Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τουριστικής εγκατάστασης στο Υπουργείο Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa7b3b203-1e49-4d62-adbc-ac09dea55a15 732031

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έλεγχο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού, όταν αυτή αφορά σε ίδρυση τουριστικής εγκατάστασης. Η σχετική Μελέτη ακολούθως διαβιβάζεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στο πλαίσιο της έκδοσης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορά το έργο "...." (αναγράφεται το έργο, η θέση και ο φορέας) στο πλαίσιο έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Υπόδειξη για συμπλήρωση του φακέλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξειςΆλλο

    NACE

    • 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
    • 82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
    • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
    • 68.2 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
    • 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τουριστικής εγκατάστασης από το Υπουργείο Τουρισμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ιδιοκτήτης τουριστικής εγκατάστασης

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Μισθωτής τουριστικής εγκατάστασης

       Ναι Ναι

      • 3 Χρήσης Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα

       Όχι Όχι

      • 4 Χρήσης Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα 4 ή 5* σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός σχεδίου οικισμού > 300 κλινών

       Ναι Ναι

      • 5 Χρήσης Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 4 ή 5* > 800 ατόμων εκτός περιοχών Natura

       Ναι Ναι

      • 6 Χρήσης Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 4 ή 5* > 300 ατόμων εντός περιοχών Natura

       Ναι Ναι

      • 7 Χρήσης Χιονοδρομικά κέντρα και συνοδές αυτών εγκαταστάσεις

       Ναι Ναι

      • 8 Χρήσης Γήπεδα golf και οι υποστηρικτικές αυτών εγκαταστάσεις

       Ναι Ναι

      • 9 Χρήσης Συνεδριακά κέντρα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών με δυναμικότητα >500 συνέδρων

       Ναι Ναι

      • 10 Χρήσης Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού και οι υποστηρικτικές αυτών εγκαταστάσεις

       Ναι Ναι

      • 11 Χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (ΚΕΠΑΤ, Ορειβατικά καταφύγια ή αυτοκινητοδρόμια)

       Ναι Ναι

      • 12 Χρήσης Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα > 10 στρεμμάτων εντός δικτύου Natura

       Ναι Ναι

      • 13 Χρήσης Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα > 20 στρεμμάτων εκτός δικτύου Natura

       Ναι Ναι

      • 1 Τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:5000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται: - οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του οικοπέδου/γηπέδου - τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν - το οικοδομήσιμο τμήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις - ο τρόπος προσπέλασης στο οικόπεδο/γήπεδο Στο τοπογραφικό διάγραμμα σημειώνονται επίσης: - οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου - οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:5000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται: - οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του οικοπέδου/γηπέδου - τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν - το οικοδομήσιμο τμήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις - ο τρόπος προσπέλασης στο οικόπεδο/γήπεδο Στο τοπογραφικό διάγραμμα σημειώνονται επίσης: - οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου - οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 3 Σε περιπτώσεις νέων έργων ή έργων επέκτασης σε υφιστάμενα έργα: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης περί υπαγωγής ή μη της περιοχής του γηπέδου ή οικοπέδου του έργου σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού, Περιφερειακά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ κτλ). Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Σε περιπτώσεις νέων έργων ή έργων επέκτασης σε υφιστάμενα έργα: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης περί υπαγωγής ή μη της περιοχής του γηπέδου ή οικοπέδου του έργου σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού, Περιφερειακά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ κτλ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές

       Όχι 4558

      • 4 Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες σε περίπτωση υφιστάμενων έργων καθώς και υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις περί αυθαιρέτων Άδεια δόμησης

       Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες σε περίπτωση υφιστάμενων έργων καθώς και υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις περί αυθαιρέτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας ή υπό ανέγερση οικοδομής σε ξενοδοχείο, προσκομίζονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής: α. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή του υπάρχοντος ή του υπό ανέγερση κτίσματος σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια του κτίσματος όσον αφορά τη νέα χρήση. γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτοποίησης αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 2243

      • 5 Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας ή της μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας ή της μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του οικοπέδου/γηπέδου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 6 Εγκρίσεις αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσών, εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153) Έγκριση

       Εγκρίσεις αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσών, εφόσον το γήπεδο ή το οικόπεδο εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Πολεοδομικές

       Όχι 8880

      • 7 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με το ν. 998/79, όπως ισχύει και σχετική γνωμοδότηση της οικείας Δασικής υπηρεσίας για την υλοποίηση των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών Έγκριση

       Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με το ν. 998/79, όπως ισχύει και σχετική γνωμοδότηση της οικείας Δασικής υπηρεσίας για την υλοποίηση των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Πολεοδομικές

       Όχι 8880

      • 8 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, για έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και εφόσον η περιοχή του έργου εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 Μελέτη

       Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, για έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και εφόσον η περιοχή του έργου εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 8412

      • 9 Βεβαίωση υδροδότησης της τουριστικής εγκατάστασης Βεβαίωση

       Βεβαίωση υδροδότησης της τουριστικής εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση οδού πρόσβασης, χαρακτηρισμός και πλάτος αυτής Βεβαίωση

       Βεβαίωση οδού πρόσβασης, χαρακτηρισμός και πλάτος αυτής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Όλος ο φάκελος κατατίθεται και σε ψηφιακή μορφή Ψηφιακό αρχείο

       Όλος ο φάκελος κατατίθεται και σε ψηφιακή μορφή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Νόμος 998 1979 289 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: - άρθρο 18 ν. 1734/1987 (Α΄189) - άρθρο 38 ν.1845/1989 (Α΄102) - άρθρα 25-26 ν. 2040/1992 (Α΄70) - άρθρο 29, ν. 2081/1992 (Α΄154) - άρθρο 46 ν. 2145/1993 (Α΄ 88) - άρθρο 59,62 ν. 2637/1998 (Α΄ 200) - άρθρο 28 ν. 2664/1998 (Α΄275) - άρθρο 40 ν. 3105/2003 (Α΄29) - άρθρο 35 ν.3147/2003 (Α΄135) - άρθρα 1, 23 ν. 3208/2003 (Α΄303) - άρθρο 36 ν. 3698/2008 (Α΄198) - άρθρο 25 ν. 3889/2010 (Α΄182) - άρθρο 37 ν. 4061/2012 - άρθρα 32-33,35-38,40-42,53 ν. 4280/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 12,35 ν. 4315/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 32 ν. 4342/2015 (Α΄143) - άρθρο 24 ν. 4351/2015 (Α΄164) - άρθρο 57 ν. 4384/2016 (Α΄78) - άρθρο 154 ν. 4389/2016 (Α΄ 94) - άρθρα 50,56,57 ν. 4423/2016 - άρθρο 2-4 ν. 4467/2017 - άρθρο 140 ν. 4483/2017 (Α΄107) - άρθρο 15,17-18, ν. 4519/2018 (Α΄25) - άρθρο 44 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 78, ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 48,102,130 ν.4685/2020 (Α΄ 92) - άρθρο 31 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 53 ν. 4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 14, ν.4711/2020 (Α΄145) - άρθρο 126,146 ν. 4759 (Α΄245) - άρθρα 111,148-151 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 110 ν. 4821 (Α΄134) - άρθρο 2,4,6 ΠΝΠ 13.08.2021 (Α΄143) - άρθρο 34 ν. 4872 - άρθρο 74 ν. 4873 (Α΄196) - Άρθρο 76 ν. 4876/2021 (Α΄251) - άρθρο 93 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 49 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρο 25,49, 177 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 74 ν. 4986/2022 (Α΄204) - άρθρα 189, 214-215 ν. 5037/2023 (Α΄78) - άρθρα 44, 115 ν. 5039/2023 (Α 81)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

      • Νόμος 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 11 ν. 3010/2002 (Α΄91) - άρθρο 15 ν. 3044/2002 (Α΄197) - άρθρο 32, ν. 3127/2003 (Α΄67) - άρθρο 33, ν. 3153/2003 (Α΄153) - άρθρο 13 ν. 3851/2010 (Α΄85) - άρθρο 113 ν. 3978/2011 (Α΄137) - άρθρο 17 ν. 3986/2011 (Α΄152) - άρθρο 34 ν. 4014/2011 (Α΄209) - άρθρο 214 ν. 4072/2012 (A 86) - άρθρα 49,61 ν. 4150/2013 (Α΄102) - άρθρο 31 ν. 4223/2013 (Α΄287) - άρθρο 41 ν. 4256/2014 (Α΄92) - άρθρο 11 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 27 ν. 4321/2015 (Α΄32) - άρθρο 62 ν. 4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 27 ν. 4484/2017 (Α΄110) - άρθρο 91 ν. 4504/2017 (Α΄184) - άρθρο 32 ν. 4538/2018 (Α΄85) - άρθρο 67 ν. 4554/2018 (Α΄130) - άρθρα 23-34,36-37,39-40 ν. 4607/2019 (Α΄65) - άρθρα 14,53,55-56 ν. 4676/2020 (Α΄67) - άρθρο 42-45 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 21 ν. 4690/2020 (Α΄104) - άρθρο 84 ν.4706/2020 (Α΄136) - άρθρο 28-29 ν. 4770/2021 (Α΄15) - άρθρο 15 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρα 55-56 ν. 4797/2021 (Α΄66) - άρθρο 41 ν. 4801/2021 (Α΄83) - άρθρο 71 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 110 ν. 4850/2021 (Α΄208) - άρθρο 67 ν. 4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 62 ν. 4876 (Α΄251) - άρθρο 76 ν. 4916/2022 (Α΄65) - άρθρο 75 ν. 4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 78,131 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 303 ν. 5020/2023 (Α΄29)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 49,51 ν. 4030/2011 (Α΄249) - άρθρο 7 ν. 4038/2012 (Α΄14) - άρθρα 47,50,54-55 ν. 4042/2012 (Α΄24) - άρθρο 27 ν.4061/2012 (Α΄66) - άρθρα 29-30,39 ν.4067/2012 (Α΄79) - άρθρο 3 ν. 4092/2012 (Α΄220) - άρθρο 14 5.12.2012ΠΝΠ (Α΄237) - άρθρο 33, ν.4111/2013 (Α΄18) - άρθρο 2 ν. 4117/2013 (Α΄29) - άρθρο 35, ν.4144/2013 (Α΄88) - άρθρο 4 ν.4156/2013 (Α΄122) - άρθρο 221 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 41 ν. 4456/2017 (Α΄24) - άρθρο 26 ν. 4519/2018 (Α΄25) ΥΑ οικ.5688/2018 (Β΄988) - - άρθρο 12,15 ν. 4635/2019 (Α΄167) - άρθρα 1-5,7-9,130 ν. 4685/2020 - άρθρο 22 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 116 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 50,75 ν. 4843/2021 (Α΄193) - άρθρα 18,45 ν. 4936/2022 (Α΄105) άρθρο 163 ν.4951/2022 (Α΄129) - αρθρα 3,5-7,9 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 180, 186 ν. 5037/2023 (Α΄78)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 8,9,12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 17 ν.4276/2014 (Α΄155) - άρθρο 35 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 63 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 91 ν. 4914/2022 (Α΄61) Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 70 ν.4582/2018 (Α΄ 208) - άρθρο 35 ν. 4759/2020 (Α΄ 245) - άρθρο 36 ν.4875/2021 (Α΄250) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 5039/2023 (Α΄ 83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Νόμος 4178 2013 174 Α

       Περιγραφή Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 27 ν.4210/2013 (Α΄254) - ΥΑ οικ. 297/7.1.2014 (Β΄39) - άρθρο 10 ν. 4237/2014 (Α΄36) - άρθρο 55 ν. 4238/2014 (Α΄38) - άρθρο 46 ν. 4250/2014 (Α΄74) - άρθρο 22 ν.4258/2014 (Α΄94) - άρθρο 26 ν. 4272/2014 (Α΄145) - άρθρο 7 ν. 4275/2014 (Α΄149) - άρθρα 28,54-56 ,58 ν. 4280/2014 (Α΄159) - άρθρο 17 ν. 4296/2014 (Α΄214) - άρθρο 30 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 84 ν. 4307/2014 (Α΄246) - άρθρα 5,10,34,60 ν.4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 5 ν. 4464/2017 (Α΄46) - άρθρα 80,125 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 49 ν. 4508/2017 (Α΄200) - άρθρο 18 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρο 119 ν.4622/2019 (Α΄133) - άρθρο 33 ν. 4715/2020 (Α΄146) - άρθρο 131 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 243 ν. 4782/2021 (Α΄36) - άρθρο 18 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 123 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 61 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 108 ν. 5007/2022 (Α΄241) - άρθρο 90 ν. 5039/2023 (Α΄81)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100174

      • Νόμος 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 19 ν.4302/2014 - άρθρο 35 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 41 ν.4308/2014 (Α΄251) - άρθρο 23 ν. 4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 2 ν. 4336/2015 (Α΄94) - άρθρα 31,50 ν.4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 377 ν.4412/2016 (Α΄147) - άρθρα 31,42-46 ν.4442/206 (Α΄230) - άρθρο 138 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 39 ν.4531/2018 (Α΄62) - άρθρο 30-33,51,63,67,96 ν.4582/2018 (Α΄208) - άρθρο 20 ν.4638/2019 (Α΄181) - άρθρα 34,48-49 ν.4688/2020 (Α΄101) - άρθρα 36,38 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρα 18-19 ν.4796/2021 (Α΄63) - άρθρο 23 ν.4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 26 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρα 32-33,49-51 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 110 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 48 ν.4948/2022 (Α΄125) - άρθρο 56 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρα 104-107 ν. 4982/2022 (Α΄195) - άρθρο 75 ν. 5036/2023 (Α΄77) - άρθρα 31,39 ν.5039/2023 (Α΄83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 19102/2016 (Β 3387) - ΥΑ 21654/2017 (Β΄4242) - ΥΑ 17352/2018 (Β 4822) - ΥΑ 1142/2021 (Β 365)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

      • Νόμος 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 7 ν.4506/2017 (Α΄191) - άρθρα 29-31 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρα 34,45,54,60 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 13 ν.4585/2018 (Α΄216) - άρθρο 2 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (Β΄ 4520) - άρθρο 65 ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 227 - ν. 4610/2019 (Α΄70) - άρθρο 12 ν.4612/2019 (Α΄77) - άρθρο 19 ν.4613/2019 (Α΄78) - άρθρο 15 ν. 4618/2019 (Α΄89) - άρθρο 119 ν.4623/2019 (Α΄134) - άρθρα 51,56-60 ν. 4643/2019 (Α΄193) - άρθρο 69 ν. 4647/2019 (Α΄204) - άρθρο 108 ν.4674/2020 (Α΄53) - άρθρο 49 ν.4676 (Α΄67) - άρθρα 89,99-100 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρα 25,51 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 37 ν.4715/2020 (Α΄149) - άρθρα 46-85,117-118,121-123,138,146 ν.4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 145 ν.4764/2020 (Α΄256) - 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) - άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β΄1843) - άρθρο 17 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 46 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 59 ν. 4812/2021 (Α΄110) - άρθρα 119-120,122,126 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 76 ν.4843/221 (Α΄193) - άρθρο 97,102 ν. 4849/2021 (Α΄207) - άρθρο 27 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρο 1 ΥΑ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/2021 (Β΄1851) - άρθρο 1 ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/2021 (Β΄3832) - άρθρα 88-91 ν.4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 155-160,172 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρα 42,55 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 108 ν.5007/2022 (Α΄241) - άρθρο 4 ν.5015/2023 (Α΄20) - άρθρο 70 ν.5036/2023 (Α΄77) - άρθρα 130, 230, 237, 239, 252 ν.5037/2023, (Α 78) - άρθρο 1 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (Β΄1028) - άρθρο 7 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100127

      • Νόμος 51 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 26 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 55 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 42 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 116 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 82 ν. 4975/2022 (Α΄187) - άρθρο 269 ν.5037/2023 (Α΄78)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • Υπουργική Απόφαση 1958 2012 21 Β

       Περιγραφή Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 (Β΄ 2471) - υ.α. 15277/23.03.2012 (Β΄1077) - υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 (Β΄841) - υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23.06.2022 (Β΄3636)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16793 2009 2086 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων ν.3299/04 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 1 ν.4254/2014 (Α΄85) - άρθρο 214 ν.4281/2014 (Α΄160)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202086

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12061 2007 1393 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: άρθρο 1 ν.4254/2014 (Α΄85)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201393

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 549 2019 100 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υ.α. 9918/16-5-23 (Β΄3307)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200100

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 2007 10 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100010

      • Υπουργική Απόφαση 2704 2018 603 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές ανέγερσης κλπ Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού -Χορήγηση Ε.Σ.Λ. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 1243/2020 (Β΄438)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200603

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1506 2018 356 Β

       Περιγραφή Κέντρα θαλασσοθεραπείας, διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας μέσω ΚΕΠ κλπ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 13250/2020 (Β΄3851)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200356

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 23908 1991 208 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 11280/2006 (Β΄1444) - άρθρο 1 ν.4254/2014 (Α΄85)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200208

      • Υπουργική Απόφαση 21527 2014 2905 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202905

      • Υπουργική Απόφαση 14015 2022 3739 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203739

      • Υπουργική Απόφαση 14129 2015 1476 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 11810/2020 (Β΄3451) - ΥΑ 22785/2018 (Β΄ 6050) - ΥΑ 21662/2017 (Β΄4242)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201476

      • Υπουργική Απόφαση 177 2012 319 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών,όρων & προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 9347/2014 (Β΄1013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200319

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του φακέλου υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος στον φάκελο αφορά στην πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και στην τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας για την υποβολή του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ο φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ο φάκελος δεν είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, e-mail ή πρωτοκολλημένου εγγράφου για την ορθή συμπλήρωσή του και την επανυποβολή του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή & πρωτοκόλληση συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου, τα οποία πρωτοκολλούνται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και χρεώνονται στον αρμόδιο υπάλληλο από τον Διευθυντή της Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή και πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο, το χρεώνει στον προϊστάμενό του για υπογραφή, επιστρέφει στον συντάκτη και ανατίθεται στη Μονάδα Πρωτοκόλλησης του Υπουργείου για Αριθμό Πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει το έγγραφο και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.