Γνωμοδοτήσεις για την απευθείας εξαγορά δημοσίου κτήματος για την ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a308c57-036e-4b6f-82be-d98c3d67e2c7 338573

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωμοδότηση για την απευθείας εξαγορά δημοσίου κτήματος με σκοπό την ίδρυση ή την επέκταση ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή φορέα για γνωμοδότηση για την απευθείας εξαγορά δημοσίου κτήματος για την ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Σημειώσεις

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά στο email: mailbox@mintour.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν προβλέπετε η δυνατότητα άσκησης έννομων μέσων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδοτήσεις για την απευθείας εξαγορά δημοσίου κτήματος για την ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Χρήσης Δικαιούμενοι στην εξαγορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επένδυση αποτελεί μοναδική λύση για την βιωσιμότητάς της και εξυπηρετεί τους σκοπούς του τουρισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Το προς εξαγορά ακίνητο πρέπει να πληρεί την προϋπόθεση του ν. 416/1974, ότι δηλαδή κρίνεται μη αναγκαίο για την κάλυψη κρατικών αναγκών.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση για γνωμοδότηση απευθείας εξαγοράς δημόσιου κτήματος. Διαβιβαστικό

       Διαβίβαση φακέλου με την αίτηση για γνωμοδότηση απευθείας εξαγοράς δημόσιου κτήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5353

      • 2 Μελέτη των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, με αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονικό προγραμματισμό, καθώς και εγγυητική επιστολή 10% επί του προϋπολογισμού. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, με αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονικό προγραμματισμό, καθώς και εγγυητική επιστολή 10% επί του προϋπολογισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 4377 1929 285 Α

       Περιγραφή Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν.Δ Περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19290100285

      • 1 Παραλαβή φακέλου μετά του αιτήματος για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή από την Μονάδα πρωτοκόλλησης, ανάρτηση στον "Πάπυρο" και προώθηση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης χρεώνει το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα και στην συνέχεια γίνεται ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση (με τα δικαιολογητικά), αξιολογείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος ζητούνται τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι σωστά ή δεν επαρκούν, απορρίπτεται η αίτηση. (Επιστρέπτεται)

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, συντάσσεται το έγγραφο θετικής γνωμάτευσης και προωθείται ιεραρχικά, προς υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο της γνωμάτευσης προωθείται στην μονάδα πρωτοκόλλησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση γνωμάτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Διαβίβαση εγγράφου στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.