Βεβαίωση περί πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση80e97a2f-833c-4bda-9d11-e36f7144ad85 897283

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης περί πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου και χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, για την έκδοση άδειας θήρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης βεβαίωσης καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α..


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική ή αρνητική. Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Bεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, προς απόκτηση αδείας θήρας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν χορηγείται Βεβαίωση : α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: αα. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, ββ. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου και γγ. πράξεις που προβλέπονται στον ν. 3500/2006. β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για: αα. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, ββ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής και γγ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται στον ν. 3500/2006 ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κατάλληλος σωματικά και νοητικά - ψυχικά ώστε να φέρει όπλο.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Δε χορηγείται Βεβαίωση σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων.

       Όχι Όχι

      • 1 Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6025

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ως άνω πιστοποιητικό δεν απαιτείται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος: α. κατέχει άλλη προβλεπομένη από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 (Α’ 147) άδεια και δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση των ιατρικών πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν για την χορήγηση της τελευταίας άδειας ή β. υπηρετεί ως μόνιμος στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, που με βεβαίωση της υπηρεσίας προκύπτει ότι είναι κάτοχος υπηρεσιακών όπλων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Χρονικές

       Όχι 5511

      • 3 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 10 παρ. 10 περ. α, 18 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Υπουργική Απόφαση 1 3009/2/177-λγ 2023 5387 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/20-στ’/ 07.01.1994 (Β’ 41) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230205387

      • Υπουργική Απόφαση 1 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/20-στ΄ από 07.01.2004 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/20-στ 1994 41 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων και συναφή θέματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200041

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Σε περίπτωση μη υποβολής από τον ίδιο είναι απαραίτητη η βεβαίωση των υπογραφών του στις Υ.Δ..

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόληση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αστυνομικός του αρμόδιος τμήματος αφού παραλάβει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά, προβαίνει στην πρωτοκόληση τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αστυνομικός του αρμόδιου τμήματος προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας, της ορθότητας και του περιεχομένου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συμπληρώνει το αίτημα με έγγραφα τα οποία αναζητούνται υπηρεσιακά (ποινικό μητρώο) και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα στο αίτημά του προκειμένου αυτό να συμπληρωθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή του αιτήματος στον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού συμπληρώσει το αίτημα, ο αστυνομικός υποβάλλει αυτό στον Διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ή όχι, μετά των απόψεών του επί του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Διοικητής/τρια της Αστυνομικής Υπηρεσίας, αφού παραλάβει το αίτημα προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας, της ορθότητας και του περιεχομένου του.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διοικητής/τρια της Αστυνομικής Υπηρεσίας, αφού εξετάσει το υποβληθέν αίτημα και διαπιστώσει ότι αυτό πληροί τα προαπαιτούμενα για την έκδοση της βεβαίωσης, προβαίνει στην έκδοση αυτής.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διοικητής/τρια της Αστυνομικής Υπηρεσίας, αφού εξετάσει το υποβληθέν αίτημα και διαπιστώσει ότι αυτό δεν πληροί τα προαπαιτούμενα για την έκδοση της βεβαίωσης, προβαίνει στην απόρριψη του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαβίβαση της βεβαίωσης ή της απόρριψης του αιτήματος σε υπάλληλο για την επίδοσή του.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διοικητής/τρια της Αστυνομικής Υπηρεσίας διαβιβάζει την βεβαίωση ή την απόρριψη του αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας του για την επίδοσή τους στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 9 Επίδοση - Παραλαβή της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αστυνομικός του αρμόδιου τμήματος επιδίδει τη σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.