Δελτίο μετακίνησης ΑΜΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd20d8055-0fc9-48f4-a620-2f2c00057ba2 285594

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση δελτίων (κουπονιών) για τη δωρεάν ή/και με μειωμένο κόμιστρο (50%) μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), εφόσον αυτοί διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.


Η δωρεάν μετακίνηση εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. του Ο.Α.Σ.Α, παρέχεται, σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (πλην των εξαιρέσεων) που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 96327/19-10-2022 ΚΥΑ (Β΄ 5411), με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας, παρέχεται με τη χορήγηση κουπονιού ετήσιας διάρκειας, από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΚΕΠ. Όσοι είναι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα αστικής συγκοινωνίας, είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι μετακίνησης με έκπτωση 50%, σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας. Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται κουπόνι δωρεάν μετακίνησης, συμπληρώνεται χειρόγραφα σε αυτό από τον υπάλληλο, η ένδειξη -Παρέχεται έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ-.

Όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια, δικαιούνται μόνο δελτίο μετακίνησης με έκπτωση 50% για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ . Για το σκοπό αυτό χορηγείται ειδικό κουπόνι (χρώματος καφέ) από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΚΕΠ. Δελτίο χρώματος καφέ προμηθεύονται επίσης και οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), συμπληρωματικά με την προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα μετακίνησης, προκειμένου να λάβουν την έκπτωση 50% για τις εκτός ορίων της Περιφέρειάς τους μετακινήσεις με υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η ημερομηνία έναρξης χορήγησης των Δελτίων για το έτος 2023 ορίζεται η 23/01/2023 και λήξης η 31/10/2023. Το δελτίο χορηγείται με διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2023.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στο ΚΕΠ, το έντυπο συμπληρώνεται και πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δωρεάν ή μειωμένο κουπόνι μετακίνησης για τα Άτομα με Αναπηρίες έτους 2023

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εισοδηματικές Δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης παρέχεται σε όσους το ετήσιο συνολικό δηλωθέν εισόδημα δεν υπερβαίνει: 1. Τις 23.000 € για ατομικό εισόδημα 2. Τις 29.000 € για οικογενειακό εισόδημα. Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.600 € για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος πέραν του δικαιούχου εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, δεν συνυπολογίζονται. Όσοι υπερβαίνουν τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια, αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχτηκαν από τον ΟΠΕΚΑ, εχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισητήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας αλλά μόνο για τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση. Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης ή με έκπτωση 50% έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα σε μια από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Οι πολίτες τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης ή με μειωμένο εισητήριο 50%, εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος.

       Όχι Όχι

      • 4 Αναπηρίας Δικαιούχοι δωρεάν κάρτας μετακίνησης για τους συνοδούς τους είναι όσοι λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, στα πλαίσια των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Σοβαρής και Βαριάς νοητικής υστέρησης. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Για ΑΜΕΑ υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα.

       Ναι Ναι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγραφή του όρου "παθολογοανατομικό ποσοστό" δεν αφορά τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 3 Βεβαίωση λήψης οικονομικής ενίσχυσης ΑΜΕΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση λήψης οικονομικής ενίσχυσης ΑΜΕΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-pronoiakon-epidomaton-kai-koinonikes-alleleggues-opeka/bebaiose-khoregeses-oikonomikes-eniskhuses-se-atoma-me-baria-anaperia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Όσοι λαμβάνουν επίδομα βαριάς αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής καθώς και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης από τον δικαιούχο. Η διαδικασία αυτή παρέχεται από το gov.gr (https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-pronoiakon-epidomaton-kai-koinonikes-alleleggues-opeka/bebaiose-khoregeses-oikonomikes-eniskhuses-se-atoma-me-baria-anaperia) και επίσης μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Οικονομικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 4 Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ασφαλιστικού φορέα) από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% και άνω. Απόφαση

       Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ασφαλιστικού φορέα) από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% και άνω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ αόριστον, μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/1998.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές, Πιστοποίησης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1127

      • 5 Ιατρική βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα Βεβαίωση

       Ιατρική βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ugeias/ugeias/pistopoietiko-noseleias-e-exetases-se-exoterika-iatreia-enelikon

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. (με νόμιμη διαμονή) που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα. Η βεβαίωση νοσηλείας μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης μονίμου διαμονής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης μονίμου διαμονής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει επίσης να δηλώνεται από τον δικαιούχο η μη παραλαβή άλλου Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται φωτογραφίες μόνο σε περίπτωση αρχικής χορήγησης δελτίου, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή μη επαρκούς χώρου για θεώρηση. Η μία φωτογραφία επικολλάται στο δελτίο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, εκ των οποίων η μία επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8298

      • 8 Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια δωρεάν δελτίου μετακίνησης για τα αστικά μέσα συγκοινωνίας, αλλά μόνο για τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 9 Βεβαίωση από αστυνομική Αρχή για την απώλεια του δελτίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση από αστυνομική Αρχή για την απώλεια του δελτίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση απώλειας επαναχορηγείται δελτίο μετακίνησης με βεβαίωση από Αστυνομική Αρχή μόνο για απώλεια την πρώτη φορά. Σε περίπτωση απώλειας 2η φορά δεν επαναχορηγείται δελτίο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση ποσού προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ποσού προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα εισοδηματικά όρια λόγω λήψης προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ και προκειμένου τα ποσά αυτά να αφαιρεθούν από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, θα χρειαστεί να προσκομίσουν βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ, η οποία θα χορηγείται κατόπιν αίτησής τους, από τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου της μόνιμης διαμονής τους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 9703

      • 11 Αποδεικτικό νόμιμης διαμονής ή σχετικό δελτίο ασύλου. Άδεια διαμονής

       Αποδεικτικό νόμιμης διαμονής ή σχετικό δελτίο ασύλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Άτομα με Αναπηρίες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α) θα χρειαστεί να επιδείξουν κατά περίπτωση το διαβατήριο με το αποδεικτικό νόμιμης διαμονής ή σχετικό δελτίο ασύλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 12 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Εγκύκλιος 253 2022

       Περιγραφή Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%932%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-82%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ 6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ-82Λ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 96327/14-10-2022 2022 5411 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για το έτος 2023 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205411

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/05 2005 410 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/ 11.7.2002 (ΦΕΚ 906/Β΄/17.7.2002) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20020200906), με την οποία καθορίστηκαν διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200410

      • 1 Έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών από τον υπάλληλο του ΚΕΠ ή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενοτήτας.

       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 3 Ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δελτίου μετακίνησης ή δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 4 Καταχώριση και πρωτοκόλληση της αίτησης από τον υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του δικαιούχου, πρωτοκολλεί την αίτηση και την εκτυπώνει προς έλεγχο από τον πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση και θεώρηση του δελτίου μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης, ο υπάλληλος συμπληρώνει στο κουπόνι τη διάρκεια ισχύος (από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2023), ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου, αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής, ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς (στην περίπτωση δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ δεν αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, αλλά η φράση «Δικαιούχος Προνοιακού Επιδόματος αναπηρίας»), διεύθυνση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου. Στην πίσω πλευρά αναγράφει ιδιοχείρως ή εντύπως και σφραγίζει τη φράση «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ». Σε περίπτωση ανανέωσης, ο υπάλληλος συμπληρώνει τη διάρκεια ισχύος για το τρέχον έτος (από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2023) στο σχετικό πλαίσιο και εναποθέτει σφραγίδα και υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση της λίστας των χορηγούμενων δελτίων μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ενημερώνει τη λίστα που τηρεί υποχρεωτικά η Υπηρεσία με τα στοιχεία των δικαιούχων των κουπονιών που χορηγεί.

       Σημειώσεις Η λίστα με τα στοιχεία των δικαιούχων αποστέλλεται απο το ΚΕΠ στην αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση του δελτίου μετακίνησης και του αποδεικτικού συναλλαγής στον δικαιούχο


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Ο δικαιούχος ΑΜΕΑ παραλαμβάνει το κουπόνι και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.