Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e9a81a0-de27-465e-8eed-82fa5a23281d 314585

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ώρα

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  57 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η δήλωση υποβάλλεται μία φορά στο έτος που υπάρχει τέτοια υποχρέωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν προβλέπεται η αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου κάθε έτους.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ

       Επίσημος τίτλος

       Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,,


       • 1 Φορολογικές Προϋπόθεση είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας να είναι υποκείμενο σε δήλωση Ε9.

        Σύνδεσμος https://www.aade.gr

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 23 3427 2005 312 Α

        Περιγραφή Δήλωση στοιχείων ακινήτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100312

       • Νόμος 6 4223 2013 287 Α

        Περιγραφή Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100287

       • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1232 2018

        Περιγραφή Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%91%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-4%CE%9A5?inline=true

        ΑΔΑ Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5

       • Νόμος 76 4764 2020 256 Α

        Περιγραφή Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

       • Νόμος 56 4758 2020 242 Α

        Περιγραφή Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων γαι τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47,48 και 49 του ν.4646/2019-Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4652/2020.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100242

       • Νόμος 46 4701 2020 128 Α

        Περιγραφή Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47,48 και 49 του ν.4646/2019.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100128

       • Νόμος 14 παράγραφος 2 4652 2020 9 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100009

       • Νόμος 49 4646 2019 201 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του ν.3427/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100201

       • Νόμος 73 4607 2019 65 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

       • Απόφαση ΠΟΛ.1052 2014 389 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%97-%CE%A3%CE%A55?inline=true

        ΑΔΑ ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5

       • Απόφαση ΠΟΛ.1184 2014 2074 Β

        Περιγραφή Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%977%CE%A1%CE%97-9%CE%94%CE%A9?inline=true

        ΑΔΑ ΩΗ7ΡΗ-9ΔΩ

       • Απόφαση ΠΟΛ.1200 2014 2444 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A0%CE%9C%CE%97-%CE%A82%CE%A9?inline=true

        ΑΔΑ 6ΠΠΜΗ-Ψ2Ω

       • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1237 2014

        Περιγραφή Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A79%CE%92%CE%97-00%CE%9B?inline=true

        ΑΔΑ ΩΧ9ΒΗ-00Λ

       • 1 Είσοδος στον δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι΄αυτό, εισέρχεται στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

        Όχι Όχι


       • 2 Πολίτες / Ακίνητα Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο "Πολίτες" το πεδίο "Ακίνητα" και στη συνέχεια επιλέγει την εφαρμογή "Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ".

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου στην εφαρμογή εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 3 Είσοδος στην εφαρμογή Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ        Περιγραφή Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση γίνονται οι εξής κινήσεις: 1. Αναγραφή των προσωπικών του κωδικών του TAXIS 2. Επιλογή "Σύνδεση" 3. Επιλογή "Εισοδος" και ανοίγει η σελίδα "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου"

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου στην εφαρμογή εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 4 Επιλογή του Έτους δήλωσης Ε9

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το έτος στο οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, από το αριστερό μέρος της οθόνης.

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 5 Δημιουργία δήλωσης Ε9

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Ο χρήστης από την ενότητα "Διαθέσιμες ενέργειες" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης επιλέγει το πεδίο "Δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων"

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 6 Καταγραφή ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Ανάλογα με την επιλογή "εισαγωγή κτίσματος/οικοπέδου" ή " εισαγωγή γηπέδου", κατά περίπτωση, εμφανίζεται η οικεία οθόνη για την καταχώρηση του ακινήτου. Επιλέγεται κατ αρχάς η αιτία απόκτησης και στη συνέχεια συμπληρώνονται στα πεδία της οθόνης τα στοιχεία του ακινήτου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της φορολογικής αρχής.

        Σημειώσεις Κάθε ακίνητο καταχωρείται ξεχωριστά. Συνεπώς, ο αναγραφόμενος χρόνος αφορά μία εισαγωγή ακινήτου. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων παρέχονται στην ΠΟΛ 1237/2014 εγκύκλιο. Ο φορολογούμενος εάν επιθυμεί μπορεί να αναγράψει σε ελεύθερο κείμενο οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει η Φορολογική Διοίκηση. Για την καταχώρηση των σημειώσεων επιλέγει από την ενότητα Γενικά που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης την επιλογή «Σημειώσεις φορολογουμένου» Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος για την καταγραφή του κάθε ακινήτου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό, τη δεξιότητα του φορολογούμενου, καθώς και τη δυσκολία εντοπισμού του ακινήτου είτε στους χάρτες του Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, είτε στα περιγραφικά στοιχεία των γηπέδων, όπως αυτά αναγραφονται στον προεπιλεγμένο κατάλογο της εφαρμογής.

        Όχι Όχι


       • 7 Ολοκλήρωση εισαγωγής κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του κτίσματος οικοπέδου ή γηπέδου.

        Σημειώσεις Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση εισαγωγής ακινήτου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται κόκκινο μήνυμα που υποδεικνύει το λάθος. Εμφανίζονται και προειδοποιητικά πορτοκαλί μηνύματα τα οποία ο φορολογούμενος εαν δεν συμφωνεί με αυτά μπορεί να παρακάμψει επιλέγοντας εκ νέου την επιλογή "Ολοκλήρωση εισαγωγής κτίσματος, οικοπέδου ή γηπέδου" Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 8 Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9/Προεπισκόπηση Περιουσιακής Κατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Επιλέγεται η "οριστική υποβολή δήλωσης Ε9 από το αριστερό μέρος της οθόνης και ερωτάται ο φορολογούμενος αν επιθυμεί να δει την περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμεί, ελέγχει την περιουσιακή του κατάσταση.

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό, τη δεξιότητα του φορολογούμενου καθώς και το πλήθος των ακινήτων που υπάρχουν στην περιουσιακή του κατάσταση.

        Όχι Όχι


       • 9 Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα ορθά "πατώντας" την επιλογή "Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης γίνεται οριστική υποβολή της δήλωσης.

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 10 Μεταφορά δήλωσης Ε9 σε επόμενο έτος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή με το οποίο ερωτάται ο φορολογούμενος εάν επιθυμεί να μεταφερθεί η δήλωση αυτή και στο επόμενο έτος. Εφόσον επιθυμεί τη μεταφορά, επιλέγει το "ναι".

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 11 Υποβολή δήλωσης Ε9 εκ μεταφοράς στο επόμενο έτος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Εφόσον ο φορολογούμενος επέλεξε να μεταφερθεί η δήλωση στο επόμενο έτος, μεταβαίνει σε αυτό, στο οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί καρτέλα με «Υποβολή Δήλωσης Ε9», η οποία περιέχει τα ακίνητα που είχαν δηλωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία των ακινήτων από την επιλογή «Προεπισκόπιση περιουσιακής κατάστασης για το έτος _______ , όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα από τη δήλωση (σε αρχείο .xls)» και μετά τον έλεγχο αυτής, την υποβάλλει οριστικά.

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 12 Εκτύπωση δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf το οποίο εμφανίζεται στην ενότητα «Εκτυπώσεις» αριστερά, το οποίο ο φορολογούμενος μπορεί αν επιθυμεί να το εκτυπώσει ή να το αποθηκεύσει. Το ψηφιακό αυτό αρχείο περιέχει τη δήλωση που έχει υποβάλει και το αποδεικτικό υποβολής της.

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

        Όχι Όχι


       • 13 Έξοδος από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


        Περιγραφή Μετά την υποβολή των δηλώσεων Ε9 ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο "εξοδος", που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

        Όχι Ναι


       • ΔΗΛΩΣΗ Ε9/ΕΝΦΙΑ
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.