Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4c644443-66a2-40a0-814c-c82f8153820a 463052 Notification of establishment and operation of standalone dietetic clinics and multi-disciplinary dietetic units

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 12

  Κόστος

  50.00
  -
  150.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  10 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων. Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή την ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου - πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ αυτήν στοιχεία.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας

  Σημειώσεις

  Μέσω του notify business

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Κτιριακές Για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, οι χώροι της μονάδας πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ασκούνται μέσα σε αυτές καθώς και έξοδο κινδύνου. Οι χώροι της μονάδας πρέπει είναι οι εξής: 1. αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα κατάλληλα τοποθετημένα, εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ. 2. εργαστήριο αισθητικής εμβαδού τουλάχιστον 40 τ.μ. 3. αίθουσα ανάπαυσης, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ. 4. αίθουσα αναμονής εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ. 5. αίθουσα καλλωπισμού με 2 WC και δύο ντους 6. χώρος φύλαξης ρούχων 7. αποδυτήρια ανδρών και γυναικών 8. ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρώτων βοηθειών 9. γραφείο διαιτολόγου 10. γραφείο Διεύθυνσης και 11. χώρος ανάπαυσης προσωπικού. Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία απαιτείται να διαθέτουν χώρο εμβαδού τουλάχιστον 19,50 τ.μ.


        Όχι Όχι

       • 4 Πολεοδομικές Ο χώρος θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.


        Όχι Όχι

       • 5 Υγειονομικές Οι χώροι της μονάδας πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός και τεχνητός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λπ.).


        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής notifybusiness τους οριζόμενους ως επιστημονικά υπευθύνους για κάθε αντικείμενο που θα δραστηριοποιείται η μονάδα.


        Όχι Όχι

       • 7 Διοικητικές Ο επιστημονικά υπεύθυνος φορέα παροχής υπηρεσιών δίαιτας, οφείλει να έχει αποκτήσει την αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου.


        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Ο επιστημονικά υπεύθυνος για πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής οφείλει να έχει αποκτήσει την αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού.


        Όχι Όχι

       • 9 Εκπαιδευτικές Ο επιστημονικός υπεύθυνος των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων - πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων (σε θέματα διαιτολογίας – διατροφολογίας), οφείλει να είναι κάτοχος πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφασης επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή κάτοχος πτυχίου του εξωτερικού με πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ.


        Όχι Όχι

       • 10 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που στη μονάδα παρέχονται υπηρεσίες άσκησης, ο αρμόδιος επιστημονικός υπεύθυνος οφείλει να είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής Αγωγής.


        Όχι Όχι

       • 11 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση που στη μονάδα παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής, ο αρμόδιος επιστημονικός υπεύθυνος οφείλει να είναι κάτοχος πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφασης επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή κάτοχος πτυχίου του εξωτερικού με πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ.


        Όχι Όχι

       • 1 Για αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο. Αφορά σε παράβολο που δεν τηρείται στο e-παράβολο, με την κωδικοποιημένη Επωνυμία "Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ" και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1450113002. 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Για πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα. Αφορά σε παράβολο που δεν τηρείται στο e-παράβολο, με την κωδικοποιημένη Επωνυμία "Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ" και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1450113002. 150 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 1

       • 1 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ. Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 2 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Βεβαίωση

        Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής. Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, στην περίπτωση που στη μονάδα παρέχονται υπηρεσίες άσκησης. Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

        Όχι 2825

       • 4 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, στην περίπτωση που στη μονάδα παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής. Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

        Όχι 2825

       • 5 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Βεβαίωση

        Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, στην περίπτωση που στη μονάδα παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής. Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

        Όχι 9703

       • 6 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017. Βεβαίωση

        Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 7 Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας. Άδεια δόμησης

        Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2243

       • 8 Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δήλωσης αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 9 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών μέτρων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Κτιριακές

        Όχι 8619

       • 10 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Αφορά την περίπτωση λειτουργίας πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφους" (Α 4) Ελλείψει κανονισμού τήρηση υπεύθυνης δήλωσης της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας ότι δεν υφίσταται κανονισμός.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

        Όχι 7320

       • 12 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού και Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού και Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να τηρεί τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς η αρμόδια αρχή τα αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω του ΓΕΜΗ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • 13 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζεται σε κτίριο το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Μελέτη

        Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζεται σε κτίριο το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


        Σημειώσεις: Αφορά πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Κτιριακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

        Ναι 8412

       • Υπουργική Απόφαση 3215 1998 655 Β

        Περιγραφή Προυποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων. Τροποποιήσεις: - ν. 4093/2012 (Α΄ 222) περ. 6 παρ. ΙΒ.3. - Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ. 92727/2008 (Β΄ 1657) - Τροποποίηση εδ. γ΄ άρθρου 3 της Υ.Α. οικ. 3215/1998 (Τετραγωνικά μέτρα αυτοτελών διαιοτολογικών γραφείων) - Υ.Α. Υ3β/ οικ. 107178/2007 (Β΄ 1698) - Κατάργηση της Υ.Α. Υ3β οικ.14158/2004 - Υ.Α. Υ3β οικ.14158/2004 (Β΄ 246) παρ. 1 - Συμπλήρωση παρ. 2 άρθρου 6 της Υ.Α. οικ. 3215/1998 (Ποσοστό πτυχιούχων αισθητικών) -παρ. 2 - Συμπλήρωση εδαφ. 2 αρ.άρθρου 9 της Υ.Α. οικ. 3215/1998 (Πρόστιμα) - Υ.Α. Α5/οικ.4564/1998 (Β΄ 919) - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 της Υ.Α. οικ. 3215/1998 (Σχεδιαγράμματα κάτοψης χώρων) και παρ. 4 αρ. 6 της Υ.Α. οικ. 3215/1998 (Πτυχία υπευθύνου διαιτολογικού γραφείου) - Τροποποίηση με το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Γ1β/οι.67585 (Β 5027)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200655

       • Νόμος 52 2519 1997 165 Α

        Περιγραφή Μονάδες αδυνατίσματος - διαιτολογικές μονάδες

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100165

       • Νόμος 5,11,15, 239 4442 2016 230 Α

        Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο ΛΓ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4811/2021 (Α΄ 108) - Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

       • Νόμος 6,7,9 και 14 3844 2010 63 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100063

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1β/οικ.67585 2021 5027 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205027

        ΑΔΑ 9ΗΙΝ465ΦΥΟ-1Λ8

       • Νόμος 46 4272 2014 145 Α

        Περιγραφή Συστέγαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100145

       • Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.4943 2014 2308 Β

        Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202308

       • 1 Ταυτοποίηση χρήστη και είσοδος στο σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται με κωδικούς taxisnet και αποκτά πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα: notify business.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή γνωστοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει γνωστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business, προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

        Σημειώσεις Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

        Όχι Όχι


       • 3 Απόδοση μοναδικού αριθμού υποβολής από το σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

        Περιγραφή Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

        Σημειώσεις Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

        Όχι Όχι


       • 4 Κοινοποίηση γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενους φορείς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

        Όχι Όχι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Notify Business

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.