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης καθορισμού προσωρινής ή απευθείας οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη δήλωση περί διατήρησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση συνέχισης της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς.

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση αποδοχής διατήρησης αυτοδίκαια αρθείσας απαλλοτρίωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παρέλευση του 18μήνου που εκκινεί από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση περί διατήρησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί διατήρησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 11 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Νόμος 18 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Έκδοση απόφασης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκκινεί την εξάμηνη προθεσμία εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες δύνανται να αιτηθούν τη συνέχιση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης ή απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης διατήρησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν την διατήρηση της απαλλοτρίωσης που ήρθη αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της 18μηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών προς το Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων για την διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά προκαθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Απόφαση αποδοχής διατήρησης αυτοδίκαια ανακληθείσας απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση αποδοχής συνέχισης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς.

       Ναι Όχι


      • 4 Εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) για την παρακατάθεση του ποσού της αποζημίωσης μετά την παρέλευση του 18μήνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 5 Παρακατάθεση της επιδικασθείσας αποζημίωσης από τον Ο.Δ.Α.Π. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 6 Ειδοποίηση παρακατάθεσης της αποζημίωσης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 7 Μεταγραφή ειδοποίησης παρακατάθεσης αποζημίωσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.