Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Κτηνιατρείων Μικρών ή Μεγάλων Ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a744395-c320-4705-b348-c055501fdc8f 508177 Approval for the Operation of Animal Clinics

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8 + (
2
)

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων στα οποία παρέχεται προληπτική αγωγή, περίθαλψη και θεραπεία σε μικρά και μεγάλα ζώα που προσκομίζονται από πολίτες (ιδιοκτήτες ή μη αυτών).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 91 του ίδιου νόμου τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης (κτηνιατρικές υπηρεσίες οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Στο έντυπο της αναγγελίας υποδεικνύεται και ο υπεύθυνος κτηνίατρος. Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Λειτουργίας Κτηνιατρείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Για ιδιωτικά ιατρεία μικρών ζώων, εφ’ όσον η εγκατάστασή τους δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη, επιτρέπεται να ιδρύονται σε ανεξάρτητο ή συνεχές ανεξάρτητο κτίριο ή σε συγκρότημα κτισμάτων ή σε ισόγειο ή υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίον πρέπει να πληροί τους κατά περίπτωση ισχύοντες υγειονομικούς όρους και να διαθέτει απαραιτήτως τους χώρους που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 463/1978. Για ιδιωτικά ιατρεία μεγάλων ζώων επιτρέπεται να ιδρύονται μακριά από κέντρα πόλεων, εκκλησίες, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων, σε ανεξάρτητο κτίριο, το οποίον θα πρέπει να τυγχάνει πλήρους υγειονομικής συγκρότησης και να διαθέτει απαραιτήτως τους χώρους που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 463/1978.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Τα ιδιωτικά ιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων πρέπει να είναι επανδρωμένα κατ’ ελάχιστον με έναν Κτηνίατρο κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 604/1977, ο οποίος δύναται να είναι και ο κάτοχος του κτηνιατρείου. Ο Κτηνίατρος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 463/1978.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Τα ιδιωτικά ιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.

       Όχι Όχι

      • 7 Υγειονομικές Τα εν λειτουργία ιδιωτικά ιατρεία τηρούν και τα παρακάτω βιβλία, δεόντως θεωρημένα και αριθμημένα:
       • α) Βιβλίο επιθεωρήσεων.
       • β) Βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης.
       • γ) Βιβλίο διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, καταχωρούμενων κατά είδος εμβολιασμού.
       • δ) Βιβλίο πραγματοποιουμένων απολυμάνσεων.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου δε χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα που συνεπάγονται αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων ή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Επίσης σε όσους καταδικαστεί για παράβαση ποινικών διατάξεων του ν. 4139/2013 (Α’ 74). Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν μπορεί να ορίζονται διοικητικοί ή επιστημονικοί υπεύθυνοι κτηνιατρείου(άρθρο 7 ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4711/2020).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου: 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Άδεια ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ. Άδεια εργασίας

       Άδεια ασκήσεως κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Πιστοποιητικό καταλληλόλητας που εκδίδεται από την ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Εάν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταλληλόλητας που εκδίδεται από την ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Εάν υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 5 Προσκομίζονται τα αναφερόμενα στη σχετική προϋπόθεση βιβλία, προς θεώρηση (πχ. βιβλίο επιθεωρήσεων). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Προσκομίζονται τα αναφερόμενα στη σχετική προϋπόθεση βιβλία, προς θεώρηση (πχ. βιβλίο επιθεωρήσεων).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 6 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές. Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 9 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενική χρήσης του διοικητικού και επιστημονικού υπευθύνου του κτηνιατρείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 10 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.4711/2020. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενική χρήσης του διοικητικού και επιστημονικού υπευθύνου του κτηνιατρείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 10 του ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.4711/2020.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 2 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΣΤ’ στον ν.4442/2016 για την απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Εγκύκλιος 3115/09.09.2013 2013

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (Α΄32)», όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος


      • Εγκύκλιος 1168/50249/22.04.2013 2013

       Περιγραφή Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14).


      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

       Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100131

      • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 3 του ΠΔ 463/1978 ( προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100191

      • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100096

      • Νόμος 93 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον Ν.4711/2020) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης) - Τροποποίηση άρθρου 9 του Ν.604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής) - Τροποποίηση άρθρου 10 του Ν.604/1997 (Διοικητική και επιστη-μονική ευθύνη λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 12 του Ν.604/1977 ( Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

       Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Ν. 604/1977

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100131

      • Νόμος 8-14 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του Ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Νόμος 20 3399 2005 255 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 14 -Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του Ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100255

      • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του Ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) - Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας) - Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 του Ν. 604/1977 (Διοικητική και ε-πιστημονική ευθύνη λειτουργίας) - Τροποποίηση παρ. 1άρθρου 11 του Ν.604/1977 (Υποχρεώσεις κτη-νιάτρου)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100191

      • Νόμος 604 1977 163 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία για την άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100163

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή Αίτησης για την έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ή μεγάλων ζώων και απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Απαιτείται φυσική παρουσία για την προσκόμιση των βιβλίων.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/anaggelia-enarxes-leitourgias-iatreiou-klinikes-zoon). Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και χορήγηση βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτό στη συνέχεια προωθεί τον φάκελο στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης για τον έλεγχο τήρησης των όρων πολεοδομίας, τ.μ., κανονισμού πολυκατοικίας και όρων υγιεινής

       Σημειώσεις Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια διοικητική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας κτηνιατρείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση αιτήματος - χορήγηση βεβαίωσης και επικαιροποίηση καταλόγου για την περιφέρεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ΔΑΟΚ : - χορηγεί την έγκριση στον ενδιαφερόμενο - επικαιροποιεί τον κατάλογο που τηρεί με τα νομίμως λειτουργούντα κτηνιατρεία στην περιοχή αρμοδιότητάς της - κοινοποιεί τον ως άνω κατάλογο στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

       Όχι Όχι


      • 7 Επικαιροποίηση καταλόγου για όλη την επικράτεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών παραλαμβάνει τον κατάλογο και επικαιροποιεί τον αντίστοιχο κατάλογο που τηρεί με τα νομίμως λειτουργούντα κτηνιατρεία σε όλη την επικράτεια. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον κατάλογο (για όλη την επικράτεια) στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση καταλόγο στο διαδίκτυο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναρτά τον κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.