Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικής εγκατάστασης και έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηba28d2f6-e820-40f4-a564-d0c1feb11e77 282682

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συγκεκριμένα την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου για τουριστική εγκατάσταση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έναρξη διαδικασίας συλλογής γνωμοδοτήσεων

Σημειώσεις

Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει έγγραφο στους αρμόδιους φορείς και γνωστοποιεί την έναρξη της διαδικασίας συλλογής των Γνωμοδοτήσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Υπόδειξη για συμπλήρωση του φακέλουΆλλο

    Υποδεικνύονται οι ελλείψεις του φακέλου και ζητείται η συμπλήρωσή του με τα κατάλληλα δικαιολογητικά

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωμοδότηση ΕΥΠΑΤΕ Έγκριση Καταλληλότητας

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικής εγκατάστασης και έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Να έχει διαβιβαστεί ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ΕΥΠΑΤΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Να έχει αναρτηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).

       Σύνδεσμος https://eprm.ypen.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενημερωμένη ως προς τυχόν θέματα, που εξετάστηκαν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μετά τη διαβίβαση του φακέλου από την ΕΥΠΑΤΕ Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενημερωμένη ως προς τυχόν θέματα, που εξετάστηκαν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μετά τη διαβίβαση του φακέλου από την ΕΥΠΑΤΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές

       Όχι 5768

      • 2 Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου, ίδιο με αυτό που διαβιβάστηκε από την ΕΥΠΑΤΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή Επικαιροποιημένο (ενημερωμένο) Τοπογραφικό Διάγραμμα ως προς τυχόν θέματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου, ίδιο με αυτό που διαβιβάστηκε από την ΕΥΠΑΤΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή Επικαιροποιημένο (ενημερωμένο) Τοπογραφικό Διάγραμμα ως προς τυχόν θέματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετιζόμενες διαδικασίες: 732031-Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τουριστικής εγκατάστασης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νόμος 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 26 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 55 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 42 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 116 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 82 ν. 4975/2022 (Α΄187)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • Υπουργική Απόφαση 1958 2012 21 Β

       Περιγραφή Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 (Β΄ 2471) - υ.α. 15277/23.03.2012 (Β΄1077) - υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 (Β΄841) - υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23.06.2022 (Β΄3636)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200021

      • Προεδρικό Διάταγμα 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: άρθρο 42 ν.4582/2018 (Α΄208)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100127

      • Νόμος 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 7 ν.4506/2017 (Α΄191) - άρθρα 29-31 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρα 34,45,54,60 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 13 ν.4585/2018 (Α΄216) - άρθρο 2 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (Β΄ 4520) - άρθρο 65 ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 227 - ν. 4610/2019 (Α΄70) - άρθρο 12 ν.4612/2019 (Α΄77) - άρθρο 19 ν.4613/2019 (Α΄78) - άρθρο 15 ν. 4618/2019 (Α΄89) - άρθρο 119 ν.4623/2019 (Α΄134) - άρθρα 51,56-60 ν. 4643/2019 (Α΄193) - άρθρο 69 ν. 4647/2019 (Α΄204) - άρθρο 108 ν.4674/2020 (Α΄53) - άρθρο 49 ν.4676 (Α΄67) - άρθρα 89,99-100 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρα 25,51 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 37 ν.4715/2020 (Α΄149) - άρθρα 46-85,117-118,121-123,138,146 ν.4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 145 ν.4764/2020 (Α΄256) - 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) - άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β΄1843) - άρθρο 17 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 46 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 59 ν. 4812/2021 (Α΄110) - άρθρα 119-120,122,126 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 76 ν.4843/221 (Α΄193) - άρθρο 97,102 ν. 4849/2021 (Α΄207) - άρθρο 27 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρο 1 ΥΑ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/2021 (Β΄1851) - άρθρο 1 ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/2021 (Β΄3832) - άρθρα 88-91 ν.4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 155-160,172 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρα 42,55 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 1 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (Β΄1028) - άρθρο 7 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 19102/2016 (Β 3387) - ΥΑ 21654/2017 (Β΄4242) - ΥΑ 17352/2018 (Β 4822) - ΥΑ 1142/2021 (Β 365)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

      • Νόμος 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 19 ν.4302/2014 - άρθρο 35 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 41 ν.4308/2014 (Α΄251) - άρθρο 23 ν. 4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 2 ν. 4336/2015 (Α΄94) - άρθρα 31,50 ν.4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 377 ν.4412/2016 (Α΄147) - άρθρα 31,42-46 ν.4442/206 (Α΄230) - άρθρο 138 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 39 ν.4531/2018 (Α΄62) - άρθρο 30-33,51,63,67,96 ν.4582/2018 (Α΄208) - άρθρο 20 ν.4638/2019 (Α΄181) - άρθρα 34,48-49 ν.4688/2020 (Α΄101) - άρθρα 36,38 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρα 18-19 ν.4796/2021 (Α΄63) - άρθρο 23 ν.4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 26 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρα 32-33,49-51 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 110 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 48 ν.4948/2022 (Α΄125) - άρθρο 56 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρα 104-107 ν. 4982/2022 (Α΄195)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 4178 2013 174 Α

       Περιγραφή Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 27 ν.4210/2013 (Α΄254) - ΥΑ οικ. 297/7.1.2014 (Β΄39) - άρθρο 10 ν. 4237/2014 (Α΄36) - άρθρο 55 ν. 4238/2014 (Α΄38) - άρθρο 46 ν. 4250/2014 (Α΄74) - άρθρο 22 ν.4258/2014 (Α΄94) - άρθρο 26 ν. 4272/2014 (Α΄145) - άρθρο 7 ν. 4275/2014 (Α΄149) - άρθρα 28,54-56 ,58 ν. 4280/2014 (Α΄159) - άρθρο 17 ν. 4296/2014 (Α΄214) - άρθρο 30 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 84 ν. 4307/2014 (Α΄246) - άρθρα 5,10,34,60 ν.4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 5 ν. 4464/2017 (Α΄46) - άρθρα 80,125 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 49 ν. 4508/2017 (Α΄200) - άρθρο 18 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρο 119 ν.4622/2019 (Α΄133) - άρθρο 33 ν. 4715/2020 (Α΄146) - άρθρο 131 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 243 ν. 4782/2021 (Α΄36) - άρθρο 18 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 123 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 61 ν. 4964/2022 (Α΄150)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100174

      • Νόμος 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Τροποποιήσεις: - ν. 4688/2020 (Α΄ 101) παρ. 3 άρθρο 51- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4179/2013 (Α΄ 175) άρθρο 14 – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82) άρθρο 148 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες / στελέχωση πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 49,51 ν. 4030/2011 (Α΄249) - άρθρο 7 ν. 4038/2012 (Α΄14) - άρθρα 47,50,54-55 ν. 4042/2012 (Α΄24) - άρθρο 27 ν.4061/2012 (Α΄66) - άρθρα 29-30,39 ν.4067/2012 (Α΄79) - άρθρο 3 ν. 4092/2012 (Α΄220) - άρθρο 14 5.12.2012ΠΝΠ (Α΄237) - άρθρο 33, ν.4111/2013 (Α΄18) - άρθρο 2 ν. 4117/2013 (Α΄29) - άρθρο 35, ν.4144/2013 (Α΄88) - άρθρο 4 ν.4156/2013 (Α΄122) - άρθρο 221 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 41 ν. 4456/2017 (Α΄24) - άρθρο 26 ν. 4519/2018 (Α΄25) ΥΑ οικ.5688/2018 (Β΄988) - - άρθρο 12,15 ν. 4635/2019 (Α΄167) - άρθρα 1-5,7-9,130 ν. 4685/2020 - άρθρο 22 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 116 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 50,75 ν. 4843/2021 (Α΄193) - άρθρα 18,45 ν. 4936/2022 (Α΄105) άρθρο 163 ν.4951/2022 (Α΄129) - αρθρα 3,5-7,9 ν. 4964/2022 (Α΄150)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 11 ν. 3010/2002 (Α΄91) - άρθρο 15 ν. 3044/2002 (Α΄197) - άρθρο 32, ν. 3127/2003 (Α΄67) - άρθρο 33, ν. 3153/2003 (Α΄153) - άρθρο 13 ν. 3851/2010 (Α΄85) - άρθρο 113 ν. 3978/2011 (Α΄137) - άρθρο 17 ν. 3986/2011 (Α΄152) - άρθρο 34 ν. 4014/2011 (Α΄209) - άρθρο 214 ν. 4072/2012 (A 86) - άρθρα 49,61 ν. 4150/2013 (Α΄102) - άρθρο 31 ν. 4223/2013 (Α΄287) - άρθρο 41 ν. 4256/2014 (Α΄92) - άρθρο 11 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 27 ν. 4321/2015 (Α΄32) - άρθρο 62 ν. 4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 27 ν. 4484/2017 (Α΄110) - άρθρο 91 ν. 4504/2017 (Α΄184) - άρθρο 32 ν. 4538/2018 (Α΄85) - άρθρο 67 ν. 4554/2018 (Α΄130) - άρθρα 23-34,36-37,39-40 ν. 4607/2019 (Α΄65) - άρθρα 14,53,55-56 ν. 4676/2020 (Α΄67) - άρθρο 42-45 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 21 ν. 4690/2020 (Α΄104) - άρθρο 84 ν.4706/2020 (Α΄136) - άρθρο 28-29 ν. 4770/2021 (Α΄15) - άρθρο 15 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρα 55-56 ν. 4797/2021 (Α΄66) - άρθρο 41 ν. 4801/2021 (Α΄83) - άρθρο 71 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 110 ν. 4850/2021 (Α΄208) - άρθρο 67 ν. 4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 62 ν. 4876 (Α΄251) - άρθρο 76 ν. 4916/2022 (Α΄65) - άρθρο 75 ν. 4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 78,131 ν. 4964/2022 (Α΄150)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 998 1979 1979 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: - άρθρο 18 ν. 1734/1987 (Α΄189) - άρθρο 38 ν.1845/1989 (Α΄102) - άρθρα 25-26 ν. 2040/1992 (Α΄70) - άρθρο 29, ν. 2081/1992 (Α΄154) - άρθρο 46 ν. 2145/1993 (Α΄ 88) - άρθρο 59,62 ν. 2637/1998 (Α΄ 200) - άρθρο 28 ν. 2664/1998 (Α΄275) - άρθρο 40 ν. 3105/2003 (Α΄29) - άρθρο 35 ν.3147/2003 (Α΄135) - άρθρα 1, 23 ν. 3208/2003 (Α΄303) - άρθρο 36 ν. 3698/2008 (Α΄198) - άρθρο 25 ν. 3889/2010 (Α΄182) - άρθρο 37 ν. 4061/2012 - άρθρα 32-33,35-38,40-42,53 ν. 4280/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 12,35 ν. 4315/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 32 ν. 4342/2015 (Α΄143) - άρθρο 24 ν. 4351/2015 (Α΄164) - άρθρο 57 ν. 4384/2016 (Α΄78) - άρθρο 154 ν. 4389/2016 (Α΄ 94) - άρθρα 50,56,57 ν. 4423/2016 - άρθρο 2-4 ν. 4467/2017 - άρθρο 140 ν. 4483/2017 (Α΄107) - άρθρο 15,17-18, ν. 4519/2018 (Α΄25) - άρθρο 44 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 78, ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 48,102,130 ν.4685/2020 (Α΄ 92) - άρθρο 31 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 53 ν. 4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 14, ν.4711/2020 (Α΄145) - άρθρο 126,146 ν. 4759 (Α΄245) - άρθρα 111,148-151 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 110 ν. 4821 (Α΄134) - άρθρο 2,4,6 ΠΝΠ 13.08.2021 (Α΄143) - άρθρο 34 ν. 4872 - άρθρο 74 ν. 4873 (Α΄196) - Άρθρο 76 ν. 4876/2021 (Α΄251) - άρθρο 93 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 49 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρο 25,49 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 74 ν. 4986/2022 (Α΄204)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

      • 1 Παραλαβή εγγράφου αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχή για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή κοινοποιεί με mail στην ΕΥΠΑΤΕ το έγγραφο περί έναρξης της διαβούλευσης, με το οποίο ζητά τη γνωμοδότηση των φορέων, στους οποίους κοινοποιείται, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο αποστέλλεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου για πρωτοκόλληση, πρωτοκολλείται και ανατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και κυρίως αν έχουν επέλθει μεταβολές στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και στο Τοπογραφικό Διάγραμμα μετά τον έλεγχο του φακέλου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Όχι Όχι


      • 5 Ο φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος είναι πλήρης και δεν έχουν επέλθει αλλαγές/διορθώσεις/συμπληρώσεις κατά τον έλεγχο του φακέλου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Ναι Όχι


      • 6 Ο φάκελος δεν είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έχουν επέλθει αλλαγές/διορθώσεις/συμπληρώσεις κατά τον έλεγχο του φακέλου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι με mail ή έγγραφο για τις ελλείψεις του φακέλου και καλούνται να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά

       Ναι Όχι


      • 8 Προσκόμιση και πρωτοκόλληση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν και παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου

       Ναι Όχι


      • 9 Χρέωση συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της ΕΥΠΑΤΕ χρεώνει τον συμπληρωματικό φάκελο στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος του συμπληρωματικού φακέλου

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη Γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται η Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Τοπογραφικού Διαγράμματος

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή - Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο, το χρεώνει στον προϊστάμενό του για υπογραφή, επιστρέφει στον συντάκτη και ανατίθεται στη Μονάδα Πρωτοκόλλησης του Υπουργείου για Αριθμό Πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 13 Θεώρηση Τοπογραφικού Διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Θεωρείται το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει τη Γνωμοδότηση, ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή Γνωμοδότησης και Τοπογραφικού Διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γνωμοδότηση και το θεωρημένο ως προς την καταλληλότητα γηπέδου/οικοπέδου Τοπογραφικό Διάγραμμα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γνωμοδότηση και το θεωρημένο ως προς την καταλληλότητα γηπέδου/οικοπέδου Τοπογραφικό Διάγραμμα αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.