Διαγραφή Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω Θανάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a209b28-a6f8-4b6b-a5bb-d3a5b5913906 329286

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις βαθμολογικές μεταβολές και τη διαγραφή του ένστολου προσωπικού, από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω θανάτου και απευθύνεται στους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες, Ειδικούς Φρουρούς, Συνοριακούς Φύλακες και Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την γνωστοποίηση - αναφορά Υπηρεσίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικός Φρουρός, Συνοριακός Φύλακας ή Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, απεβίωσε.

2. Σε περίπτωση θανάτου, οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου διαγράφονται από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δικαιούνται να μονιμοποιηθούν ή να ενταχθούν στο αστυνομικό προσωπικό λόγω θανάτου.

3. Οι θανόντες Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, από την προτεραία του θανάτου τους, εφόσον κρίνονται προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.

4. Οι θανόντες Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί φύλακες εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα από την προτεραία του θανάτου τους, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, εφόσον κρίνονται ή έχουν ήδη κριθεί ικανοί για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Διαγραφή Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω Θανάτου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ενδικοφανής προσφυγή ή Αίτηση θεραπείας του άρθρου 24 του ν.2690/1999
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    1. Οι εγγύτεροι συγγενείς με βάση το κληρονομικό δίκαιο, των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων που απεβίωσαν, εφόσον οι θανόντες κριθούν δυσμενώς για προαγωγή λόγω θανάτου από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, δικαιούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου, να υποβάλλουν αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης και τη μη προαγωγή των θανόντων.

    2. Οι εγγύτεροι συγγενείς με βάση το κληρονομικό δίκαιο, των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που απεβίωσαν, εφόσον οι θανόντες κριθούν δυσμενώς για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, δικαιούνται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου, να υποβάλλουν αίτηση επανάκρισης στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων. Η μη άσκηση αίτησης επανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα την τελεσιδικία της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης, και τη μη ένταξη των θανόντων στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα.

    3. Οι εγγύτεροι συγγενείς με βάση το κληρονομικό δίκαιο, του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που απεβίωσαν, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων, που προκαλείται από τη διαταγή διαγραφής αυτών από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή τους, να ζητήσουν, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βαθμολογικές μεταβολές και διαγραφή από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, λόγω θανάτου, Απόφαση προαγωγής και διαταγή διαγραφής από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, κατώτερου αστυνομικού προσωπικού λόγω θανάτου, Απόφαση ένταξης και διαταγή διαγραφής Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω θανάτου, Διαταγή διαγραφής Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, λόγω θανάτου.

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Λόγω Θανάτου


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έγγραφο - αναφορά Αστυνομικής Υπηρεσίας, ότι Ανθυπαστυνόμος, Αρχιφύλακας, Υπαρχιφύλακας, Αστυφύλακας, Ειδικός Φρουρός, Συνοριακός Φύλακας ή Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, απεβίωσε.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, το οποίο χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης (εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει). Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, το οποίο χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης (εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 3 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Νόμος 12 παρ. 5 3387 2005 224 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις προαγωγές θανόντων αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων, ανθυπαστυνόμων και στην ένταξη θανόντων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό με το βαθμό του Αστυφύλακα (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4249/2014)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100224

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 303 1996 209 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή αποβιωσάντων αστυνομικών από τη δύναμη του Σώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100209

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 104 2021 256 Α

       Περιγραφή Θάνατος Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100256

      • Νομοθετικό Διάταγμα 12 παρ. 2, 13, 15, 16, 18, 25, 26 παρ. 1, 27 και 29 έως 33 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές διατάξεις περί κρίσεων, Σύγκλησης Συμβουλίων Κρίσεων, Λειτουργίας Συμβουλίων, Σύνταξης πρακτικών και πινάκων, Προσφυγής των δυσμενώς κριθέντων, Υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, των Γενικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίσεως και Προσόντων κρίσεως και προαγωγής "κατ` αρχαιότητα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 έως 17 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ανθυπαστυνόμων, τη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, τη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, τη σύνταξη πρακτικού και πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Νόμος 4 παρ. 7 και 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν την αξιολόγηση Συνοριακών Φυλάκων και ορίζουν ότι, για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους Αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που ορίζουν ότι, για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους Αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 303 2003 257 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα, τη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, τη σύνταξη πρακτικού και τη προσφυγή των δυσμενώς κριθέντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100257

      • 1 Γνωστοποίηση θανάτου κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικού Φρουρού, Συνοριακού Φύλακα ή Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αναφοράς, από Υπηρεσία του Σώματος, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία γνωστοποιείται ότι Ανθυπαστυνόμος, Αρχιφύλακας, Υπαρχιφύλακας, Αστυφύλακας, Ειδικός Φρουρός, Συνοριακός Φύλακας ή Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, απεβίωσε.

       Σημειώσεις Μαζί με την αναφορά, συνυποβάλλονται η ληξιαρχική πράξη θανάτου και η βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου και από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό μέχρι Αρχιφύλακα, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης. Σύνταξη πρακτικού και πινάκων, εις διπλούν, προακτέων ή μη προακτέων για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό.

       Σημειώσεις Δεν συντάσσονται πίνακες για τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που κρίθηκαν ικανοί για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι πίνακες προακτέων και μη προακτέων που συντάχθηκαν εις διπλούν απο το Συμβούλιο Κρίσης, κυρώνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για το αστυνομικό προσωπικό με βαθμό μέχρι Αρχιφύλακα και με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση προαγωγής από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στις περιπτώσεις προαγωγής θανόντα με βαθμό Ανθυπαστυνόμου και απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στις περιπτώσεις προαγωγής θανόντα αστυνομικού με βαθμό έως και Αρχιφύλακα, η οποία μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού(Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης ένταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους Ειδικούς Φρουρούς ή Συνοριακούς Φύλακες που απεβίωσαν, από την προτεραία του θανάτου τους, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, η οποία μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού(Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση της απόφασης προαγωγής ή ένταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση προαγωγής ή ένταξης, κοινοποιείται στην Υπηρεσία του θανόντα και στις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες για ενημέρωση.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής διαγραφής θανόντα από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση διαταγής διαγραφής των αποβιωσάντων από τη δύναμη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, στη περίπτωση θανάτου κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα και από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού στη περίπτωση θανάτου Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου, την επομένη του θανάτου τους.

       Όχι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση της διαταγής διαγραφής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της διαταγής διαγραφής των αποβιωσάντων από τη δύναμη του Σώματος, στις Υπηρεσίες αυτών και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.