Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ - ΜΤΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



d25fa978-23ff-40c6-9379-7fe99b4107c8 843953

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση παροχών., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βοηθήματος οικογενειακής - επαγγελματικής αυτοτέλειας στα τέκνα των Μετόχων - Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), κατόπιν αιτήματός τους, με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, ή νωρίτερα με την τέλεση γάμου ή για σοβαρούς λόγους υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση παροχών.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

23/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταβολής Βοηθήματος Οικονομικής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ).

Σημειώσεις

Απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής επί της αίτησης ή φυσική παρουσία του αιτούντα. Στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ υπάρχει έντυπο αίτησης για ΒΟΕΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικές ΔιαδικασίεςΆλλο

    Τα στελέχη που θα επιδείξουν αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας στα τέκνα των Μετόχων - Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

      Επίσημος τίτλος

      Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ-ΜΤΣ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Τα τέκνα των Μετόχων - Μερισματούχων του ΜΤΣ δικαιούνται κατόπιν αιτήσεώς τους βοήθημα οικογενειακής - επαγγελματικής αυτοτέλειας (εφ άπαξ παροχή) με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

       Σύνδεσμος https://mts.army.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Τα τέκνα των Μετόχων - Μερισματούχων του ΜΤΣ δικαιούνται κατόπιν αιτήσεώς τους βοήθημα οικογενειακής - επαγγελματικής αυτοτέλειας (εφ άπαξ παροχή) με την τέλεση γάμου πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους

       Σύνδεσμος https://mts.army.gr/

       Ναι Ναι

      • 3 Ιατρικές Τα τέκνα των Μετόχων - Μερισματούχων του ΜΤΣ δικαιούνται κατόπιν αιτήσεώς τους βοήθημα οικογενειακής - επαγγελματικής αυτοτέλειας (εφ άπαξ παροχή) για σοβαρούς λόγους υγείας πριν τη συμπλήρωση του 25ου της ηλικίας τους.

       Σύνδεσμος https://mts.army.gr/

       Ναι Ναι

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του/της δικαιούχου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του/της δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού του/της δικαιούχου του ΒΟΕΑ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού του/της δικαιούχου του ΒΟΕΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Αντίγραφο φύλλο μητρώου του γονέα με όλες τις στρατιωτικές μεταβολές. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο φύλλο μητρώου του γονέα με όλες τις στρατιωτικές μεταβολές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση που ο γονέας είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 6440

      • 4 Φύλλο μισθοδοσίας με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό του γονέα. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φύλλο μισθοδοσίας με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό του γονέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mts.army.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση που ο γονέας είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 6430

      • 5 Φορολογική ενημερότητα του/της δικαιούχου για φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης. Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα του/της δικαιούχου για φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην περίπτωση που το ΒΟΕΑ υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3461

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται στην περίπτωση που το τέκνο (δικαιούχος του ΒΟΕΑ) τελέσει γάμο ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης πριν την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 7 Πιστοποιητικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτείται στην περίπτωση που το τέκνο (δικαιούχος του ΒΟΕΑ) αιτηθεί τη χορήγηση του βοηθήματος πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του επικαλούμενο σοβαρούς λόγους υγείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 1458

      • 8 Απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας συνταξιοδότησης. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας συνταξιοδότησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται στην περίπτωση που ο γονέας εν΄ ενεργεία στρατιωτικός ή αστυνομικός χάσει την ιδιότητα του μετόχου του ΜΤΣ (π.χ. παραιτείται από το Στρατό Ξηράς ή την ΕΛΑΣ και δεν δικαιούται στρατιωτικής συντάξεως ή θα δικαιωθεί στρατιωτικής συντάξεως με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του). Σε αυτή την περίπτωση το τέκνο θα λάβει το ΒΟΕΑ ανάλογα με τα χρόνια που επιβλήθηκαν κρατήσεις στον γονέα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 2435

      • 9 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται στην περίπτωση που το τέκνο (δικαιούχος του ΒΟΕΑ) τελέσει γάμο ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης πριν την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3531

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2-6 Φ.951/360/431347 1984 74 Β

       Περιγραφή Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά τον χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Το Βοήθημα αυτό καταβάλλεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Με την τέλεση γάμου Από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του. . Για την καταβολή του βοηθήματος γίνεται υποχρεωτικά μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου σε ποσοστό 2% για κάθε παιδί επί των αποδοχών των Μετόχων και των Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας που υπολογίζονται οι πάγιες Κρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί επί του ακαθάριστου μηνιαίου μερίσματος των Μερισματούχων. Το δικαίωμα για το ανωτέρω Βοήθημα παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του παιδιού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200074

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/32/310287 Σ.630 2002 210 Β

       Περιγραφή Τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ` αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347 της 17 Ιαν./10 Φεβ. 1984 (ΦΕΚ Β` 74) Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ως εξής: Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά τον χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200210

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 2010 1357 Β

       Περιγραφή Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ` αριθμ. 2412/ Φ.951/360/431347/17-1-1984 (ΦΕΚ Β` 74/15-2-1984) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. Φ. 951.1/32/310287/Σ.630/31 Ιαν 2002 (ΦΕΚ Β` 210/22-2-2002) όμοια, αντικαθίσταται ως εξής: Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α. Με την τέλεση γάμου. β. Από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του. γ. Για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201357

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 Φ. 950/59/32019/Σ.6451 2018 1368 Β

       Περιγραφή Η μηνιαία κράτηση που διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μ.Τ.Σ. για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα τέκνα των μετόχων του Ταμείου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-01-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β` 74) ανέρχεται σε ποσοστό 1,75% για κάθε τέκνο επί του εκάστοτε βασικού μισθού των μετόχων και των αξιωματικών πολεμικής διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201368

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 Φ.951/42/133589/Σ.1544 2013 2673 Β

       Περιγραφή Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202673

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/15/1073595/Σ.1104 2021 1313 Β

       Περιγραφή Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 01-01-2021 έως 31-12-2021 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω Βοήθημα, η τιμή μεριδίου, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού, δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201313

      • 1 Καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Απονομής Ειδικών Παροχών καταχωρίζει όλα τα στοιχεία της αίτησης των τέκνων των Μετόχων - Μερισματούχων του Ταμείου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να υπολογισθεί το χορηγούμενο ΒΟΕΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος από το Τμήμα Μητρώων για την ύπαρξη οφειλών (λόγω μη κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ ΜΤΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώων ελέγχει εάν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ ΜΤΣ από τον επόμενο μήνα γέννησης του τέκνου.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση για έκδοση απόφασης για την πληρωμή ΒΟΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση ετοιμάζει εισήγηση για την πληρωμή ή μη του βοηθήματος στον δικαιούχο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης από το ΔΣ του ΜΤΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το ΔΣ/ΜΤΣ εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση για έκδοση απόφασης πληρωμής της αρμόδιας Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ για αποστολή φορολογικών ενημεροτήτων των δικαιούχων τέκνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ για αποστολή φορολογικών ενημεροτήτων των δικαιούχων τέκνων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

       Όχι Ναι



      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.