Διαδικασία υποβολής παραπόνων επιβατικού κοινού στις θαλάσσιες μεταφορές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe674b9e0-ad92-40f6-973a-aa521418f5d8 558464 Passenger complaints procedure for maritime transport

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγγραφη υποβολή παραπόνων των επιβατών, σε περίπτωση που έχουν αξιώσεις, οι οποίες προκύπτουν από δικαιώματα στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατηγορίες παραπόνων μπορεί να είναι οι εξής:

- Καθυστέρηση απόπλου - Καθυστέρηση, διακοπή ή ακύρωση ταξιδίου

- Μη ενημέρωση επιβατικού κοινού για καθυστέρηση απόπλου ή ακύρωση ταξιδίου

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Τίτλος

Έντυπο υποβολής παραπόνων σύμφωνα με Παράρτημα ΦΕΚ Β΄ 1453/2013.

Σημειώσεις

Το έντυπο υποβολής παραπόνων κατατίθεται ή αποστέλλεται στον Μεταφορέα (ναυτιλιακή εταιρεία) ή στα Πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, ή στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (dths@hcg.gr) Σε αυτό, αναγράφεται ο λόγος υποβολής του μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του πολίτη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Επιβολή διοικητικών κυρώσεων με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπου αρμόδιας Λιμενικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 157 του ΚΔΝΔ (Α΄261/73).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή παραπόνων στις θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία υποβολής παραπόνων επιβατικού κοινού στις θαλάσσιες ενδομεταφορές και στις γραμμές Αδριατικής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       A2

       ,,,


      • 1 Εννόμου συμφέροντος Να έχει ο επιβάτης εκδοθέντα εισιτήρια.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίσταται παράβαση της νομοθεσίας από τον μεταφορέα σχετικά με την εκτέλεση του πλου (ή μη).

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Ο επιβάτης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που παρασχέθηκε ή έπρεπε να παρασχεθεί η Υπηρεσία, απευθύνει το παράπονό του.

       Όχι Όχι

      • 1 Εισιτήρια μεταφοράς επιβατών ή/και οχημάτων Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Εισιτήρια μεταφοράς επιβατών ή/και οχημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 27 - 47 4948 2022 125 Α

       Περιγραφή Δικαιώματα -Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100125

      • Υπουργική Απόφαση 3332.12/05/13 2013 1453 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές του περιεχομένου του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201453

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1177 2010

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1177&from=CS

      • 1 Παραλαβή έγγραφου παραπόνου επιβάτη στον μεταφορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση του αιτήματος παραπόνων του πολίτη στην αρμόδια εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση βασιμότητας παραπόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Υπουργείο (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) εξετάζει τη βασιμότητα του παραπόνου βάσει της νομοθεσίας και ενημερώνει τον αρμόδιο Μεταφορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποζημίωση ή μη του επιβάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον προκύπτει δικαίωμα αποζημίωσης, ο Μεταφορέας αποζημιώνει απευθείας τον επιβάτη, ενημερώνοντας παράλληλα το αρμόδιο Υπουργείο. Σε περίπτωση που δε δικαιούται αποζημίωσης, το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνεται επίσης.

       Σημειώσεις Εφόσον δε δοθεί απάντηση από τον αρμόδιο Μεταφορέα (πρακτορείο) αυτός υπόκειται σε κυρώσεις.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.