Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcfc86bb6-5754-4f23-b9e2-2348365053cf 866575 Cross-Border Provision of Marine Recreational Craft Leasing Services

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και απευθύνεται σε παρόχους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα/ δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Προσωρινής/ Διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών για το επάγγελμα / τη δραστηριότητατην εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Σημειώσεις

Στην εν λόγω δήλωση πρέπει να αναγράφεται η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη και κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονοσμού Λιμένα αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β/99).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής / Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκεί νόμιμα το εν λόγω επάγγελμα στο κράτος - μέλος εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα ακόλουθα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία,, φοροδιαφυγή, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να αναφέρει τη συγκεκριμένη θέση (και τις εναλλακτικές εφόσον επιθυμεί) που ζητά να δραστηριοποιηθεί.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο χώρος που θα χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί πρέπει να του παρέχεται νομίμως.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Σε περίπτωση χρήσης μηχανοκίνητων Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής (ΘΜΑ), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/3-3-2003 "Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι 100 m2 στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση" (ΦΕΚ 345/Β/2003).

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και νόμιμα επικυρωμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας, το οποίο πιστοποιεί την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου στο κράτος – μέλος εγκατάστασης με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την οποία και θα παράσχει στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας, το οποίο πιστοποιεί την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου στο κράτος – μέλος εγκατάστασης με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την οποία και θα παράσχει στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και νόμιμα επικυρωμένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη δήλωση έναρξης εργασιών (με αναφορά στον αριθμό της εν λόγω άδειας καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη δήλωση έναρξης εργασιών (με αναφορά στον αριθμό της εν λόγω άδειας καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Βεβαίωση / Πράξη του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση / Πράξη του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Για μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής και εφόσον το σημείο εκκίνησης είναι πλωτή εξέδρα, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Υ.Α. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/3-3-2003 (ΦΕΚ 345/Β/2003), ήτοι: 1. Περιγραφή πλωτής εξέδρας συνοδευόμενη από πλήρες τεχνικό σχέδιο και σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσής της υπογεγραμμένα από διπλωματούχο ναυπηγό μηχανικό. 2. Πιστοποιητικό (διετούς ισχύος) αναγνωρισμένου Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξουσιοδοτημένου από την χώρα μας ή έκθεση διετούς ισχύος του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, κατόπιν επιθεώρησης στη θάλασσα και ανά τετραετία ελέγχου στη ξηρά ή δύτη για την ασφαλή πλευστότητα, αντοχή και αγκυροβολία της πλωτής εξέδρας 3. Τοπογραφικό σχέδιο κλίμακας 1:500 το οποίο να φαίνεται η ακριβής θέση τοποθέτησής της πλωτής εξέδρας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Για μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής και εφόσον το σημείο εκκίνησης είναι πλωτή εξέδρα, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Υ.Α. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/3-3-2003 (ΦΕΚ 345/Β/2003), ήτοι: 1. Περιγραφή πλωτής εξέδρας συνοδευόμενη από πλήρες τεχνικό σχέδιο και σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσής της υπογεγραμμένα από διπλωματούχο ναυπηγό μηχανικό. 2. Πιστοποιητικό (διετούς ισχύος) αναγνωρισμένου Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξουσιοδοτημένου από την χώρα μας ή έκθεση διετούς ισχύος του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, κατόπιν επιθεώρησης στη θάλασσα και ανά τετραετία ελέγχου στη ξηρά ή δύτη για την ασφαλή πλευστότητα, αντοχή και αγκυροβολία της πλωτής εξέδρας 3. Τοπογραφικό σχέδιο κλίμακας 1:500 το οποίο να φαίνεται η ακριβής θέση τοποθέτησής της πλωτής εξέδρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Ισοδύναμο ή αντίστοιχο έγγραφο του ποινικού μητρώου της Ελλάδας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα ακόλουθα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία,, φοροδιαφυγή, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ισοδύναμο ή αντίστοιχο έγγραφο του ποινικού μητρώου της Ελλάδας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα ακόλουθα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία,, φοροδιαφυγή, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτού και τυχόν τροποποιητικών πράξεων καθώς επίσης και σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτού και τυχόν τροποποιητικών πράξεων καθώς επίσης και σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία περιγράφει λεπτομερώς όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που θα χρησιμοποιήσει και αναγράφει την συγκεκριμένη θέση (και τις εναλλακτικές εφόσον επιθυμεί) που ζητά να δραστηριοποιηθεί. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία περιγράφει λεπτομερώς όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που θα χρησιμοποιήσει και αναγράφει την συγκεκριμένη θέση (και τις εναλλακτικές εφόσον επιθυμεί) που ζητά να δραστηριοποιηθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/53 2013 29 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για την άσκηση δώδεκα (12) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α΄63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200029

      • Νόμος 17 3844 2010 63 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100063

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της Λιμενικής Αρχής τη δήλωση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, η γραμματεία την πρωτοκολλεί και την παραδίδει στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Βεβαίωση υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το πρωτόκολλο που έλαβε η δήλωσή του στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας και το στέλεχος του γραφείου συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αιτούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας παραδίδει την κατατιθέμενη δήλωση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν στον οριζόμενο πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή κρίνει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 της Υπουργικής Απόφασης 2133.1/393228/2018 (ΦΕΚ 1929/Β/2018), συντάσσει Πρακτικό και ανεξαρτήτως αποτελέσματος (θετικής ή αρνητικής έκβασης), η εισήγηση πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη, πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένη. Στη συνέχεια παραδίδει το υπογεγραμμένο Πρακτικό στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη και υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων από την ιεραρχία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει και υπογράφει το σχέδιο της Βεβαίωσης, προωθείται στην ιεραρχία για υπογραφή και τελικά επιστρέφει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας όπου ενημερώνουν τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει την υπογεγραμμένη άδεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Παράδοση Βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας παραδίδει τη Βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή Βεβαίωσης στην αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Βεβαίωση αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού κλπ.).

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.