Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηad31f0bf-770c-457c-b3e8-f725280d434a 310770

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 14

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη γνωστοποίηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, εντός τουριστικών λιμένων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υπ αριθ. 50116/20.05.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Παρατηρήσεις

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν:

• κερκίδες αθλητικών χώρων, γηπέδων και διαφόρων εκδηλώσεων, εκτός από αυτές που εντάσσονται στις διατάξεις ψυχαγωγίας (παράγραφος 5.2.10.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 13814-1) εγκαταστάσεις εργοταξίου,

• σκαλωσιές, • αφαιρούμενες γεωργικές κατασκευές,

• απλές διατάξεις ψυχαγωγίας που μπορούν να χρη- σιμοποιηθούν το πολύ από τρία παιδιά και οι οποίες λειτουργούν με κέρματα,

• νεροτσουλήθρες,

• καλοκαιρινές διαδρομές toboggan,

• εξοπλισμοί παιδικής χαράς,

• τοίχοι αναρρίχησης,

• φουσκωτά,

• τραμπολίνα,

• εξοπλισμοί πισίνας,

• πίστες αγώνων ταχύτητας για οχήματα κάρτινγκ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    • 52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να έχει προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης - Δικαιοσύνης - Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1885).

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8866

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Έγκριση εγκατάστασης. Έγκριση

       Έγκριση εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εξαιρούνται από την έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο. Προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για τις διατάξεις του παρόντος, νοείται αυτή που διαρκεί έως εξήντα (60) ημέρες, ενώ η εγκατάσταση στην ίδια θέση μπορεί να λάβει χώρα έως δύο (2) φορές κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8880

      • 2 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου). Άδεια δόμησης

       Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 4 Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του εξοπλισμού ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Κάτοψη

       Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του εξοπλισμού ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 2903

      • 5 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Ισχύει για τον εξοπλισμό της δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στο πεδίο σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης βάσει της οποίας οφείλει να φέρει τη σήμανση CE, αλλά για τον οποίο υπάρχει εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 5519), το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 5519), το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο χώρο και δεν ασκούνται προσωρινά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 7 Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη (Β’ 5519), οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας Μελέτη

       Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη (Β’ 5519), οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε υπαίθριο χώρο, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας και δεν ασκούνται προσωρινά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8412

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται προσωρινά σε στεγασμένο ή/και υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάστη (ΥΔΕ) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάστη (ΥΔΕ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Απαιτείται α) για υπερυψηλές κατασκευές μεμονωμένες ή εκτεταμένες, εντός οικιστικών περιοχών και υπερβαίνουν τα 45 μέτρα από το φυσικό έδαφος, β) για υπερυψηλές κατασκευές που βρίσκονται εκτός οικιστικών περιοχών και υπερβαίνουν τα μεν 30 μέτρα από το φυσικό έδαφος εάν πρόκειται για μεμονωμένες κατασκευές, τα δε 45 μέτρα από το φυσικό έδαφος αν δεν πρόκειται για εκτεταμένες κατασκευές. Πέραν των κατασκευών η ΥΠΑ γνωματεύει και για εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες γειτονικές σε αεροδρόμια προς διασφάλιση της αεροπλοΐας ως κάτωθι: α) Φώτα − φωτισμοί στην γειτνίαση αεροδρομίων, που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή δυσκολία στους αεροναυτιλόμενους σε σχέση με τα φωτεινά βοηθήματα του αεροδρομίου, που καθοδηγούν τους αεροναυτιλόμενους. β) Υπαίθριες εγκαταστάσεις Laser σε αποστάσεις 10km τουλάχιστον από αεροδρόμιο κατά τις κατευθύνσεις προσγείωσης των αεροσκαφών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8520

      • 12 Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται. Έγκριση

       Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8880

      • 13 Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 14 Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία της όλης εγκατάστασης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία της όλης εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 109-120 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν.4796/2021, (Α΄ 63) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 41 Ν.4872/2021 (Α΄ 247) - άρθρο 75 Ν. 4914/2022, (Α΄ 61).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 65006 2022 3364 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203364

      • Υπουργική Απόφαση 50116 2020 2065 Β

       Περιγραφή Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: υ.α. 112482/2022 (Β΄ 6004).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202065

      • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση γνωστοποίησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αποδεικτικού υποβολής Γνωστοποίησης       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση Γνωστοποίησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οικεία Υπηρεσία Περιβάλλοντος, στην αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη Υπηρεσία, που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις κατά νόμο ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.notifybusiness.gov.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.