Δήλωση εξόδων και εσόδων των υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση72d3e20d-9a8a-4381-906f-db34d6eca098 723209

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δήλωση εξόδων και εσόδων των υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 μήνες

Παρατηρήσεις

Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων. Δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι τα ποσά που δαπανούν για την προετοιμασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς, που αποτιμώνται σε χρήμα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

Σημειώσεις

Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε αναπληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών.

Αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του περιφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, καθ` υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία του. Συνδυασμοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγγελία στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων , για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβάλουν την προβλεπόμενη αναλυτική κατάσταση Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.

Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

      Επίσημος τίτλος

      Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Συνδυασμοί με την εκκίνηση της συμμετοχής τους στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές αντίστοιχα. Το ίδιο και οι υπόχρεοι υποψήφιοι, μετά την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3870 2010 138 Α

       Περιγραφή Άρθρα 1 έως 12

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100138

      • 1 Έναρξη της ειδικής δίμηνης προβλεπόμενης προεκλογικής περιόδου


       Περιγραφή Δίμηνη προεκλογική περίοδος

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων του Συνδυασμού, Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων των Υποψηφίων στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους, υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.