Δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3c3e79a1-b327-4d04-9bfd-fa867b63c346 337913

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ενημέρωση πρόθεσης σύνταξης σχεδίου ΚΥΑ από το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ και αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) περί εισήγησης για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κοινή Απόφαση έγκρισης δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Να έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οι γνωμοδοτήσεις να είναι θετικές.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτημα προς Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) για αποστολή εισήγησης για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ (αφορά τις κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης, τη γενική διάταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων, το επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης και συνοπτική περιγραφή του έργου). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αίτημα προς Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) για αποστολή εισήγησης για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ (αφορά τις κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης, τη γενική διάταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων, το επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης και συνοπτική περιγραφή του έργου).


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 732031 - Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τουριστικής εγκατάστασης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 282682 - Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικής εγκατάστασης και έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 29 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • Νόμος 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 7 ν.4506/2017 (Α΄191) - άρθρα 29-31 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρα 34,45,54,60 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 13 ν.4585/2018 (Α΄216) - άρθρο 2 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (Β΄ 4520) - άρθρο 65 ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 227 - ν. 4610/2019 (Α΄70) - άρθρο 12 ν.4612/2019 (Α΄77) - άρθρο 19 ν.4613/2019 (Α΄78) - άρθρο 15 ν. 4618/2019 (Α΄89) - άρθρο 119 ν.4623/2019 (Α΄134) - άρθρα 51,56-60 ν. 4643/2019 (Α΄193) - άρθρο 69 ν. 4647/2019 (Α΄204) - άρθρο 108 ν.4674/2020 (Α΄53) - άρθρο 49 ν.4676 (Α΄67) - άρθρα 89,99-100 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρα 25,51 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 37 ν.4715/2020 (Α΄149) - άρθρα 46-85,117-118,121-123,138,146 ν.4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 145 ν.4764/2020 (Α΄256) - 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) - άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β΄1843) - άρθρο 17 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 46 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 59 ν. 4812/2021 (Α΄110) - άρθρα 119-120,122,126 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 76 ν.4843/221 (Α΄193) - άρθρο 97,102 ν. 4849/2021 (Α΄207) - άρθρο 27 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρο 1 ΥΑ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/2021 (Β΄1851) - άρθρο 1 ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/2021 (Β΄3832) - άρθρα 88-91 ν.4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 155-160,172 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρα 42,55 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 108 ν.5007/2022 (Α΄241) - άρθρο 4 ν.5015/2023 (Α΄20) - άρθρο 70 ν.5036/2023 (Α΄77) - άρθρα 130, 230, 237, 239, 252 ν.5037/2023, (Α 78) - άρθρο 1 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (Β΄1028) - άρθρο 7 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 19 ν.4302/2014 - άρθρο 35 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 41 ν.4308/2014 (Α΄251) - άρθρο 23 ν. 4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 2 ν. 4336/2015 (Α΄94) - άρθρα 31,50 ν.4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 377 ν.4412/2016 (Α΄147) - άρθρα 31,42-46 ν.4442/206 (Α΄230) - άρθρο 138 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 39 ν.4531/2018 (Α΄62) - άρθρο 30-33,51,63,67,96 ν.4582/2018 (Α΄208) - άρθρο 20 ν.4638/2019 (Α΄181) - άρθρα 34,48-49 ν.4688/2020 (Α΄101) - άρθρα 36,38 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρα 18-19 ν.4796/2021 (Α΄63) - άρθρο 23 ν.4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 26 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρα 32-33,49-51 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 110 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 48 ν.4948/2022 (Α΄125) - άρθρο 56 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρα 104-107 ν. 4982/2022 (Α΄195) - άρθρο 75 ν. 5036/2023 (Α΄77) - άρθρα 31,39 ν.5039/2023 (Α΄83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 4178 2013 174 Α

       Περιγραφή Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 27 ν.4210/2013 (Α΄254) - ΥΑ οικ. 297/7.1.2014 (Β΄39) - άρθρο 10 ν. 4237/2014 (Α΄36) - άρθρο 55 ν. 4238/2014 (Α΄38) - άρθρο 46 ν. 4250/2014 (Α΄74) - άρθρο 22 ν.4258/2014 (Α΄94) - άρθρο 26 ν. 4272/2014 (Α΄145) - άρθρο 7 ν. 4275/2014 (Α΄149) - άρθρα 28,54-56 ,58 ν. 4280/2014 (Α΄159) - άρθρο 17 ν. 4296/2014 (Α΄214) - άρθρο 30 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 84 ν. 4307/2014 (Α΄246) - άρθρα 5,10,34,60 ν.4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 5 ν. 4464/2017 (Α΄46) - άρθρα 80,125 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 49 ν. 4508/2017 (Α΄200) - άρθρο 18 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρο 119 ν.4622/2019 (Α΄133) - άρθρο 33 ν. 4715/2020 (Α΄146) - άρθρο 131 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 243 ν. 4782/2021 (Α΄36) - άρθρο 18 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 123 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 61 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 108 ν. 5007/2022 (Α΄241) - άρθρο 90 ν. 5039/2023 (Α΄81)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100174

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 49,51 ν. 4030/2011 (Α΄249) - άρθρο 7 ν. 4038/2012 (Α΄14) - άρθρα 47,50,54-55 ν. 4042/2012 (Α΄24) - άρθρο 27 ν.4061/2012 (Α΄66) - άρθρα 29-30,39 ν.4067/2012 (Α΄79) - άρθρο 3 ν. 4092/2012 (Α΄220) - άρθρο 14 5.12.2012ΠΝΠ (Α΄237) - άρθρο 33, ν.4111/2013 (Α΄18) - άρθρο 2 ν. 4117/2013 (Α΄29) - άρθρο 35, ν.4144/2013 (Α΄88) - άρθρο 4 ν.4156/2013 (Α΄122) - άρθρο 221 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 41 ν. 4456/2017 (Α΄24) - άρθρο 26 ν. 4519/2018 (Α΄25) ΥΑ οικ.5688/2018 (Β΄988) - - άρθρο 12,15 ν. 4635/2019 (Α΄167) - άρθρα 1-5,7-9,130 ν. 4685/2020 - άρθρο 22 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 116 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 50,75 ν. 4843/2021 (Α΄193) - άρθρα 18,45 ν. 4936/2022 (Α΄105) άρθρο 163 ν.4951/2022 (Α΄129) - αρθρα 3,5-7,9 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 180, 186 ν. 5037/2023 (Α΄78)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 8,9,12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 17 ν.4276/2014 (Α΄155) - άρθρο 35 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 63 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 91 ν. 4914/2022 (Α΄61) Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 70 ν.4582/2018 (Α΄ 208) - άρθρο 35 ν. 4759/2020 (Α΄ 245) - άρθρο 36 ν.4875/2021 (Α΄250) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 5039/2023 (Α΄ 83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Νόμος 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 11 ν. 3010/2002 (Α΄91) - άρθρο 15 ν. 3044/2002 (Α΄197) - άρθρο 32, ν. 3127/2003 (Α΄67) - άρθρο 33, ν. 3153/2003 (Α΄153) - άρθρο 13 ν. 3851/2010 (Α΄85) - άρθρο 113 ν. 3978/2011 (Α΄137) - άρθρο 17 ν. 3986/2011 (Α΄152) - άρθρο 34 ν. 4014/2011 (Α΄209) - άρθρο 214 ν. 4072/2012 (A 86) - άρθρα 49,61 ν. 4150/2013 (Α΄102) - άρθρο 31 ν. 4223/2013 (Α΄287) - άρθρο 41 ν. 4256/2014 (Α΄92) - άρθρο 11 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 27 ν. 4321/2015 (Α΄32) - άρθρο 62 ν. 4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 27 ν. 4484/2017 (Α΄110) - άρθρο 91 ν. 4504/2017 (Α΄184) - άρθρο 32 ν. 4538/2018 (Α΄85) - άρθρο 67 ν. 4554/2018 (Α΄130) - άρθρα 23-34,36-37,39-40 ν. 4607/2019 (Α΄65) - άρθρα 14,53,55-56 ν. 4676/2020 (Α΄67) - άρθρο 42-45 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 21 ν. 4690/2020 (Α΄104) - άρθρο 84 ν.4706/2020 (Α΄136) - άρθρο 28-29 ν. 4770/2021 (Α΄15) - άρθρο 15 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρα 55-56 ν. 4797/2021 (Α΄66) - άρθρο 41 ν. 4801/2021 (Α΄83) - άρθρο 71 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 110 ν. 4850/2021 (Α΄208) - άρθρο 67 ν. 4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 62 ν. 4876 (Α΄251) - άρθρο 76 ν. 4916/2022 (Α΄65) - άρθρο 75 ν. 4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 78,131 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 303 ν. 5020/2023 (Α΄29)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 998 1979 289 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: - άρθρο 18 ν. 1734/1987 (Α΄189) - άρθρο 38 ν.1845/1989 (Α΄102) - άρθρα 25-26 ν. 2040/1992 (Α΄70) - άρθρο 29, ν. 2081/1992 (Α΄154) - άρθρο 46 ν. 2145/1993 (Α΄ 88) - άρθρο 59,62 ν. 2637/1998 (Α΄ 200) - άρθρο 28 ν. 2664/1998 (Α΄275) - άρθρο 40 ν. 3105/2003 (Α΄29) - άρθρο 35 ν.3147/2003 (Α΄135) - άρθρα 1, 23 ν. 3208/2003 (Α΄303) - άρθρο 36 ν. 3698/2008 (Α΄198) - άρθρο 25 ν. 3889/2010 (Α΄182) - άρθρο 37 ν. 4061/2012 - άρθρα 32-33,35-38,40-42,53 ν. 4280/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 12,35 ν. 4315/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 32 ν. 4342/2015 (Α΄143) - άρθρο 24 ν. 4351/2015 (Α΄164) - άρθρο 57 ν. 4384/2016 (Α΄78) - άρθρο 154 ν. 4389/2016 (Α΄ 94) - άρθρα 50,56,57 ν. 4423/2016 - άρθρο 2-4 ν. 4467/2017 - άρθρο 140 ν. 4483/2017 (Α΄107) - άρθρο 15,17-18, ν. 4519/2018 (Α΄25) - άρθρο 44 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 78, ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 48,102,130 ν.4685/2020 (Α΄ 92) - άρθρο 31 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 53 ν. 4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 14, ν.4711/2020 (Α΄145) - άρθρο 126,146 ν. 4759 (Α΄245) - άρθρα 111,148-151 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 110 ν. 4821 (Α΄134) - άρθρο 2,4,6 ΠΝΠ 13.08.2021 (Α΄143) - άρθρο 34 ν. 4872 - άρθρο 74 ν. 4873 (Α΄196) - Άρθρο 76 ν. 4876/2021 (Α΄251) - άρθρο 93 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 49 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρο 25,49, 177 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 74 ν. 4986/2022 (Α΄204) - άρθρα 189, 214-215 ν. 5037/2023 (Α΄78) - άρθρα 44, 115 ν. 5039/2023 (Α 81)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100127

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1506 2018 356 Β

       Περιγραφή Κέντρα θαλασσοθεραπείας, διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας μέσω ΚΕΠ κλπ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 13250/2020 (Β΄3851)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200356

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 23908 1991 208 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 11280/2006 (Β΄1444) - άρθρο 1 ν.4254/2014 (Α΄85)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200208

      • Υπουργική Απόφαση 2704 2018 603 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές ανέγερσης κλπ Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού -Χορήγηση Ε.Σ.Λ. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 1243/2020 (Β΄438)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200603

      • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 19102/2016 (Β 3387) - ΥΑ 21654/2017 (Β΄4242) - ΥΑ 17352/2018 (Β 4822) - ΥΑ 1142/2021 (Β 365)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

      • Υπουργική Απόφαση 21527 2014 2905 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 17723/2020 (Β΄5180)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202905

      • Υπουργική Απόφαση 8928 2012 1909 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 19325/2020 (Β΄ 5710)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201909

      • Υπουργική Απόφαση 177 2012 319 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών, όρων & προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 9347/2014 (Β΄1013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200319

      • 1 Αποστολή - Παραλαβή σχετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας της διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) την εισήγησή της με έγγραφο ή mail σχετικά με τη σύνταξη του σχεδίου Κοινής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη σχεδίου Κοινής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) συντάσσει το σχέδιο Κοινής Απόφασης, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή σχεδίου Κοινής Απόφασης από το Υπουργείο Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο Κοινής Απόφασης αρμοδίων οργάνων υπογράφεται από τον χειριστή, τον τμηματάρχη, τον διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση υπογεγραμμένου σχεδίου Κοινής Απόφασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το υπογεγραμμένο σχέδιο Κοινής Απόφασης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να υπογραφεί αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή υπογεγραμμένου σχεδίου Κοινής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστροφή υπογεγραμμένου σχεδίου Κοινής Απόφασης από το Υπουργείο Περιβάλλονοτς και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και ενσωμάτωση τυχόν συμπληρώσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση και ανάρτηση στη διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση Κοινής Απόφασης και ανάρτηση στη διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.