Διαβίβαση στοιχείων κυκλοφορίας για οριστική διαγραφή οχήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe6ac99bf-1bde-4c53-a6af-ade89c67e0a7 699145

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαβίβαση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών, των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή δίκυκλου ή τρίκυκλου ιδιωτικής χρήσεως που είχαν τεθεί σε εκούσια ακινησία με σκοπό την οριστική διαγραφή του λόγω ανακύκλωσης ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες η εκούσια ακινησία του οχήματος (αυτοκινήτου, δίκυκλου ή τρίκυκλου) έχει γίνει με κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στη ΔΟΥ και δεν αφορά την ηλεκτρονική ακινησία. Μητρώα που τηρούνται: Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαβίβασης στοιχείων κυκλοφορίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαβίβαση στοιχείων κυκλοφορίας, Διαγραφή οχήματος, Διαγραφή αυτοκινήτου, Ανακύκλωση αυτοκινήτου, εξαγωγή στο εξωτερικό

      Επίσημος τίτλος

      Διαβίβαση στοιχείων κυκλοφορίας για οριστική διαγραφή οχήματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Θα πρέπει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει την κυριότητα του οχήματος (αυτοκινήτου, δικύκλου ή τρικύκλου). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν ιδιοκτήτη, τότε θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση από τον κάθε ιδιοκτήτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Θα πρέπει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (αυτοκινήτου, δικύκλου ή τρικύκλου) να έχουν κατατεθεί στη ΔΟΥ και το όχημα να βρίσκεται σε εκούσια ακινησία.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτούνται κωδικοί taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 22 παρ. 3 2367 1953 82 Α
      • Νόμος Κεφάλαιο Β Άρθρο τρίτο υποπαρ. Δ4 περ. 1 4254 2014 85 Α
      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης στη ΔΟΥ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορολογούμενος υποβάλλει την αίτηση του στο τμήμα Έμμεσης Φορολογίας και Αυτοκινήτων της ΔΟΥ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φορολογούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας "Τα αιτήματα μου" την αίτησή του προς την αρμόδια ΔΟΥ.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος ταυτοποίησης του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος με βάση τα στοιχεία κυκλοφορίας του.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραγωγή διαβιβαστικού στοιχείων κυκλοφορίας στο Υπ.Υ.Μετ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της ΔΟΥ συντάσσει το διαβιβαστικό των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τη ΔΟΥ προς τη Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή διαβιβαστικού στοιχείων κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της ΔΟΥ υπογράφει το διαβιβαστικό των στοιχείων κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση φορολογούμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο υπάλληλος παραδίδει δια ζώσης αντίγραφο του διαβιβαστικού στο φορολογούμενο. Στη περίπτωση της ψηφιακής αίτησης, ο υπάλληλος επισυνάπτει στην εφαρμογή "Τα αιτήματα μου" το αντίγραφο του διαβιβαστικού.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση στοιχείων κυκλοφορίας στο Υπ.Υ.Μετ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος διαβιβάζει τα στοιχεία κυκλοφορίας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.