Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής στοιχείων κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικού καταλύματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση50962361-a5c6-48b2-a835-65c810016443 357446 Notification of the commencement of operation or change of details of a swimming pool within a tourist accommodation

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ενέργειες που πρέπει να προβεί ο φορέας εκμετάλλευσης κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικών επιχειρήσεων, πριν την έναρξη λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει την έκδοση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής. Οι κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων λειτουργούν νόμιμα μετά από την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε συνέχεια της γνωστοποίησης και κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ο φορέας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν:

α) τα στοιχεία για το φορέα δραστηριότητας του καταλύματος εντός του οποίου λειτουργεί η κολυμβητική δεξαμενή όπως και τα στοιχεία της υπεύθυνης -για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής- επιχείρησης, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα δραστηριότητας του καταλύματος,

β) η ακριβής τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος, ήτοι η διεύθυνση και οι γεωγραφικές συντεταγμένες,

γ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού καταλύματος

Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, ο φορέας υποχρεούται σε μέσω της πλατφόρμας σε γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής στοιχείων κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικού καταλύματος.

Σημειώσεις

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης εκδίδεται αποδεικτικό υποβολής, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται στην έδρα της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
    • 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής στοιχείων κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικού καταλύματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση γνωστοποίησης κολυμβητικής δεξαμενής είναι η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού καταλύματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας εκμετάλλευσης της κολυμβητικής δεξαμενής οφείλει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet και αποκτά πρόσβαση στο notify business.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 7888/2017 η κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την υποβολή γνωστοποίησης καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016. 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8382

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3766/2009. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3766/2009.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013 ή βεβαίωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013 ή βεβαίωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 4 Σχεδιάγραμμα της δεξαμενής υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα της δεξαμενής υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους TEE στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία: - προέλευση νερού τροφοδοσίας, - χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής, - ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος, - φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), -αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους, - περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων, - απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου), - έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις, - μέτρα ασφαλείας λουσμένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα, - ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουόμενους κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους TEE στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία: - προέλευση νερού τροφοδοσίας, - χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής, - ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος, - φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), -αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους, - περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων, - απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου), - έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις, - μέτρα ασφαλείας λουσμένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα, - ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουόμενους κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Π/443/1973 (Β΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (Β΄937) και την ΔΥΓ2/80825/2005 (Β΄120) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Π/443/1973 (Β΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (Β΄937) και την ΔΥΓ2/80825/2005 (Β΄120) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7888 2017 1654 Β

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201654

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη και είσοδος στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται με κωδικούς taxisnet και αποκτά πρόσβαση στο notify business (https://notifybusiness.gov.gr).

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος (notify business) στην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει μέσω του συστήματος αριθμό πρωτοκόλλου (Λήξη διαδικασίας για τον πολίτη).

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση δικαιολογητικών γνωστοποίησης σε αρμόδιες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να διαβιβάσει στις συναρμόδιες υπηρεσίες τον φάκελο. (Λήξη διαδικασίας για την υπηρεσία).

       Σημειώσεις Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.