Βεβαίωση πανελλήνιας σχολικής αθλητικής νίκης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa9db1d2-ea73-4488-90b1-e49f2f212aa8 817200

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη μαθητής/μαθήτρια να την καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού για να τον/την εγγράψει στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών που τηρείται σε αυτή. Ως δικαιούχοι της Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης ορίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που σημειώνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση (1η έως και 3η Νίκη) σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων Ελλάδας-Κύπρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Κάθε σχολικό έτος, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους μαθητές και τις μαθήτριες που σημειώνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων Ελλάδας-Κύπρου, χορηγείται Βεβαίωση για την κατάκτηση 1ης έως 3ης Νίκης, κατόπιν αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων τους ή/και δικού τους αιτήματος, εφόσον είναι ενήλικες. Η Βεβαίωση δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την δικαιούχο για την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στο τέλος κάθε σχολικού έτους εκδίδεται εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες να καταθέσουν σχετικά δικαιολογητικά για την εισαγωγή τους, ως διακριθέντες αθλητές, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης πανελλήνιας σχολικής αθλητικής νίκης

Σημειώσεις

Χορηγείται Βεβαίωση για την κατάκτηση 1ης έως και 3ης Νίκης, κατόπιν αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων τους ή/και δικού τους αιτήματος, εφόσον είναι ενήλικες.

Ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας υποβάλλεται προτυποποιημένη αίτηση:

vevaiosinikis@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση Νίκης

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       E1

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο/Η μαθητής/μαθήτρια δικαιούται Βεβαίωση Νίκης εφόσον έχει κατακτήσει την 1η ή 2η ή 3η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας όπως ορίζεται στην εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων για την έκδοση βεβαίωσης νίκης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου, σε αντίγραφο επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου, σε αντίγραφο επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Υπουργική Απόφαση 7. Πανελλήνιοι Αγώνες ΓΕ. Λ. & ΕΠΑ. Λ. Ελλάδας - Κύπρου 190677/Δ5 2016 3754 Β

       Περιγραφή Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203754

      • Νόμος 34 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Κανονιστική Διαταγή Γ4/931/671 1987 99 Β

       Περιγραφή Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200099

      • Προεδρικό Διάταγμα 35 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • Νόμος 53 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 47 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • Εγκύκλιος 136578/Δ5 2022

       Περιγραφή Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νίκης σε μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97 %CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B - %CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97 %CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3 2021-2022.pdf

      • 1 Έκδοση Εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε σχολικό έτος, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου και την επεξεργασία των σχετικών αποτελεσμάτων από τα οποία προκύπτουν οι νικητές/νικήτριες μαθητές/μαθήτριες που κατέκτησαν την 1η ή 2η ή 3η θέση, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εγκύκλιος-πρόσκληση με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση των οποίων ενημερώνει σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες μαθητές/μαθήτριες και τους παρέχει υπόδειγμα της Αίτησης. Η ανωτέρω εγκύκλιος και το συνοδευτικό Υπόδειγμα της Αίτησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr/nea.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι γονείς/κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών/μαθητριών ή/και οι ίδιοι οι δικαιούχοι, εφόσον είναι ενήλικες, υποβάλλουν την αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ vevaiosinikis@minedu.gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήσεων/συνοδευτικών δικαιολογητικών και αρχειοθέτηση όλων των αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία παραλαμβάνει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων και μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος πρωτοκόλλου γνωστοποιεί στους αιτούντες, με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα, τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης. Εν συνεχεία αρχειοθετεί τα αιτήματα προς επεξεργασία και έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία όλων των υποβαλλόμενων αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ομάδα εργασίας του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής επεξεργάζεται τα υποβαλλόμενα αιτήματα ως προς την ορθότητα των αναφερόμενων στοιχείων, την επιβεβαίωση της διάκρισης, τον έλεγχο των ελάχιστων προβλεπόμενων συμμετοχών, την τήρηση των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου κ.ά.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση εγγράφου Βεβαίωσης Νίκης για κάθε δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ομάδα εργασίας προβαίνει στη διαδικασία παραγωγής των Βεβαιώσεων Νίκης και ακολουθεί ο έλεγχος της ορθότητας των διαλαμβανόμενων σε αυτή στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά την επεξεργασία και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτημάτων διαπιστωθεί ότι ο/η αιτούμενος/αιτούμενη δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να οριστεί ως δικαιούχος της Βεβαίωσης ή έχει υποβάλλει ελλιπή δικαιολογητικά ή ελλείπουν βασικές πληροφορίες από την αίτησή του, ενημερώνεται σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και συνδυαστικά μέσω τηλεφώνου.

       Ναι Ναι


      • 7 Έλεγχος και υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ελέγχει την ορθότητα ή μη των διαλαμβανόμενων σε κάθε βεβαίωση στοιχείων και εφόσον συμφωνεί υπογράφει και παραδίδει τις υπογεγραμμένες Βεβαιώσεις στον Προϊστάμενο του Τμήματος για να προβεί στη διαβίβασή τους προς τους/τις δικαιούχους.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του Τμήματος διαβιβάζει στους δικαιούχους τις υπογεγραμμένες Βεβαιώσεις Νίκης, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης-Πρωτοκόλλησης και Διακίνησης Εγγράφων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.