Δήλωση δωρεάς οργάνων / ιστών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22cd6fd5-b7ed-49ea-b33e-5acfda521ff8 251271

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  1.9
  -
  4.4

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση κάρτας δότη οργάνων και ιστών μέσω της εγγραφής στο μητρώο δωρεάς οργάνων και ιστών που τηρείται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Παρόλο που η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εφαρμογή αφορά στη χορήγηση κάρτας δότη μέσω της εγγραφής στο μητρώο δωρεάς οργάνων και ιστών του ΕΟΜ, εντούτοις, η σχετική νομοθεσία επί του θέματος προβλέπει και διαδικασία έγγραφης αντίθεσης του πολίτη στη δωρεά οργάνων και ιστών που αποτυπώνεται είτε με την εγγραφή στο μητρώο αρνητών δωρεάς ιστών και οργάνων που τηρείται στον ΕΟΜ είτε με τη διαγραφή από το μητρώο δωρητών/ ή αρνητών δωρεάς οργάνων και ιστών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η δωρεά οργάνων και ιστών, που ο δωρητής έχει δηλώσει οτι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει χώρα μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειάς του. Σε περίπτωση που ο ενήλικος πολίτης επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και δεν είναι ενταγμένος στο εθνικό μητρώο δωρητών ή μητρώο αρνητών οργάνων και ιστών, η απόφαση για μεταμόσχευση πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών

  Σημειώσεις

  H δήλωση εγγραφής στο εθνικό μητρώο δωρητών οργάνων και ιστών υποβάλλεται σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο που φέρει τον τίτλο "Δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών".

  Η δήλωση εγγραφής κατατίθεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή ψηφιακά στον ΕΟΜ, η οποία περιέχει το έντυπο της δήλωσης δωρεάς οργάνων.

  Επίσης υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.eom.gr και ακολούθως χρήση κωδικών taxisnet σε περίπτωση που η κατάθεση δωρεάς οργάνων και ιστών κατατίθεται ψηφιακά (μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, ΑΜΚΑ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση κάρτας δότη οργάνων και ιστών Δήλωση δωρεάς οργάνων / ιστών

       Επίσημος τίτλος

       Δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Εθνικό Μητρώο Αρνητών Δωρεάς Οργάνων
       Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ηλικιακές O πολίτης να είναι ενήλικoς.


        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Επιθυμία του πολίτη για δωρεά οργάνων και ιστών


        Όχι Όχι

       • 1 Το κόστος υπολογίζεται για αποστολή φακέλου 20 γραμμαρίων Tροπος αποστολής: α) Απλό ή συστημένο β) A προτεραιότητα (αφιξη σε 1 ημέρα), Β προτεραιότητα (άφιξη σε 3 ημέρες) 1.90 € - 4.40 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση Γ2γ/ΓΠ/76110 2018 4695 Β

        Περιγραφή Καθορισμός και εξειδίκευση του τρόπου και των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204695

       • Υπουργική Απόφαση Γ2γ/ΓΠ/31442 2019 2274 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση/συμπλήρωση της αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/76110/2018 ΥΑ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202274

        ΑΔΑ 6ΗΒΩ465ΦΥΟ-ΙΦΖ

       • 1 Yποβολή δήλωσης δωρεάς οργάνων/ ιστών από τον πολίτη


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε ταχυδρομικά είτε ψηφιακά. Eπιπλέον η προμήθεια και συμπλήρωση της αίτησης καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται και στα ΚΕΠ ενώ στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πολίτης αποστέλλει ταχυδρομικά στον ΕΟΜ την αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 2 Εγγραφή στο Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εγγραφή του πολίτη απο τον ΕΟΜ στο Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή της κάρτας δότη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή της κάρτας δότη στον πολίτη απο τον ΕΟΜ.

        Σημειώσεις Η παραλαβή της κάρτας απο τον πολίτη γίνεται είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στον ΕΟΜ.

        Όχι Ναι


       • Δήλωση δωρεάς οργάνων / ιστών Πρόσβαση μέσω gov.gr       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.